Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#46'2001: Практична бухгалтерія - Автоматично >>
Розділ "Автоматизація" >> 1С: Бухгалтерія Урок на русском

Уроки з 1C: Бухгалтерії

Тепер, після того як звітність здана, почнемо вивчати програму зі самого початку

Тетяна ДАВИДОВА


Теми попередніх уроків


Урок другий,
в якому ми створимо нову інформаційну базу умовного підприємства "Добро", підключимо її, навчимося вибирати режим запуску і встановлювати початкові відомості про організацію

Запуск програми. Вибір режиму роботи. Заповнення констант

Програма "1С:Бухгалтерія" призначена для автоматизації всіх розділів обліку, підготовки первинних документів і звітності і може бути використана для підприємств будь-якого типу. Вона складається з двох частин - технологічної платформи (яка, у свою чергу, ділиться на три компоненти - бухгалтерський облік, оперативний облік і розрахунок) і прикладних рішень.

Прикладні рішення, створені на основі компонент технологічної платформи, називаються конфігураціями. Властиво, конфігурація - це те, що ви бачите, коли працюєте з програмою. Саме в конфігурації створені документи, звіти, довідники, з якими ви працюєте.

Для однієї й тієї ж програми можуть бути написані різні конфігурації, що враховують особливості обліку конкретної галузі і навіть конкретного підприємства. Для написання конфігурацій програма містить засоби конфігурування.

Ми розраховуємо, що у вас уже встановлена "1С:Бухгалтерія", однак нагадаємо, що встановлення програми відбувається в два етапи:

1. Встановлюється система "1С:Підприємство" з компонентою "Бухгалтерський облік". Це робиться за допомогою програми встановлення Setup.exe. При цьому створюється нова програмна група в меню Пуск/Программы - 1С:Предприятие.

2. Встановлюється конфігурація. Цей другий етап ви можете відкласти і подумати над тим, яку конфігурацію встановити. У комплект поставки обов'язково входить конфігурація "Бухгалтерский учет для Украины" - типова конфігурація, яку ми розглядаємо у своїх уроках. Тепер запустимо програму.

Є конфігурації на основі кількох компонент. Такі конфігурації називають комплексними. Типова конфігурація "Бухгалтерский учет для Украины" використовує одну компоненту - "Бухгалтерский учет".


Як запустити програму в потрібному режимі

"1С:Бухгалтерія 7.7 для України" може бути запущена (Пуск/Программы/1С:Предприятие) в таких режимах роботи:

-1С:Предприятие - призначена для ведення бухгалтерського обліку. Якщо ми спеціально не обумовлюємо режим, то в уроках йдеться саме про цей режим.

- Конфигуратор - призначений для редагування структур даних, збереження, відновлення даних, формування списку користувачів, призначення їм прав. Про цей режим ми плануємо поговорити надалі.

- Отладчик - кінцевими користувачами не використовується. Призначений для налагодження програмних модулів.

- Монитор призначений для перегляду списку користувачів та історії зміни інформаційної бази. Він дозволяє побачити, коли, як і над якими документами, скільки часу працюють ваші бухгалтери, і контролювати їхню роботу.

Тепер, коли ми вибрали режим роботи, - розпочнімо вибір інформаційної бази.

Запустіть "1С:Бухгалтерію" в режимі Монитор з вашою робочою інформаційною базою.

Виберіть меню Монитор/Журнал регистрации.

У вікні Фильтр журнала регистрации, що з'явилося, натисніть кнопку ОК. У журналі ви побачите всі дії, які виконували користувачі останнім часом.


Що таке "інформаційна база"

Як й інші програми системи "1С:Підприємство", "1С:Бухгалтерія 7.7 для України" зберігає і накопичує облікову інформацію в окремому каталозі на жорсткому диску. Такий каталог називається інформаційною базою. Під час інсталяції програма створює на диску два каталоги - \1Cv77\1SBUKR і \1Cv77\1SBUKRD. У них розміщені відповідно робоча (призначена для ведення обліку) і демонстраційна (містить демонстраційний приклад ведення обліку) інформаційні бази.

Якщо планується вести роздільний облік за кількома підприємствами, то треба створити додаткові інформаційні бази - по одній на кожне підприємство. Найзручніше це робити, копіюючи вже наявні каталоги.

1. Запустіть Проводник. Знайдіть каталог із робочою базою.

2. Клацніть по ньому правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть Копировать.

3. Тепер клацніть правою кнопкою в порожньому місці поточної папки і вкажіть Вставить.

4. Клацніть правою кнопкою миші по назві папки і натисніть Переименовать.

5. Напишіть нову назву і натисніть ОК. Найзручніше, щоб назви папок відповідали назвам підприємств. Назвімо папку назвою нашого умовного підприємства - "Добро".

Внаслідок цих дій ми отримали чисту інформаційну базу Добро, розташовану в каталозі \1Cv77\Добро. Щоб не порушувати ваші бази, все, про що ми пишемо, робитимемо в цій базі.

Файли, що містяться в каталозі інформаційної бази, можна умовно поділити на три групи:

- файли конфігурації (метадані) - 1cv7.md і 1cv7.dd. Саме ці файли задають склад і структуру даних.

- файли бази даних *.dbf і *.cdx, які накопичують усю інформацію, що вводиться користувачем;

- службові файли. Сюди належать, зокрема, файли *.spl, що містять опис чисельників, валют, дат потрібною мовою.

Запустіть Проводник. Знайдіть каталог з інформаційною базою "1С:Підприємства". Подивіться на розміщені там файли.

Пам'ятайте! "1С:Підприємство" розглядає каталог інформаційної бази як єдине ціле. Оскільки структура бази даних жорстко визначається її конфігурацією, стороннє втручання (видалення або заміна файлів) - неприпустимі.


Як підключити інформаційну базу

Для того щоб "1С:Підприємство" "побачило" нову інформаційну базу, її треба зареєструвати у вікні Запуск 1С:Предприятия.

Під час запуску "1С:Бухгалтерія" пропонує вибрати режим запуску та інформаційну базу для роботи. У вікні міститься список зареєстрованих баз (дві з них - робоча і демонстраційна - реєструються під час інсталяції). Список баз, що використовуються, можна редагувати. При цьому змінюється тільки список у вікні Запуск, а не каталоги. У нижній частині вікна зазначено повний шлях до вибраної інформаційної бази.

Підключимо до програми створену нами базу. Для цього:

1) натисніть кнопку Добавить;

2) у вікні Регистрация информационной базы, що з'явилося, напишіть назву нової інформаційної бази ("Добро");

3) зазначте її каталог (\1Cv77\ Добро), можна скористатися кнопкою Обзор.

Тепер наша інформаційна база з'явилася у вікні запуску "1С:Підприємства".

Конфігурація "1С:Бухгалтерія 7.7 для України" передбачає також можливість ведення обліку кількох підприємств в одній інформаційній базі. Такий варіант обліку вибирають в тому випадку, якщо господарська структура складається з кількох юридичних осіб, що мають загальних постачальників і покупців і схожий рід діяльності, або всі підприємства належать одним і тим же особам. У цьому випадку можна отримувати інформацію про рух активів і зобов'язань як щодо конкретного підприємства, так і загальну щодо всіх фірм. Тепер виділимо у списку інформаційних баз рядок "Добро" і натиснемо кнопку ОК.

Малюнок


Як змінити порядок сортування

Під час запуску "1С:Підприємства" ви можете отримати повідомлення "Порядок сортировки, установленный для базы данных, отличается от системного" - і запуск буде припинено. У такому випадку вам треба привести їх у відповідність - або встановити регіональний (український) стандарт для системи, або змінити кодову сторінку інформаційної бази.

Щоб встановити регіональний український стандарт, необхідно:

1. У меню Пуск/Настройка/Панель управления/Язык и стандарты вибрати закладку Регион и язык.

2. Встановити Украинский, натиснути ОК і перезавантажити комп'ютер.

Після перезавантаження діятиме український стандарт, і ви можете запускати "1С:Підприємство".

Якщо у вас (в основному це стосується користувачів мережних версій) є потреба зберегти російський стандарт, то слід:

1. Запустити інформаційну базу в режимі Конфигуратор.

2. У меню Администрирование вибрати Кодовая страница ИБ.

3. Вибрати кодову сторінку Русский, белорусский, болгарский и сербский языки, натиснути ОК.

4. Після цього закрити Конфигуратор і запустити іБ у режимі "1С:Підприємства".

Малюнок


Як користуватися Путівником по конфігурації

Малюнок

Розкрийте вікно Путеводитель по конфигурации. Подивіться зміст розділів. Перейдіть у розділ Начало ведения учета. Клацніть по піктограмі Начало ведения учета. Буде викликаний Помощник заполнения констант.

Тепер "1С:Підприємство" запуститься успішно. Якщо для цієї конфігурації був заведений список користувачів, ви побачите діалог авторизації, у якому ви повинні вибрати своє ім'я і ввести пароль (або натиснути кнопку ОК, якщо пароль не встановлений). Якщо такого списку немає, то вхід у програму відбувається відразу.

Для самостійного освоєння конфігурації спеціально створений помічник - Путеводитель по конфигурации. Його вікно автоматично відкривається при першому запуску. Це довідкова система, інформація в якій структурована за ділянками обліку. Ви можете ознайомитися з:

- основними об'єктами обліку (розділ Структура конфигурации);

- початком ведення обліку (розділ Начало ведения учета);

- послідовністю введення інформації в інформаційну базу;

- способами аналізу наявної облікової інформації.

Вікно Путеводитель по конфигурации можна відкрити також за допомогою кнопки або командою Путеводитель по конфигурации меню Помощь.

Путівник дуже зручний тим, що дозволяє не тільки прочитати потрібні відомості, але й перейти безпосередньо до виконання описаних дій подвійним натисненням на піктограму, розташовану зліва вгорі кожного розділу. Точно так само з меню Помощь можна викликати і вікно Совет дня. Якщо ви хочете відмовитися від порад, зніміть прапорець Показывать при запуске.


Як здійснити первісну настройку за допомогою констант

Отже, якщо ви скористалися Путівником, облік треба починати із заповнення констант. У програмах системи "1С:Підприємство" в константах зберігається загальна інформація про підприємство і навколишнє середовище, яка рідко змінюється. Подавши певні значення констант, можна настроїти програму на ту чи іншу поведінку, тому цей етап часто називають первісною настройкою програми. Зараз таких констант 45. Відкрити список констант можна через меню Операции/Константы. Якщо поставити курсор у рядок з константою і натиснути кнопку Справка , ви отримаєте її опис.

Для кожної константи задають три параметри - код, найменування (служить коментарем для користувачів) і значення константи. При введенні значень константи ви побачите кнопку вибору зі списку - це може бути або перелік, або значення довідника - так, наприклад, значенням багатьох констант відповідають рядки декларації про прибутки з довідника Валові доходи/витрати.

За впливом значень констант на дії, що виконуються програмою, константи можна умовно поділити на чотири групи.

1-ша група - це константи, значення яких впливають на формування проведень. Їх небагато, але це, мабуть, найважливіші константи. Перемиканням значення константи Использовать счета расходов ви можете вибрати метод обліку витрат, і всі документи програми формуватимуть проведення, використовуючи або не використовуючи 8-й і 9-й клас рахунків відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".

Малюнок

Дії у списку констант

Ввести або відредагувати - подвійне натиснення мишею або натиснути клавішу ENTER.

Зберегти зміни - натиснути клавішу ENTER або кнопку Записать.

Змінити ширину стовпчика - натиснути мишею (вибрати) і перемістити в потрібне місце, перетягуючи праву межу.

Константа Метод партионного учета дозволяє вибрати метод списання запасів - реалізувати методи LIFO, FIFO або середньозваженої собівартості відповідно до П(С)БО 9 "Запаси". Ви можете вибрати значення по средневзвешенной цене, і тоді при вибутті запасу автоматично буде визначаться його середньозважений ціна, або по партиям - тоді буде вестися список партій, з датою надходження і собівартістю запасу. При вибутті можна реалізувати методи LIFO або FIFO, списуючи відповідно останні або перші партії товарів. Як ви знаєте, відповідно до стандарту, метод вибуття запасів можна міняти. Щоб урахувати це, константа Метод партионного учета - періодична. Таку властивість можна задати константі під час конфігурування. Для періодичних констант у списку зберігається не тільки її останнє значення, але й історія - усі значення, що раніше існували, з датами їх введення.

Малюнок

Встановіть індивідуальні значення для робочого місця, зазначивши працівника, який відпускає товар і виписує податкові накладні.

Константа Проводку по НДС делать по налоговой накладной використовується, щоб відносити до податкового кредиту тільки суми ПДВ, за якими отримані податкові накладні.

Константа Проводки по кассе только кассовыми ордерами забороняє будь-яким документам, крім касових ордерів, робити проведення з рахунком "Каса".

2-га, найчисленніша група констант, - це константи, значеннями яких за умовчанням заповнюються рядки документів або значення яких використовуються як аналітика в проведеннях. Так, як Единицы измерения будуть підставлятися штуки. Якщо ж ваша фірма займається, наприклад, торгівлею нафтопродуктами, зручніше змінити значення цієї константи на л (літри).

Малюнок

3-тя група констант - це константи-перемикачі. Вони можуть мати значення Да/Нет або 0/1, і залежно від значення виконуються або не виконуються певні дії. Наприклад, якщо константа Использовать список корректных проводок має значення Да, то при виборі кореспондуючого рахунка буде запропоновано вибір рахунків зі списку коректних проведень. Ви можете відключити його при виборі і отримати повний план рахунків. Якщо значення цієї константи Нет - завжди буде з'являтися повний план рахунків.

і до 4-ї групи належать службові константи. Вони визначаються розробниками, і користувачі їх не редагують, за винятком однієї - Дата запрета редактирования. Змінюючи цю дату, ви можете заборонити доступ до вже відпрацьованих, "закритих" періодів.

Робота з періодичними константами передбачає такі дії:

- перегляд і редагування історії значень:

1) встановити курсор в рядок з новою константою;

2) натиснути на панелі інструментів вікна Список констант кнопку История або натиснути клавішу F5, або в меню Действия вибрати команду История значения;

- зміна дати введення або значення константи:

1) двічі клацнути по змінному параметру;

- введення нового значення:

1) команда Новая строка або клавіша INS;

- видалення запису з історії:

1) команда Удалить або клавіша DEL.

Якщо з "1С:Бухгалтерією" працюють кілька осіб і для них заведено список користувачів, наприклад, у мережному варіанті, може виявитися зручним настроїти деякі константи окремо для кожного з них.

Через меню Сервис/Индивидуальная настройка можна викликати список констант (тільки ті константи, які можуть бути для різних користувачів різними), що підставляються програмою за умовчанням у новостворювані документи і елементи довідників. Наприклад, працівнику, який оформляє експортні операції, як ПДВ за умовчанням зручно вибрати значення 0% (експорт). Якщо не використати цю настройку, будуть використані загальні значення зі списку констант.

Змінювати значення констант можна безпосередньо в списку констант, однак якщо вам треба змінити значення багатьох (саме при початку обліку), зручно скористатися спеціальним помічником. "Помічник заповнення констант" доступний через меню Помощь/Помощник заполнения констант (ще одну можливість викликати цей помічник - через Путеводитель по конфигурации - ви побачили вище). Він дозволяє послідовно задати значення всіх констант зі списку. Користувачів більш ранніх версій конфігурації дивує, що у списку констант в явному вигляді не містяться відомості про організацію. Оскільки організацій тепер в інформаційній базі може бути кілька, ця інформація міститься в довіднику Фирмы.

Отже, на цьому уроці ми навчилися створювати нову інформаційну базу і включати її в список Окна запуска "1С:Підприємства". Ми можемо користуватися Путеводителем по конфигурации і встановлювати потрібні значення константам. Цього вже досить, щоб розпочинати ведення обліку.

Word, Excel і знання 1C - ось джентльменський набір (або, якщо хочете, набір бізнес-леді) сучасного бухгалтера.

Хочете бути професіоналом 1С? Станьте ним, отримавши сертифікат "1С:Професіонал"!

Його наявність - не данина моді. Він додасть вам впевненості у своїх знаннях, викличе довір'я вашого керівника і, нарешті, матимете перевагу при влаштуванні на роботу й просуванні по службі. З цього випуску рубрики ми регулярно вміщуватимемо завдання з теми уроку, які допоможуть вам не лише перевірити свої знання, а й ефективно підготуватися до сертифікаційного іспиту.

Володимир ЛАВРЄНОВ,
керівник проекту "Автоматизація бухгалтерського обліку"


Перевірте свої знання і дайте відповіді на запитання за розглянутою темою:

1. Які дані містяться в інформаційній базі, що вибирається при запуску системи?

2. Чи може на одному комп'ютері виконуватися програма "1С:Бухгалтерія" одночасно в режимі "Конфігуратор" та "1С:Підприємство"?

3. Чи можна один примірник програми, встановлений на одному комп'ютері, використати для ведення обліку на кількох підприємствах?

4. Якщо потрібно здійснити запуск програми для ведення бухгалтерського обліку, який режим необхідно вибрати в полі "В режимі" вікна запуску програми?

5. Чи можна на одному комп'ютері встановити кілька варіантів настроювання програми "1С:Бухгалтерія" (кілька конфігурацій)?


F.A.Q. - питання - відповіді


Версiя для друку Версiя для друку  Вiдправити по поштi Вiдправити по поштi
>>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua