Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#03'2002: Практична бухгалтерія - Автоматично - 1С: Бухгалтерія 7.7. >>
Розділ "Автоматизація" >> 1С: Бухгалтерія Урок на русском

Уроки з 1С: Бухгалтерії 7.7
Урок 6
Відображення в "1С:Бухгалтерії для України" придбання запасів за кошти

Тетяна ДАВИДОВА Теми всіх уроків


Будь-яке підприємство, що займається виробництвом, торгівлею, обробкою вантажів, здійснює безліч операцій із запасами. У цьому уроці ми розглянемо операцію придбання запасів підприємством.

Облік запасів

Для обліку запасів у типовій конфігурації, відповідно до інструкції №291, призначений 2-й клас рахунків (мал. 1), який містить рахунки для відображення оборотних матеріальних активів підприємства, що перебувають на різних стадіях операційного циклу. Усі рахунки є активними. За дебетом цих рахунків відображається надходження запасів, за кредитом - їх вибуття.

Малюнок 1

Аналітичний облік запасів у конфігурації ведеться в розрізі місць зберігання, ТМЦ і партій (крім рахунка 23 "Виробництво", який ми детально розглянемо при вивченні виробництва готової продукції). Місцем зберігання можуть бути як склади, так і матеріально відповідальні особи (МВО) - працівники підприємства. Для зберігання відомостей про ТМЦ використовується трирівневий довідник "Номенклатура". Третє субконто - "Партии" - використовується для організації обліку вибуття запасів.

Поняття замовлення

Облік придбання запасів тісно пов'язаний з обліком ПДВ. У зв'язку з операціями з придбання товарів, робіт, послуг у платників ПДВ виникає право на податковий кредит. При цьому датою виникнення права на податковий кредит є перша з подій, визначених п. 7.5 ст. 7 Закону про ПДВ. Для коректного обліку податкового кредиту необхідно точно визначати дату виникнення першої події для кожної операції придбання, яка в загальному випадку може містити часткові оплати і (або) надходження. Прийнятий у конфігурації механізм обліку розрахунків з контрагентами в розрізі окремих операцій дозволяє це робити автоматично.

У конфігурації замовленням зазвичай є перший документ у ланцюжку документів, що відображає операцію придбання або продажу. У поданих нижче прикладах ланцюжків документів, що супроводжують операції придбання, перший документ є замовленням, на яке мають посилатися інші:

У цьому випадку програма автоматично відстежуватиме першу подію при обліку ПДВ.

Документообіг

Надходження запасів у конфігурації оформляється так:

1. Якщо є договір з постачальником, він реєструється в конфігурації документом "Договор", який надалі виступатиме замовленням.

2. Рахунок постачальника або його витратна накладна реєструються документами "Счет входящий" або "Приходная накладная". Якщо в полі Заказ такого документа нічого не зазначати, він вважається першим в операції і сам стає замовленням.

3. Якщо на момент надходження запасів, у супроводі видаткових документів постачальника або документів про надання послуг, вартість яких включається в первісну вартість запасів, у конфігурації вже є зареєстроване замовлення за цією операцією, документ, що відображає надходження запасів (робіт, послуг), вводять на підставі документа-замовлення.

4. При проведенні документів, що відображають надходження запасів (робіт, послуг, які включаються в собівартість запасів), формуються відповідні проведення.

Документи, якими в конфігурації може відображатися надходження запасів і формування їх первісної вартості:

"Приходная накладная"; "Расходы на приобретение"; "Авансовый отчет".

Розгляньмо приклад операції придбання запасів.

Оформлення відносин з постачальниками

Приклад 1. ТзОВ "Добро" приймає рішення пошити невелику партію трикотажних джемперів. Для цього укладає договір на постачання тканин з ВАТ "Тканини", яке виписує рахунок на 100 м білого трикотажу і 10 м хутряного трикотажу "Леопард".

Відносини з постачальниками оформляють двома способами - оплачуються виставлені постачальником рахунки (вважається, що договір укладено в усній формі) або укладається договір купівлі-продажу (частіше з постійними постачальниками, при цьому за договором можуть виписуватися рахунки). Для реєстрації цього в типовій конфігурації призначені документи "Договор" і "Счет входящий". Вибір варіанта реєстрації відносин з постачальником (за рахунками/накладними або за договорами) визначається в полі Вид взаиморасчетов довідника Контрагенты. Якщо вибрати по договорам, залишається можливість вести облік із цим контрагентом і в розрізі рахунків1.

На мал. 3 показано договір з ВАТ "Тканини". Новий договір вводиться через меню Документы/Договор або з журналу Договора, де вони зберігаються.

Звернімо увагу на поле Вид торговли. Конфігурація має три види торгівлі:

- за наличные, який передбачає одномоментний розрахунок через касу;

- бартер, який вибирають для договорів міни;

- предоплата. Він використовується в усіх інших випадках.

інші поля відповідають своїм іменам і не викликають труднощів при заповненні. Якщо сума і дата закінчення договору відомі, треба їх зазначити. Увімкнена опція по договору выписываются итоговые налоговые дозволяє виписати наприкінці місяця підсумкову податкову накладну за всіма придбаннями за місяць в рамках цього замовлення з урахуванням першої події.

Тепер на підставі цього договору введімо "Счет входящий". Вибравши в меню Журналы/Договора договір ДГ-000002, введімо команду меню Действия/Ввести на основании (або ALT+F9). На мал. 3 показано "Счет входящий", введений на підставі договору. У ньому як замовлення буде зазначено перший документ в операції придбання. Основні реквізити "шапки" будуть заповнені значеннями, зазначеними в договорі. Залишиться тільки заповнити поля Что приходуем і Номер счета поставщика. У полі Что приходуем виберемо Запасы. Тоді в табличній частині значення вибиратимуться з довідника "Номенклатура".

Малюнок 3

У табличну частину введемо відомості про кожний матеріал. Запаси, які вносяться в табличну частину, можуть обліковуватися на різних рахунках обліку запасів. Рахунок обліку зазначено для кожного елемента довідника у відповідному полі (закладка Дополнительные у формі редагування елемента довідника "Номенклатура"). Якщо такі матеріали надходять уперше, то інформацію про них можна безпосередньо внести до довідника.

Надходження запасів, придбаних за кошти

Приклад 2. 5 грудня 2001 р. на склад ТзОВ "Добро" від постачальника ВАТ "Тканини", надійшли тканини в супроводі накладної і рахунка №85. На загальному складі складено прибутковий ордер №2.

Оскільки договір, за яким надходять тканини, і вхідний рахунок вже зареєстровані в конфігурації, введемо документ "Приходная накладная" на підставі "Счета входящего" СВ-000001. Значення відповідних полів, у тому числі табличної частини, будуть скопійовані з рахунка (мал. 4).

У полі Место хранения зазначають склад, куди надходять запаси; у нашому випадку - Основной склад. У полі Вид поставщика зазначимо Отечественный поставщик (таким чином ми вибираємо рахунок розрахунків з постачальником). На закладці Дополнительные будуть скопійовані реквізити Статья валовых расходов і Вид НДС. Якщо підприємство не має права на податковий кредит за цією поставкою, наприклад витрати не відносяться до валових, треба ввімкнути опцію НДС на себестоимость.

Після проведення документа будуть сформовані проведення (мал. 4):

Малюнок 4

1. За позабалансовим рахунком обліку валових витрат з урахуванням першої події.

2. Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ в дебет рахунка 6415 з урахуванням першої події. У конфігурації передбачено й "обережніший" варіант обліку податкового кредиту. Якщо при заповненні констант була позначена константа Учет налогового кредита только по полученной налоговой накладной, сума податкового кредиту враховується за дебетом рахунка 644. При отриманні податкової накладної і проведенні її в конфігурації (про те, як це зробити, ми розповімо в наступному уроці) проведенням у дебет рахунка 6415 з кредиту рахунка 644 ПДВ враховується в розрахунках.

3. Оприбутковано отримані запаси - за дебетом рахунків обліку запасів і кредитом рахунків розрахунків з постачальниками.

Облік додаткових витрат на придбання

При придбанні запасів підприємство може нести і додаткові витрати. Витрати, які відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" включаються в первісну вартість запасів, придбаних за плату, представлені в таблиці 1. Таким чином формується реальна вартість запасів як частини оборотних активів підприємства.

Таблиця 1. Витрати на придбання запасів

Оскільки додаткові витрати на придбання, що припадають на не використані в податковому періоді запаси, будуть виключені з валових внаслідок перерахунку за п. 5.9, важливо віднести всі необхідні витрати до собівартості придбаних запасів. "1С:Бухгалтерія для України" передбачає метод безпосереднього включення додаткових витрат на придбання до собівартості запасів, що придбаваються. Для цього передбачено документ "Дополнительные расходы на приобретение". Він дозволяє врахувати додаткові витрати в собівартості, при потребі розподіливши їх пропорційно до вартості придбаних запасів.

Приклад 3. За перевезення отриманих за прибутковою накладною ПН-0000002 тканин виставлено рахунок від АТП 14220. Сума рахунка - 120 грн. Витрати враховано в собівартості запасів.

Введемо вхідний рахунок СВ-0000009, як ми вже розглядали. Для операції з перевезення він буде замовленням.

Введемо на підставі рахунка прибуткову накладну ПН-0000002. При цьому "шапка" документа заповниться автоматично (див. мал. 5).

Малюнок 5

Вводити новий документ можна також через меню Документы/Приход, пункт Расходы на приобретение. Тоді в полі Приходная накладная треба вибрати накладну, до якої будуть віднесені додаткові витрати.

Заповнення табличної частини показано на мал. 5. Реквізити Вид НДС і субконто валових витрат зазначені в документі-замовленні на перевезення, яким у нашому випадку є "Сч.вход.СВ000009".

Малюнок 6

При проведенні документа автоматично формуються проведення (мал. 6) за дебетом тих рахунків обліку запасів, які були вибрані в документі, зазначеному в полі Приходная накладная, і кредитом рахунка, вибраного в полі Счет табличної частини документа:

1. Сума за перевезення (без ПДВ) відноситься до валових витрат.

2. Враховується податковий кредит з ПДВ (перша подія).

3-4. Ці проведення збільшують первісну вартість придбаних запасів на суму ТЗВ (розподілених пропорційно до вартості, розрахунок подано в таблиці 2). Введена операція буде відображена в журналі "Приходные накладные".

Таблиця 2

Найменування товару Вартість запасів Розрахунок вартості
Трикотаж білий 86,96 100/(3600+540)*3600
Трикотаж хутр. "Леопард" 13,04 100/(3600+540)*540

Аналіз операції придбання

Тепер погляньмо, які документи зараз стосуються операції, замовленням якої є договір ДГ-000002. Для цього в меню Сервис виберімо пункт Дерево подчиненных документов.

На мал. 7 ви бачите всі сформовані нами документи. Дерево можна деталізувати: подвійним натисненням у полі Журн. буде розкрито журнал із зазначеним документом.

Малюнок 7

Розгляньмо, як сформована первісна вартість цих запасів. Для цього зручно використати стандартний звіт "Анализ счета по субконто". Побудуймо його за грудень 2001 р. Встановімо для субконто "ТМЦ" режим Отбирать і значення "Трикотаж білий". Дебетове сальдо покаже собівартість запасів цього виду.

Звіт, представлений на мал. 8, покаже, що після введення документа "Дополнительные расходы на приобретение" собівартість наявних 100 м трикотажу білого становитиме 3686,96 грн (3600 + 86,96).

Малюнок 8


Примітки:

1 При цьому треба пам'ятати, що для всіх документів "Счет входящий", зареєстрованих для однієї операції придбання, замовленням має бути договір.


Ми розглянули операцію надходження запасів, що зустрічається найчастіше, - придбання запасів за кошти. Як бачимо, для автоматично коректного обліку ПДВ за такою операцією треба тільки акуратно зв'язати весь ланцюжок документів з документом-замовленням. Розглядати операції із запасами ми будемо і в наступному уроці.


Отримуємо сертифікат "1С:Професіонал". Запитання до уроку №6

Відповіді на запитання уроку №5

1. У режимі ведення бухгалтерського обліку можна змінювати код будь-якого елемента довідника, що використовується як субконто. Це можливо незалежно від того, чи створено проведення, що використовують цей елемент як субконто.

2. Якщо в будь-якому з журналів змінити інтервал видимості, це не вплине на бухгалтерські підсумки і не потребуватиме їх перерахунку.

3. Ознаки аналітичного обліку на рахунку можна змінювати тільки в тому режимі, в якому рахунок був введений у план рахунків, або в режимі ведення бухгалтерського обліку, або при роботі в режимі конфігурування програми.

4. Можуть, причому обмеження на кількість субконто в одного рахунка, встановлені в конфігураторі, не впливають на це.

5. Незалежно від порядку, в якому ці види субконто подані в плані рахунків, бухгалтерські підсумки можна отримати окремо за матеріалами і за складами, а також за матеріалами в розрізі складів і за складами в розрізі матеріалів.


Перевірте свої знання і дайте відповіді на запитання до уроку №6

1. Чи може користувач у процесі введення документа змінити його номер, автоматично сформований програмою?

2. Чи можна змінювати дату операції, введеної за допомогою документа?

3. Яке положення займе документ, якщо для нього зазначено час "В начало дня", коли іншому документу за ту ж дату раніше також було призначено час "В начало дня"?

4. Чи може бути сформована операція непроведеним документом? Як зміниться інформація в журналах системи, якщо зробити документ непроведеним?

5. Для якої мети призначений режим "Ввод документа на основании"?


1С: Бухгалтерія: питання - відповіді


Версiя для друку Версiя для друку  Вiдправити по поштi Вiдправити по поштi
>>
© 2002
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua