Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#47'2001: Практична бухгалтерія - Система "Клієнт-Банк" >>

Без відриву від стільця

Саме так здійснюються операції за допомогою системи віддаленого банківського обслуговування "Клієнт-Банк". Усі платіжки - електронною поштою, зі свого робочого місця. Виписки - також. Ось тільки зарплату доводиться отримувати по-старому - їздити до банку за готівкою. Хоча можна і на картку перераховувати.

 • Що являє собою система "Клієнт-Банк"
 • Функції "Клієнт-Банку"
 • Що може "Клієнт-Банк"
 • Що кажуть банкіри про систему "Клієнт-Банк"
 • Три переваги системи "Клієнт-Банк"
 • Основний недолік - керівник повинен бути за комп'ютером
 • Як стати користувачем "Клієнт-Банку"

 • У пошуках "Клієнт-Банку"

  Систему "Клієнт-Банк" не можна назвати новинкою - цю послугу банки надають уже протягом 6-7 років. За оцінками самих банкірів, за цей час на систему перейшло близько 20% клієнтів. Потенційних користувачів умовно поділяють на дві категорії. Перша - регіональні підприємства, які не мають змоги постійно їздити до банку, хоча б тому, що вони віддалені від нього. Друга - підприємства, які розташовані у великих містах, але здійснюють дуже багато оперативних платежів.

  "Клієнт-Банк" дає можливість не лише вчасно проводити платежі, а й подеколи заощаджувати. Адже у вітчизняних банків різна цінова політика (див. "Що кажуть банкіри про систему "Клієнт-Банк"). Деякі не беруть плату за встановлення програмного забезпечення, інші при переході клієнта на систему "Клієнт-Банк" звільняють його від плати за обслуговування.

  Немає одностайного підходу і до власне програмного забезпечення. При тому, що все-таки переважна більшість вітчизняних банків купує програмне забезпечення "Клієнт-Банку" в розробників, деякі самі розробляють свої системи.

  До речі, саме ці банки вже сьогодні намагаються розширити сервіс для клієнтів. Створюється Інтернет-банкінг. Ця послуга дозволить бухгалтерам здійснювати платежі без встановлення окремого каналу зв'язку з банком і без плати за його обслуговування.


Що являє собою система "Клієнт-Банк"

Система "Клієнт-Банк" належить до систем віддаленого банківського обслуговування (ВБО). Крім неї, сюди входять Інтернет-банкінг та телебанк.

"Клієнт-Банк" є програмно-технічним комплексом, який дозволяє підприємству керувати своїм рахунком з комп'ютера, встановленого в офісі підприємства. Банки розробляють програми "Клієнт-Банк" самостійно, або купують уже готову програму в організації, що володіє правами на неї, і пристосовують до власної автоматизованої банківської системи (надалі - АБС), або отримують програму при купівлі АБС.

Оскільки зв'язок між комп'ютером клієнта і комп'ютерною мережею банку здійснюється за допомогою телефонних ліній загального користування, система "Клієнт-Банк" повинна відповідати вимогам НБУ щодо захисту електронних банківських розрахунків. Кожний програмний комплекс "Клієнт-Банк" проходить в НБУ перевірку на відповідність вимогам безпеки передачі інформації та іншим технічним вимогам, при успішному результаті якої розробник отримує сертифікат відповідності. Це потрібно для того, щоб запобігти несанкціонованому доступу до рахунка клієнта третіх осіб або доступу клієнта до інших банківських рахунків, крім тих, які зазначені в договорі на обслуговування.

Функції "Клієнт-Банку"

Основною функцією "Клієнт-Банку" є надання можливості підприємству проводити платежі зі свого поточного рахунка в банку, не відвідуючи банку, з офісу підприємства.

Крім того, "Клієнт-Банк" дозволяє:

- здійснювати моніторинг коштів на поточному рахунку. Тобто уповноважений працівник підприємства (як правило, це особи, наділені правом першого та другого підпису на платіжних документах) може, не відвідуючи банку, контролювати рух коштів на поточному рахунку, з'ясовувати особу платника та призначення платежу. Завдяки цьому можна, приміром, оперативно відвантажувати продукцію споживачам за фактом її оплати;

- отримувати виписки з поточного рахунка;

- отримувати від банку щоденні офіційні курси іноземних валют, які використовуються при бухобліку операцій;

- вести довідник своїх контрагентів за платежами та довідник призначення платежу. Ці довідники дозволяють значно швидше формувати платіжні документи, оскільки відпадає потреба заново заносити інформацію до кожного документа - готовий шаблон переноситься до платіжного документа з довідників;

- отримувати від обслуговуючого банку повідомлення про нові банківські послуги, поточні відсоткові ставки за кредитами та депозитами, іншу інформацію, яку банк вважає за потрібне оперативно доводити до клієнтів. Можливе і звернення клієнта до обслуговуючого банку. Ця функція дозволяє підприємству і банку оперативно обмінюватися інформацією.

Що може "Клієнт-Банк"

Розгляньмо основні можливості системи.

На рисунку 1 показано головне меню клієнтської частини програмного комплексу "Клієнт-Банк" одного з українських банків.

Рисунок 1

За допомогою опцій "Входящие приходные", "Входящие расходные", "Исходящие расходные" можна переглянути рух коштів на рахунках за будь-який період, ввести платіжні документи, змінити статус введених документів, переглянути залишки на рахунках, надрукувати реєстр документів у будь-якому розрізі, надрукувати виписку руху коштів за будь-який період.

За допомогою опції "Входящие приходные" на екрані можна переглянути всі платежі, що надійшли на рахунок (рис. 2).

Рисунок 2

Для того щоб здійснити зі свого поточного рахунка черговий платіж, користувачеві "Клієнт-Банку" треба увійти у пункт меню "Документы/Добавить". У цьому разі на екрані комп'ютера з'явиться документ, який за своїм виглядом мало чим відрізняється від стандартного платіжного доручення (рис. 3).

Рисунок 3

Як видно, окремі поля платіжного електронного документа можуть бути автоматично заповнені з бази шаблонів періодичних платежів. Це значно скорочує час на підготовку платіжного електронного документа.

Після підготовки на платіжний документ ставлять електронні підписи директора і головного бухгалтера і відправляють у банк засобами електронного зв'язку після виконання функції меню "ОК".

Таким чином операціоніст банку отримує від підприємства готовий для відправлення по системі електронних платежів НБУ документ в електронному вигляді, а не на паперовому носії. Це, крім усього іншого, виключає помилку, якої може припуститися операціоніст банку при перенесенні інформації з паперового документа, наданого клієнтом, у комп'ютер.

Якщо виявиться, що працівник підприємства припустився помилки при формуванні електронного документа, який уже відправлено до банку, система дозволяє перевірити, чи банк відправив платіж за призначенням, чи кошти все ще перебувають на рахунку підприємства. Якщо платіж ще не відправлено, система дозволяє підприємству скасувати платіж, а потім внести корективи до платіжного документа і надіслати його до банку повторно.

Ми розглянули, як на практиці "Клієнт-Банк" виконує свою основну функцію - здійснення платежів з поточного рахунка без відвідування банку. Читач може скласти уявлення про можливості системи, переглянувши меню клієнтської частини програмного комплексу, зображене на рисунках 1 і 2.

Три переваги системи "Клієнт-Банк"

По-перше, зручність. Адже у "Клієнт-Банку" автоматизовано підготовку таких документів, як платіжне доручення, меморіальний ордер, заява на переказ валюти. Вигляд електронних документів, що відображені в інтерфейсі користувача, максимально наближено до паперових, що значно спрощує користування системою. Як і паперові, електронні платіжні документи, що надсилаються до банку, підписують посадові особи підприємства, але замість звичайного використовується електронний підпис, який зберігається на дискетах.

По-друге, оперативність. При користуванні "Клієнт-Банком" зростає швидкість проходження платежів (якщо операціоніст банку підтверджує електронний документ клієнта відразу при його надходженні до банку). Висока оперативність обумовлена тим, що, як зазначалося вище, платіжне доручення в електронному вигляді готують один раз, причому це робить не операціоніст банку, а працівник підприємства. Крім цього, відпадає потреба готувати первинні платіжні документи на паперових носіях. Замість них раз на тиждень готують реєстр електронних документів. Зрозуміло, що відпадає необхідність у щоденних візитах до банку для проведення безготівкових платежів. Це економить час і кошти.

По-третє, мобільність. Користування "Клієнт-Банком" робить спілкування з банком необмеженим у часі, оскільки технічні можливості більшості програмних комплексів дозволяють цілодобово відправляти документи до банку і проглядати отримані звідти.

Засоби інформаційної безпеки сучасних систем "Клієнт-Банк" при коректному їх використанні1 гарантують надійний захист системи від несанкціонованого доступу і модифікації інформації, що передається телефонними каналами зв'язку.

Основний недолік - керівник повинен бути за комп'ютером

Поряд з очевидними перевагами, "Клієнт-Банк" має і певні недоліки.

Оскільки "Клієнт-Банк" встановлюється на чітко визначеному комп'ютері, то переказ коштів з використанням системи потребує присутності в цьому місці керівних осіб підприємства, які наділені правом першого і другого підпису. Інакше керівники підприємства мусять відкрити електронний підпис іншим особам, що збільшує небезпеку несанкціонованого використання коштів на поточному рахунку. На відміну від "Клієнт-Банку", система Інтернет-банкінгу дозволяє підписувати електронні документи з різних комп'ютерів, які мають доступ до мережі Інтернет, і таким чином забезпечує користувачам певну просторову свободу.

Крім цього, можуть виникнути помилки при перенесенні інформації з "Клієнт-Банку" до АБС банку, якщо ці системи створювалися різними розробниками. Тож радимо поцікавитися, наскільки сумісними є програмний комплекс "Клієнт-Банк" і АБС, що використовується в банку.

Як стати користувачем "Клієнт-Банку"

Юридичним документом, який регулює у цьому разі відносини між банком і клієнтом, є договір на обслуговування за системою "Клієнт-Банк". Він передбачає:

- порядок обміну електронними документами між банком та клієнтом;

- заходи безпеки, яких необхідно вжити клієнту для запобігання зловживанням з боку сторонніх осіб;

- окреслене коло осіб, які мають доступ до системи;

- періодичність зв'язку між клієнтом і банком (якщо система не працює в режимі on-line);

- вартість підключення до системи й обслуговування її.

Порядок підписання угод на обслуговування за системою "Клієнт-Банк" у різних фінансових установах різний і залежить від внутрішньої структури та порядку документообігу. Тому за інформацією про порядок укладання договору на користування системою треба звернутися до довідкової служби банку, що обслуговує підприємство. Як правило, якщо підприємство вже відкрило поточний рахунок у банку, то для підключення до системи достатньо підписати відповідну угоду. Повний перелік документів, необхідних для відкриття рахунка, міститься в Інструкції про відкриття поточних та інших рахунків і залежить від форми власності та організаційної форми підприємства.

Після підписання договору спеціалісти банку або організації, що діє за дорученням банку, встановлюють клієнтську частину системи "Клієнт-Банк" на комп'ютер клієнта, навчають працівників, надають дискети з ключами доступу до системи.

Залежно від тарифної політики банку підприємство може сплатити йому комісію за встановлення системи (від 0 грн до 200 у. о.). Крім цього, банки стягують щомісячну плату за абонентське обслуговування. Тарифи за обслуговування також дуже різняться.

Отримавши дискети з ключами, підприємство може без перешкод почати користуватися "Клієнт-Банком" у повсякденній діяльності.

Перевести кошти з рахунка можна, просто увійшовши в Інтернет, - за допомогою Інтернет-банкінгу. Поки що лише один банк в Україні надає таку послугу - "Приватбанк". Інші лише експериментують, як, наприклад, "Укрінбанк", який запровадив цей сервіс для небагатьох, або просто розробляють свої системи. Опитані банкіри визнали, що банківська система ще не готова до запровадження Інтернет-банкінгу для юридичних осіб як у технічному плані, так і в нормативному. Адже донині парламентарії не прийняли закон про цифровий підпис. За попередніми оцінками, банківські розробки мають бути закінчені вже до кінця року. Нібито стільки ж часу вистачить і депутатам, аби узаконити цифровий підпис. Тож справжнього буму у цій сфері слід очікувати на початку наступного року.


Примітки:

1 Тобто при обмеженні доступу до системи "Клієнт-Банк" та використанні дискет з електронними підписами тільки особами, що уповноважені формувати, підписувати та відправляти електронні документи.


Що кажуть банкіри про систему "Клієнт-Банк"

Олена Лисенко поставила фахівцям провідних українських банків чотири запитання про продукт, який вони пропонують своїм клієнтам:

Володимиру КОНДРАТЕНКУ, начальнику управління розвитку клієнтської бази банку "Фінанси та кредит";

Володимиру БУРЦЕВУ, начальнику відділу автоматизації та зв'язку "Райффайзенбанк Україна";

Руслану НАБОКУ, керуючому рахунками корпоративних клієнтів Укрінбанку;

Денису ЧЕРНИШОВУ, начальнику управління роботи з клієнтами Укрексімбанку.

1. Які системи "Клієнт-Банк" ви продаєте своїм клієнтам: власну розробку чи програму, придбану в іншого розробника?

2. Скільки коштує ця послуга для клієнта?

3. Скільки клієнтів користується "Клієнт-Банком"?

4. На кого розрахована ця послуга?


1. Які системи "Клієнт-Банк" ви продаєте своїм клієнтам: власну розробку чи програму, придбану в іншого розробника?

Володимир БУРЦЕВ:

"Райффайзенбанк Україна" користується системою "Клієнт-Банк" Whіte NOІSE, розробленою в самому банку. Система "Клієнт-Банк" Whіte NOІSE, яку використовує наш банк, має такі властивості:

- можливість встановлення на підприємстві клієнта великої кількості робочих місць, що, безсумнівно, спрощує документообіг з боку клієнта;

- експорт документів і довідників у форматі MS Excel і .txt;

- одержання інформації про час авторизації документа в банку і час доставки коштів до банку одержувача протягом дня;

- експорт виписки у форматі MS Excel;

- можливість побудови складних схем послідовної авторизації документів українським представництвом компанії та її іноземним інвестором (використання Іnternet або Dіal-Up Networkіng для з'єднання з банком);

- ПЗ на боці клієнта може працювати під Wіndows 9х / NT / 2000 / XP.

Усі документи в системі "Клієнт-Банк" мають цифрові підписи, що дає можливість у будь-який момент здійснити перевірку цілісності документів. У разі розбіжності підпису можна визначити, на якому етапі документ було змінено.

При надсиланні документів до банку в рамках одного сеансу клієнт одержує цифрові підписи поштового банківського сервера для кожного відправленого документа (гарантія доставки до банку).

Час проходження документа в банку становить 20 - 30 хвилин.


Володимир КОНДРАТЕНКО:

Електронний цифровий підпис є аналогом фізичного підпису. Він є результатом роботи програми генерації та включає відкритий і закритий код

Банк "Фінанси та кредит" пропонує своїм клієнтам сертифікований програмний продукт - систему "Клієнт-Банк" московської компанії "Rstyl Software Lab". При виборі програми ми звертали особливу увагу на її захищеність і простоту у використанні. При встановленні системи на підприємство виїжджає наш фахівець, він інсталює програму, тестує її та проводить інструктаж з роботи з системою "Клієнт-Банк". Коли відбуваються якісь зміни у роботі клієнта з банком, то програма удосконалюється. За допомогою "Клієнт-Банку" можна не лише відправляти платежі, а й отримувати інформацію, яка необхідна при роботі клієнта з банком.

Щодо захисту, то він надійний. Система має кілька ступенів захисту. Щоб надіслати платіж клієнту в банку, необхідно, по-перше, сформувати платіжне доручення в підсистемі "Клієнт" і підписати його електронними цифровими підписами уповноважених осіб. Електронний цифровий підпис є аналогом фізичного підпису і виконується лише однією особою, він є результатом роботи програми генерації цифрового підпису, яка входить до системи "Клієнт-Банк" (підсистему "Клієнт"), та включає відкритий і закритий (таємний) код (ключ). За їх наявності всі платежі перевіряються. Якщо підписи збігаються, то вони проводяться. Якщо є помилка або заявка клієнта, що цей платіж не слід проводити, то він повідомляє про це банк, і платежі зупиняються. Для скасування платежу теж є пароль.


Руслан НАБОК:

На сьогодні наш банк пропонує два принципово різні програмні продукти, а саме: систему "Клієнт-Банк" та систему інтернет-банкінгу "Elpay". Стосовно традиційної системи "Клієнт-Банк", то цей програмний продукт розроблений програмістами Укрінбанку. У програмі на високому рівні реалізовані такі принципово важливі питання, як безпека та зручність. Раз на рік програмісти перевіряють та вдосконалюють систему, вносять в неї певні доробки. Щодо "Elpay", зазначу, що Укрінбанк придбав у фірми-розробника "Сайфер" модулі цієї системи. Після цього було сформовано групу клієнтів, які випробовують продукт. Наші фахівці постійно підтримують зв'язок із виробником, тобто програма змінюється в напрямі зручності та досконалості. Вважаю, що незабаром інтернет-банкінг буде цілком справедливо використовуватися у промисловій експлуатації.


Денис ЧЕРНИШОВ:

Ми продаємо свій програмний продукт. Причому ця розробка здійснена не під MS-DOS, а під Windows. Інтерфейс дуже зрозумілий, система розроблена з урахуванням побажань клієнтів і зручна в користуванні. Банк самостійно встановлює систему "Клієнт-Банк" та за потреби консультує клієнтів.

Нічого дивного в тому, що ми розробили свій "Клієнт-Банк", немає. Адже ми мали для цього всі можливості: в нашому банку працюють висококваліфіковані фахівці, які мають не один IT-сертифікат.


2. Скільки коштує ця послуга для клієнта?

Володимир БУРЦЕВ:

У АКБ "Райффайзенбанк Україна" інсталяція програми на перше робоче місце коштує від 550 грн до 1100 грн залежно від того, куди доведеться виїжджати працівникам нашого банку. В основному вартість встановлення системи"Клієнт-Банк" Whіte NOІSE для наших клієнтів становить 660 грн з урахуванням ПДВ.


Денис ЧЕРНИШОВ:

Програмне забезпечення Укрексімбанк встановлює безкоштовно. Вдалися до такого кроку, аби популяризувати послугу. Однакового підходу до всіх клієнтів щодо абонентської плати у нас нема, ми зважаємо на обіги: якщо у клієнта вони понад 100 тис. грн, то обслуговування безкоштовне. Якщо менше, то клієнт платить щомісяця $10.


Володимир КОНДРАТЕНКО:

Плата за встановлення системи "Клієнт-Банк" символічна - одна гривня. Щомісячне обслуговування в центральному офісі банку "Фінанси та кредит" коштує всього 50 у. о., при цьому в цьому тарифі вже враховано всі витрати клієнта за розрахункове обслуговування. У філіях вартість такого обслуговування дещо нижча і становить 100 грн.

У нашому банку передбачено кілька форм роботи з клієнтом. Приміром, є підприємства, які здійснюють замало дебетових платежів, водночас кредитових надходить набагато більше. Для таких клієнтів передбачені знижки. Аби їх отримати, слід звернутися до банку - ми зменшимо вартість щомісячного обслуговування. Йдемо на це, тому що платежі, які надходять на рахунок, можуть бути дрібними, вони накопичуються в банку і здійснюються як один.


Руслан НАБОК:

Встановлення програмного забезпечення в Укрінбанку коштує 120 гривень, щомісячне ж - 70 грн. Підприємства, які користуються системою банкінгу через Інтернет, платять 50 грн.

Наш банк проводить експеримент: деяким клієнтам запропоновано іншу модель "Клієнт-Банку" - роботу через Інтернет. Це якісно нове вирішення в системі "Клієнт-Банк". Клієнт, використовуючи стандартний веб-браузер і традиційні способи виходу в Інтернет, отримує захищений доступ до свого рахунка і можливість керувати фінансами з будь-якої точки світу. Засіб криптографічного захисту "Шифр™", який використовується в системі ELPay, сертифікований (сертифікат зареєстрований в УкрСЕПРО за номером UA-1.112.14243-01).


3. Скільки клієнтів користується "Клієнт-Банком"?

Володимир БУРЦЕВ:

Серед власників рахунків у нашому банку 213 клієнтів приєднані до системи "Клієнт-Банк". З них 170 - 180 щодня виходять на зв'язок. Щодня від клієнтів надходить понад 1000 документів (платіжок, заявок).


Руслан НАБОК:

Важко сказати, скільки клієнтів, адже багато з них працюють з філіями. Можу сказати, що користувачів "Клієнт-Банку" в нашому банку тисячі. Важливим є те, що попит на послугу "Клієнт-Банк" постійно зростає, принаймні у Києві.


Денис ЧЕРНИШОВ:

Є цікава статистика. Близько третини наших клієнтів мають встановлену систему "Клієнт-Банк". З них 80% активно здійснюють платежі саме через систему


4. На кого розрахована система "Клієнт-Банк"?

Володимир КОНДРАТЕНКО

Послуга "Клієнт-Банк" цікава для клієнтів, які активно займаються бізнесом, тобто в них є потреба в оперативному зарахуванні-перерахуванні коштів. Ця система надає не тільки зручності для клієнта при роботі з банком (адже клієнт може перебувати на значній відстані від банку), а й допомагає своєчасно приймати необхідні оперативні рішення. Тому, незважаючи на місце розташування фірми, клієнт обирає для себе банк, у якому він впевнений і де йому запропонують по-справжньому партнерські стосунки.


Денис ЧЕРНИШОВ:

Послуга цікава передусім підприємствам, які мають протягом одного операційного дня проводити велику кількість платежів. Але в деяких випадках клієнти з різних причин не можуть скористатися перевагами, що надає система. У нашому банку ця ситуація характерна для підприємств, що здійснюють багато валютних платежів. Зокрема, для їх здійснення необхідне спеціальне оформлення документів, неможливе при проведенні операцій з використанням системи "Клієнт-Банк".


Руслан НАБОК:

Аби встановлювати "Клієнт-Банк", зовсім не обов'язково бути великим підприємством. Ця система вкрай необхідна всім підприємствам, які здійснюють багато платежів.

Якщо фірма вирішила встановити систему, то вона отримує переваги перед тими фірмами, які використовують традиційні методи роботи з банком. Перш за все, миттєво зростає оперативність проходження платежу - це найважливіша причина для інсталяції системи "Клієнт-Банк". По-друге, працівник фірми може бути задіяний на важливішій ділянці роботи, ніж носити платіжні документи до банку.

>>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua