Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#48'2001: Практична бухгалтерія - Автоматично - 1С:Бухгалтерія 7.7. <<
Розділ "Автоматизація" >> 1С: Бухгалтерія Урок на русском

Уроки з 1С: Бухгалтерії 7.7
Урок 3
Обліковуємо витрати на оплату праці


Немає проблем

1С: Бухгалтерія: питання - відповіді

Ми ввели витратну накладну з посиланням на рахунок, а потім - заднім числом - банківську виписку на той же рахунок. У результаті програма двічі порахувала першу подію. Чому?

Під час проведення документа програма розраховує поточні залишки за взаєморозрахунками на точку документа (тобто дату з урахуванням часу документа). У момент проведення витратної накладної залишки взаєморозрахунків дорівнювали 0. У момент проведення банківської виписки більш ранньою датою залишки взаєморозрахунків також дорівнювали нулю. Правильна послідовність перших подій відновиться, якщо після проведення банківської виписки ви ще раз перепроведете витратну накладну.

У разі якщо ви вводите документи "заднім числом" досить часто, корисним може виявитися інший спосіб. Після введення всіх первинних документів за звітний період зайдіть у пункт меню "Операции" - "Проведение документов". Зайдіть на закладку "Последовательности" - "Первое событие", поставте галочку в послідовності документів "Первое событие" і натисніть на кнопку "Выполнить". Після цього всі документи будуть перепроведені в правильній хронологічній послідовності, і правильна послідовність перших подій відновиться.


Ми збільшили розрядність у ціні матеріалів. Після цього при спробі провести документ "Калькуляция" в деяких випадках видається повідомлення "Не завершена сложная проводка!". Через що це могло статися?

Таке повідомлення видається, якщо в проведеннях не збігаються підсумкові суми за дебетом і за кредитом. У вашому випадку це могло статися через погрішності округлення: вартість продукції (Д-т) рахується, наприклад, з трьома знаками після коми, після чого округляється до двох знаків. Вартість кожного з матеріалів (К-т) округляється до двох знаків, після чого обчислюється їх сума. Внаслідок різної технології округлення за дебетом і за кредитом можлива розбіжність даних в останньому знаку.


Ми встановили в програмі "1С:Бухгалтерія 7.7" в константі "Метод партионного учета" значення "По средневзвешенной цене". Залишки ТМЦ ввели ручними проведеннями. При цьому спостерігаємо дивну ситуацію: при списанні собівартості товару (у витратній накладній встановлена партія "По умолчанию") вартість залишків, введених ручними проводками, не враховується. Чому так відбувається?

При введенні залишків ТМЦ ручними проведеннями ви, видно, ввели партію самостійно, присвоївши їй код 1 (при роботі з ручними проведеннями автоматична нумерація списку партій починається саме з цієї цифри). Разом з тим, при роботі зі середньозваженими цінами програма розраховує їх виходячи із сум і кількості, накопичених на партії особливого роду - партії "По умолчанию" з кодом "0". Саме код "0" - головна ознака партії, за якою розраховується середньозважена ціна. Якщо ви вводите залишки ТМЦ через документ "Остатки ТМЦ", програма автоматично створює цю партію. Тому вам треба або користуватися при введенні залишків цим документом, або виправити введене вами раніше ручне проведення.


Ми ввели залишки за рахунками взаєморозрахунків ручними проведеннями, а не документом "Остатки взаиморасчетов". Чи є ці способи (ручне проведення і документ) рівнозначними?

Коли ви вводите залишки взаєморозрахунків ручними проведеннями, вам треба зазначити замовлення. У цьому випадку замовленням може бути тільки договір, який треба ввести як окремий документ, зазначивши в картці контрагента вид взаєморозрахунків - "у розрізі договорів". У разі якщо ви не зазначите замовлення, ви не зможете враховувати сальдо взаєморозрахунків при подальшому розрахунку першої події (банківська виписка або накладні). Додатково треба ввести залишки за рахунками податкового зобов'язання або податкового кредиту (якщо вони є).

При введенні залишку взаєморозрахунків через документ "Остатки взаиморасчетов" замовлення формується автоматично. Це замовлення - документ "Остатки взаиморасчетов". На це замовлення ви зможете посилатися в подальших документах, що формують першу подію. Також автоматично формуються проведення за рахунками податкового зобов'язання або податкового кредиту (якщо вони потрібні).

Який спосіб введення залишків краще вибрати, вирішуйте самі.


Ми працюємо з накладними, в яких вводимо багато найменувань продукції. Якщо ми помилилися, чимало часу йде на пошук потрібного рядка. Чи не можна для прискорення пошуку ввести сортування в табличній частині документа?

Таке сортування за будь-яким зі стовпчиків табличної частини передбачене програмою. Щоб скористатися цією можливістю, встановіть курсор на потрібний стовпчик і відкрийте меню "Действия" - "Сортировать по возрастанию (убыванию)".


У версії "1С:Бухгалтерія 6.0" облік першої події організовано так, що при формуванні проведень за "першою подією" до розрахунку береться тільки сальдо взаєморозрахунків з контрагентом. У версії 7.7 додатково вводиться субконто "Заказ", і при формуванні проведень за "першою подією" до розрахунку додатково береться сальдо взаєморозрахунків з клієнтом на конкретне замовлення. У нас проста бухгалтерія, і ми б хотіли побудувати облік "першої події" тільки на підставі сальдо взаєморозрахунків з контрагентами. Чи можна це зробити?

Так, звичайно. При введенні нового контрагента вводиться новий документ "Договір" (з новим контрагентом), в картці контрагента проставляється ознака "Вид взаиморасчетов" - "в разрезе договоров", в реквізит "Осн. договор" натисненням кнопки "+" додається введений договір. Тепер у всіх документах, що формують проведення за першою або другою подією, в субконто "Заказ" треба вибирати договір з цим контрагентом.Наступний урок

Версiя для друку Версiя для друку  Вiдправити по поштi Вiдправити по поштi
<<
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua