Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера

1 тема. Створення підприємства і його реєстрація

Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (витяг)

Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. №118

1. Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України* - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про підприємства та організації всіх форм власності, а також їх відокремлені підрозділи** (філії, відділення, представництва тощо).

...

3. До Державного реєстру включаються дані про такі суб'єкти господарської діяльності:

юридичні особи, а також їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території України і провадять свою діяльність на підставі законодавства України;

юридичні особи, а також їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи, розташовані за межами України, які створені з участю юридичних осіб України і діють відповідно до законодавства іноземних держав.

...

7. Держкомстат здійснює:

присвоєння суб'єктам господарської діяльності ідентифікаційних кодів і кодів класифікаційних ознак, за винятком суб'єктів підприємницької діяльності, яким ідентифікаційні коди присвоюють органи державної реєстрації;

ідентифікацію основного виду діяльності суб'єктів господарської діяльності;

контроль за повнотою заповнення облікових та реєстраційних карток.

...

9. Для включення до Державного реєстру суб'єкт господарської діяльності в десятиденний термін після його державної реєстрації (перереєстрації) або прийняття рішення (постанови, розпорядження, наказу) про створення, в тому числі філії, відділення, представництва тощо, подає до відповідного органу державної статистики заповнену облікову картку встановленого зразка, а також нормативні та установчі документи. Для включення до Державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності орган державної реєстрації у п'ятиденний термін з дня державної реєстрації передає відповідному органу державної статистики копію реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію.

...

15. У разі включення суб'єкта господарської діяльності до Державного реєстру йому присвоюються ідентифікаційний код і коди класифікаційних ознак. Суб'єктам підприємницької діяльності ідентифікаційний код присвоюється органами державної реєстрації під час реєстрації. Ідентифікаційний код є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за суб'єктом протягом усього періоду його існування.

У разі перереєстрації (створення) суб'єкта господарської діяльності, що є правонаступником прав і майнових зобов'язань свого попередника, за ним зберігається ідентифікаційний код попередника.


Примітки:

* Далі - Державний реєстр.

** Далі - суб'єкти господарської діяльності.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua