Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#25'2002: Практична бухгалтерія - Автоматично - 1С: Бухгалтерія 7.7. >>
Розділ "Автоматизація" >> 1С: Бухгалтерія

Уроки з 1С: Бухгалтерії 7.7
Урок 15
Облік товарних операцій у роздрібній торгівлі

Тетяна ДАВИДОВА Теми всіх уроків


План урока:

Товарні операції є одними з найпоширеніших у господарській практиці. Типова конфігурація "1С" дозволяє автоматизувати облік надходження, переміщення, продажу товарів на підприємстві, облік доходів від їх реалізації відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку. Паралельно ведеться і податковий облік цих операцій. У цьому уроці розглянемо облік товарних операцій у роздрібній торгівлі.

Загальні положення

Для обліку доходу від реалізації в торгівлі застосовуються рахунки класу 7 (701 "Дохід від реалізації готової продукції", 702 "Дохід від реалізації товарів"). Аналітичний облік на цих рахунках у програмі "1С:Бухгалтерія для України" організований у розрізі субконто "Види діяльності" та "Місця зберігання". Для обліку собівартості реалізованих товарів застосовуються рахунки класу 9 (901 "Собівартість реалізованої продукції", 902 "Собівартість реалізованих товарів"). Аналітичний облік на цьому рахунку ведеться за одним субконто "Види діяльності". Наприкінці звітного періоду ці рахунки закриваються.

Для обліку товарів типової конфігурації, відповідно до інструкції №291, призначений рахунок 28 "Товари", субрахунки якого показані на мал. 1. У роздрібній торгівлі для обліку товарів і склотари призначений субрахунок 282, комісійних товарів - 283, для обліку зворотної тари - 284.

Оскільки облік прийнято вести в цінах продажу, для відображення різниці між купівельною ціною (первісною вартістю товарів без ПДВ) та ціною продажу застосовується контрактивний субрахунок 285 "Торгова націнка".

Важливою умовою правильної організації обліку є єдність оцінки товарів (купівельна вартість або продажна) під час їх оприбуткування та під час їх списання. На всіх рахунках (крім рахунка 285 "Торгова націнка") облік руху товарів можна організувати в кількісному вираженні (мал. 1). Аналітичний облік організований у розрізі номенклатури (субконто ТМЦ), партій і місць зберігання (складів і МВО - матеріально відповідальних осіб). Серед складів розрізняють оптові склади (на яких ведеться кількісно-сумовий облік у купівельних цінах) і роздрібні склади або магазини, де ведеться облік у цінах продажу.

Малюнок 1

Малюнок 1

Програма дозволяє організувати на роздрібних складах сумовий або кількісно-сумовий облік руху товарів, для чого призначений прапорець Суммовой учет у формі елемента довідника. Якщо він встановлений, буде прийнятий тільки сумовий облік. Зазвичай користувачі "1С:Бухгалтерії для України" для обліку роздрібного продажу ведуть сумовий облік. Для організації кількісно-сумового обліку треба щодня вносити дані за повним асортиментом і кількістю реалізованих товарів. Це великий обсяг даних, тому зручніше вести такий облік у спеціалізованій торговій програмі (наприклад "1С:Торгівля і склад для України"), що має зв'язок безпосередньо з касовим апаратом.

Ми розглянемо обидва методи організації руху товарів. На мал. 1 видно, що в головному магазині ТзОВ "Добро" ведуть сумовий і кількісний облік. Крім того, підприємство має торгову точку, де ведеться тільки сумовий облік.

Схема переміщення товарів між складами, постачальниками та покупцями, що використовується в типовій конфігурації, показана на мал. 2. Товари надходять на оптовий склад підприємства від постачальників або з власного виробництва. При цьому формується їх первісна вартість, до якої за потреби додають методом прямого включення додаткові витрати на перевезення, на природний убуток у дорозі. Потім з оптового складу товари переміщаються в магазин (складів і магазинів може бути кілька, але прийнято, що безпосередньо від постачальників товари в магазини не надходять). При переміщенні формується торгова націнка, після цього товари продаються покупцям. У магазині можлива зміна торгової націнки. При поверненні товару роздрібним покупцем рух відбувається в зворотному порядку - через роздрібний магазин, оптовий склад, при цьому виконують сторнувальні проведення.

Малюнок 2

Малюнок 2

Товарні операції, автоматизовані в "1С:Бухгалтерії для України", і документи, що їм відповідають, показано в таблиці 1.

Таблиця 1

Товарна операція Документ у програмі
Надходження на оптовий склад Приходная накладная
Переміщення на роздрібний склад Перемещение
Продаж Розничная накладная
Зміна торгової націнки Переоценка ТМЦ
Повернення товару покупцем Возврат в рознице
Розрахунок реалізованої торгової націнки Определение торговой наценки

Розгляньмо приклади відображення таких операцій у програмі.


Надходження товарів на оптовий склад

Усі товари спочатку мають бути оприбутковані на оптовий склад, де формується їх первісна вартість, до якої при потребі включають додаткові витрати на придбання.

Приклад 1. 02.02.2002 р. на склад ТзОВ "Добро" за договором з ПП "Пуговка" надійшли шарфи шовкові, 10 шт., за ціною 40 грн + 8 грн ПДВ. Товари оприбутковані на основний склад.

Надходження товарів від постачальників не відрізняється від надходження інших запасів. Ми детально розглядали його в уроці 6 ("ДК" №3/2002), і тепер пропонуємо читачеві зробити це самостійно:

 • введіть новий елемент "Шарф шовковий" у довідник "Номенклатура";
 • введіть новий договір з ПП "Пуговка" (меню Документы/Договор);
 • на основі цього договору сформуйте потрібний документ "Приходная накладная".

До первісної вартості товарів можуть входити втрати в межах норм природного спаду, витрати на транспортування тощо, для включення яких до первісної вартості використовується документ "Расходы на приобретение".

Перед подальшою роботою слід встановити оптову і роздрібну ціну товару в діалоговій формі елемента довідника "Номенклатура".


Переміщення товарів на роздрібний склад

При переміщенні товарів на роздрібний склад формується торгова націнка.

Приклад 2. 02.02.2002 р. в торгову точку ТзОВ "Добро" передано шарфи шовкові, 10 шт., і джемпери "Ведмідь", 10 шт. Облік у магазині ведеться сумовим методом.

Накладну на внутрішнє переміщення ми розглядали в уроці 7 ("ДК" №5/2002). Для зручності заповнення документа екранна форма має кнопку Заполнить - щоб заповнити табличну частину автоматично, використовуючи інформацію з прибуткової накладної, якою товари були оприбутковані на оптовий склад.

На мал. 3 показано фрагмент табличної частини документа переміщення з основного складу в торгову точку. Оскільки облік у торговій точці ведеться сумовим методом, інформація про переміщені ТМЦ та їх партії знеособлюється. При цьому всі ТМЦ "згортаються" в службове субконто "Товары в ассортименте", а партії (навіть якщо ведеться облік партій) - в "Партию по умолчанию". На мал. 3 показано фрагмент проведень для першого товару. Сума торгової націнки розраховується як різниця між ціною продажу з ПДВ і ціною купівлі без ПДВ (собівартістю). Ці ціни містяться в довіднику "Номенклатура".

Малюнок 3

Малюнок 3


Зміна торгової націнки

У зв'язку з коливаннями попиту може виникати необхідність змінювати роздрібну ціну товару. У роздрібному магазині з кількісно-сумовим обліком для цього використовується документ "Переоценка ТМЦ" (меню Документы/Складские/Переоценка ТМЦ), який змінює торгову націнку. Розгляньмо приклад використання документа.

Приклад 3. У зв'язку з підвищеним попитом треба дооцінити залишок товару "Хутро "Леопард" у головному магазині. Нова ціна - 84 грн.

Оскільки документ також використовується для переоцінки (зміни облікової ціни) на оптових складах, у полі Вид переоценки ТМЦ виберемо Изменение торговой наценки. Місце зберігання (оптовий або роздрібний склад), на якому виконується переоцінка, слід зазначити в реквізиті Место хранения. При переоцінці товару на складі можна вибрати рахунки доходів/витрат для віднесення дооцінки/уцінки ТМЦ, за умовчанням реквізити Счет доходов і Счет затрат містять відповідно рахунки 719 ("інші доходи від операційної діяльності") і 946 ("Витрати від знецінення запасів").

У шапці документа міститься також прапорець для пересчета использовать общий процент, який робить видимим поле для зазначення відсотка перерахунку старої ціни в нову.

Таблична частина містить ТМЦ, партію, кількість, стару і нову ціну і суму, а також, для довідки, - поточний залишок товару. Заповнити табличну частину можна, додаючи рядки вручну (натисненням клавіші INS або кнопки на панелі інструментів). Однак коли товарів, що переоцінюються, багато, зручно скористатися кнопкою Заполнить для автоматичного заповнення табличної частини всіма ТМЦ, які числяться в цей момент на складі (в магазині).

Форму документа та його проведення для переоцінки в роздробі трикотажу "Леопард" наведено на мал. 4.

Малюнок 4

Малюнок 4

Обговорити на форумі Дт-Кт "Автоматизація бухгалтерського обліку"


Далі:

 • Продаж товарів
 • План урока

  Версiя для друку Версiя для друку  Вiдправити по поштi Вiдправити по поштi
  >>
  © 2002
  "Дебет-Кредит"
  Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua