Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера

Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів (витяг)

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.01.99 р. №17

Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1999 р. за №264/3557

...

3. Порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів

3.1. Видача дозволів

3.1.1. Бланки дозволів (додаток 5) на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів до їх заповнення повинні бути зібрані в книгу, яка прошивається і скріплюється печаткою канцелярії чи секретаріату органу внутрішніх справ та печаткою з відбитком "Дозвільна система". Бланки зберігаються в підрозділах дозвільної системи органів внутрішніх справ.

3.1.2. Дозволи видаються :

...

3) міськрайорганами внутрішніх справ на виготовлення печаток і штампів - за територіально-адміністративною підпорядкованістю - місцевим державним адміністраціям, органам державної влади, підприємствам, установам, організаціям, суб'єктам підприємницької діяльності, релігійним та господарським об'єднанням, підприємцям-громадянам, об'єднанням громадян, а також всім іншим організаційним формам підприємництва та об'єднанням громадян, передбаченим законодавством України;

3.1.3. Для одержання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів керівники підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, зареєстрованих в Україні, інших організаційних форм підприємництва, підприємці-громадяни тощо подають в органи внутрішніх справ заяву, де вказують:

а) кількість печаток та штампів, які передбачається виготовити;

б) уперше чи ні виготовляються печатки та штампи (при виготовленні печаток не вперше зазначається підстава їх виготовлення);

в) місцезнаходження;

г) особа, відповідальна за отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів, її прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані;

г) прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані керівника або уповноваженої ним особи, що подає клопотання до органу внутрішніх справ.

3.1.4. До заяв долучаються:

...

2) суб'єктами підприємницької діяльності:

а) копія свідоцтва про державну реєстрацію, нотаріально завірена, якщо інше не передбачено законом;

б) зразки (ескізи) печаток, штампів - у двох примірниках, затверджені керівником (власником);

в) громадяни-підприємці - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків.

Протягом п'яти робочих днів із дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов'язаний видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів суб'єкту підприємницької діяльності або надати письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України.

Органам внутрішніх справ для видачі дозволу на виготовлення печаток і штампів забороняється вимагати від суб'єкта підприємницької діяльності документи, не передбачені цією Інструкцією;

...

3.1.7. За видачу дозволів справляється плата, розмір та порядок використання якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Платіжні доручення або квитанції про оплату послуг, пов'язаних з видачею дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, надаються в усіх випадках.

3.1.8. У всіх випадках до органів внутрішніх справ надаються доручення, що відповідають вимогам законодавства України, на осіб, відповідальних за одержання дозволу на оформлення замовлення на виготовлення печаток і штампів.

3.1.9. Органи внутрішніх справ на зворотному боці оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію, який надається до органів внутрішніх справ при отриманні дозволу, ставлять штамп про видачу дозволу на право виготовлення певної кількості печаток і штампів (додаток 6), який засвідчується підписом працівника служби дозвільної системи і скріплюється печаткою з відбитком "Дозвільна система", та повертають свідоцтво його власнику.

3.1.10. На кожному примірнику зразків печаток і штампів ставлять штамп для засвідчення зразків (ескізів) печаток і штампів (додаток 7), який засвідчується підписом працівника дозвільної системи і скріплюється печаткою з відбитком "Дозвільна система".

3.1.11. Якщо печатки і штампи виготовляються вперше, то орган внутрішніх справ на дозволі та на кожному примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів проставляє штамп про виготовлення печаток та штампів уперше (додаток 8).

Якщо печатки і штампи виготовляються у зв'язку із заміною старих або у зв'язку зі змінами, доповненнями в написах на печатках і штампах, то орган внутрішніх справ на дозволі та на кожному примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів проставляє штамп про виготовлення печаток, штампів, замість наявних (додаток 9).

3.1.12. Старі печатки здаються на знищення в органи внутрішніх справ, які видають про це квитанцію про знищення печаток і штампів (додаток 10), і знищують їх у порядку, передбаченому пунктом 3.4.2 цієї Інструкції.

...

3.1.15. Оформлений дозвіл видається керівникам підприємств, установ, організацій, господарських чи інших об'єднань, а також громадянам або уповноваженим ними особам під розписку, після пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу...

...

Перший заступник начальника ГУАСМ МВС України В. ЖУК
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua