Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера

1 тема. Створення підприємства і його реєстрація

2. Практика

1. Реєстрація у виконкомі

Для того, щоб стати суб'єктом підприємницької діяльності із створенням юридичної особи, треба підготувати та зробити:

1. Рішення власника про створення юридичної особи (окрім приватного підприємства).

Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції), його підписують голова та секретар зборів (ст. 41 Закону "Про господарські товариства").

2. Вибрати назву, узгодити її в виконкомі.

3. Розробити статут підприємства (взагалі потрібно 5 примірників, але для реєстрації потрібно 2 оригінали та 1 копія).

У статуті можуть бути вказані такі розділи:

- Загальні положення.

- Мета і завдання діяльності.

- Функції.

- Утворення і використання коштів. Майно підприємства.

- Управління.

- Членство. Права та обов'язки.

- Звіт, звітність та контроль.

- Створення та використання пайового фонду (якщо це передбачено законодавством).

- Виробничо-господарська, зовнішньоекономічна діяльність.

- Повноваження трудового колективу.

- Реорганізація та ліквідація.

При розробці статуту необхідно звернути особливу увагу на такі питання:

- зазначення власника (склад засновників, учасників), найменування підприємства та місцезнаходження підприємства (юридична адреса);

- визначення предмета діяльності, якою ви займатиметесь. Мета - це отримання прибутку, заповнення ринку товарами вітчизняного виробництва;

- юридичний статус підприємства. Це статті про юридичну особу підприємства, майно, самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках, фірмовий знак, про печатку та найменування. Якщо підприємство має право випускати цінні папери, то таке право теж відноситься до юридичного статусу підприємства;

- склад майна підприємства: перелік фондів (основні, оборотні, інше майно, статутний фонд, резервний фонд, страховий фонд та ін.); порядок утворення майна; порядок розподілу прибутків та покриття витрат; порядок випуску акцій. Якщо підприємство не має свого майна, то включається пункт, що майно закріплене за ним на праві повного господарського відання, оперативного управління та оренди;

- перелік органів управління підприємством;

- порядок призначення директора та інших посадових осіб, їх компетенція;

- про контрольні органи (ревізійну комісію, її склад, порядок діяльності);

- про трудові відносини, засновані на виконанні положень Кодексу про працю в Україні;

- про раду підприємства (порядок її створення, склад, компетенцію);

- про ревізійну комісію, про раду трудового колективу, діяльність профспілкового комітету;

- також окремими статтями визначається порядок внесення змін до статуту.

Буде краще, якщо в розробці статуту вам допоможе фахівець.
Усі примірники мають бути нотаріально засвідчені.

Статут підприємства - це один з основних документів, які регламентують діяльність підприємства, кожний розділ статуту тим або іншим чином, прямо або побічно пов'язаний із бухгалтерським обліком і питаннями, які необхідно вирішувати бухгалтеру в процесі його роботи. Як показує практика, порушення положень статуту підприємства - явище нечасте, але внаслідок таких порушень може постати питання про існування самого підприємства.

І виникають такі порушення через несерйозне ставлення до статуту. Після реєстрації підприємства статут кладуть до сейфа і згадують про його існування, лише коли він необхідний для оформлення якоїсь документації. В результаті, поступово забуваючи про положення статуту, а іноді й зовсім їх не знаючи, в процесі розвитку підприємства чи будь-яких реорганізацій, керівник і головний бухгалтер переступають ту межу, за якою починається нестатутна діяльність або явне порушення статуту.

Ви повинні знати статут вашого підприємства, як "Отче наш", і всі свої дії корегувати за його вимогами.

4. Установчу угоду (2 оригінали, 1 копію).

До установчого договору вносяться такі положення:

Домовленість між собою учасників про створення товариства:

- строк діяльності товариства (це може бути якийсь конкретний період до досягнення мети або його може взагалі не бути);

- дочірні підприємства, філії, представництва (можуть створюватись, але не обов'язково);

- оговорюються конкретні права учасників товариства:

а) участь в управлінні товариством;

б) участь в розподілі прибутку;

в) вихід з товариства;

г) одержання інформації про діяльність товариства.

- обов'язки учасників товариства

Вклади учасників товариства, порядок внесення статутного фонду:

- фонди товариства (створюються страховий та резервний фонд товариства - не менше 25% статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передбачається установчими документами, але не може бути менше 5 відсотків суми чистого прибутку);

- прибуток товариства, порядок розпорядження прибутком;

- зміни до статутного фонду;

- припинення діяльності товариства, реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідація;

- розподіл коштів товариства при його ліквідації;

- органи управління товариством та його посадові особи. Посадовими особами органів управління товариством визначаються: голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена рада товариства (спостережна рада), - голова та члени товариства, а також відповідальність посадових осіб за заподіяну шкоду товариству.

5. Реєстраційну картку встановленого зразка, що одночасно є заявою про державну реєстрацію. (Цю картку Ви отримаєте у виконкомі).

6. Довідку банківської установи, що свідчить про внесення до статутного фонду суб'єкта частки, передбаченої законодавством.

7. Копію платіжного доручення або оригінал квитанції про сплату реєстраційного збору (на цей час збір становить 119 гривень). Сплачується збір 2 частинами: 30% органу держадміністрації, 70% - на рахунок райфінвідділу. При внесенні змін і доповнень до установчих документів необхідно буде сплатити ще 35 грн 70 коп . Тому, щоб не мати зайвих клопотів і не сплачувати зайвих грошей, з самого початку уважно готуйте установчі документи.

8. Заяву на ім'я заступника голови держадміністрації міста (району) з проханням про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

9. Місцезнаходженням юридичної особи може бути місце проживання одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, що підтверджується договором, який дає право користування приміщенням. До договору додається копія свідоцтва про власність (кому належить приміщення, яке ви орендуєте). Найчастіше виконкоми вимагають створення юридичної адреси за місцем проживання. В такому випадку ви повинні додати до документів копію свідоцтва про власність та нотаріально посвідчену довідку про згоду всіх дорослих членів сім'ї, які прописані на цій житловій площі, про згоду на юридичну адресу.

10. Якщо власником (або одним із власників) є юридична особа, додатково додається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. Якщо одним із засновників підприємства є юридична особа, необхідно додати нотаріально завірену копію свідоцтва про реєстрацію в органах статистики. Окрім того, якщо це юридична особа - нерезидент, то подається документ, що свідчить про реєстрацію її в державі місцезнаходження. Цей документ повинен бути засвідчений у країні видачі, перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі. Також цей документ може бути засвідчений в посольстві держави в Україні та легалізований в МЗС.

11. Два швидкозшивачі.

Бухгалтер, як правило, не бере участі в розробці статуту й організації підприємства. Офіційно робота бухгалтера починається після реєстрації підприємства. Проте часто бухгалтеру самому доводиться "бігати" по інстанціях і реєструвати підприємство, на якому він збирається працювати. В основному така ситуація складається при реєстрації невеликих підприємств. Тому ця інформація буде корисна для вас не лише з пізнавальної, але й практичної точки зору.


Громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подають такі документи:

1. Реєстраційну картку (яка водночас є заявою про державну реєстрацію).

2. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів.

3. Документ, що засвідчує внесення сплати за державну реєстрацію.

4. Дві фотокартки.

Реєстрація проводиться протягом п'яти робочих днів з дня надходження документів. Органи державної реєстрації повинні в цей термін внести всі дані з реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та видати свідоцтво про державну реєстрацію. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться або в районній міст Києва та Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта, якщо інше не передбачене законодавчими актами України.

Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний повідомити про створення та ліквідацію підрозділів за місцем своєї державної реєстрації шляхом внесення відповідних додаткових відомостей до реєстраційної картки суб'єкта підприємницької діяльності.

Якщо ви дотримались усіх вимог законодавства, то жодних проблем з реєстрацією підприємства не повинно бути.


Після реєстрації в міськвиконкомі вся подальша реєстрація підприємства, як правило, лягає на плечі бухгалтера або принаймні здійснюється під його контролем. Вам слід:

1. Стати на облік в управлінні статистики

Після реєстрації в міськвиконкомі

1.1 Статут (копія).

1.2. Документ, що засвідчує внесення плати за реєстрацію (строк отримання свідоцтва залежить від плати за послуги: 31 грн 13 коп. - у той самий день, 15 грн 50 коп. - через 3 дні).

1.3. Копію свідоцтва про державну реєстрацію.

1.4. Заява, яку Ви заповните в статуправлінні.

2. Стати на облік у пенсійному фонді

Після реєстрації в міськвиконкомі

2.1 Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

2.2. Довідку з банку про відкриття рахунка.

Вам повинні видати довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді. В органи Соцстраху інформацію направляє виконком.

3. Стати на облік у центрі зайнятості

Після реєстрації в міськвиконкомі

3.1. Для цього потрібно прийти в центр зайнятості зі статутом підприємства і заповнити бланк, який вам там запропонують.

На вимогу вам можуть видати реєстраційну довідку.

4. Зареєструватись як платник ПДВ

Після реєстрації в міськвиконкомі

Реєстрація здійснюється в порядку, передбаченому Наказом ДПАУ "Про затвердження Положення про реєстр платників податку на додану вартість" від 27 травня 1997 р. №149 (зміни: див. наказ ДПА України №43 від 25.01.99 р.).

Згідно з наказом ДПА №43 юридичні та фізичні особи заповнюють

4.1. "Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість", форма №1-Р, в якій вказується:

a) ідентифікаційний код платника з ЄДРПОУ;

б) назва підприємства;

в) назва податкового органу, де реєструється платник;

г) дані про державну реєстрацію;

д) дані про банківські рахунки платника;

е) адресні дані платника податку;

є) дані про керівника та головного бухгалтера;

ж) дані про реєстрацію платника.

Окрім цього подається:

4.2. - форма №1-РЮ "Інформація про засновників" (для юридичних осіб);

4.3. - форма №1-РФ "Інформація про засновників" (для фізичних осіб);

4.4. - картка фізичної особи - платника податків. У разі відсутності картки подається довідка про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб.

Заява повинна бути заповнена друкарським або рукописним способом чорнилом темного кольору друкованими літерами. Заява заповнюється в одному примірнику.

Реєстрацію у податкової інспекції як платника податку на додану вартість необхідно здійснити у 20-денний термін з дня державної реєстрації.

Новостворені суб'єкти малого підприємництва, які подали до державного податкового органу за місцем їх реєстрації заяву на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та обрали 10-відсоткову ставку єдиного податку, не реєструються як платники ПДВ і свідоцтво платника ПДВ не отримують.

Ті, хто обрав 6-відсоткову ставку єдиного податку, реєструються як платники ПДВ на загальних підставах.

5. Стати на облік у податковій інспекції району

Впродовж 5 робочих днів з моменту держреєстрації

Для цього потрібно надати до ДПА такі документи:

5.1. Копію статуту чи установчих договорів та інших документів (нотаріально засвідчених), затверджених та зареєстрованих у встановленому чинним законодавством порядку, з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію.

5.2. Свідоцтво про державну реєстрацію (оригінал та копію, завірену держадміністрацією).

5.3. Довідку про внесення до державного реєстру (оригінал та нотаріально завірену копію).

5.4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків (якщо це передбачено законом).

5.5. Заяву за формою 1-ОПП (форму заяви можна отримати в податковій службі). До заяви необхідно додати ксерокопії довідок з ідентифікаційними номерами директора, бухгалтера та засновників.

5.6. Документ, що засвідчує внесення плати за реєстрацію (квитанцію або платіжне доручення).

5.7. Документ, який підтверджує місцезнаходження підприємства, - договір оренди і т.ін. (оригінал та ксерокопію).

5.8. Два швидкозшивачі.

Згідно з п. 4.13 Інструкції про порядок обліку платника податків №80 від 19.02.92 р. зі змінами та доповненнями згідно з наказом ДПА від 17.11.98 р. №552, усі документи подаються власником, засновником або уповноваженою особою: директором чи головним бухгалтером за наявності всіх паспортів та довідок за ДРФО. Причому перевірка паспортів провадиться в органах податкової міліції перед подачею документів, і про це робиться штамп на примірнику статуту.

Згідно з п.4.14 тієї ж Інструкції, якщо один із засновників - юридична особа, то необхідно надати довідку 4-ОПП з державного податкового органу, в якому вона перебуває на обліку як платник податків. Про цю довідку повинен подбати засновник заздалегідь. Усі вищенаведені документи подаються разом з двома чистими швидкозшивачами.

Якщо новостворене підприємство обирає спрощену систему оподаткування та отримує право на сплату єдиного податку, воно повинне під час реєстрації у податковій інспекції подати заяву встановленого зразка про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку, з зазначенням обраної ставки (6 або 10%).

6. Відкрити розрахунковий рахунок у банківській установі

Для цього вам потрібні такі документи:

6.1. Заява на ім'я керуючого банком, де ви вирішили відкрити рахунок, підписана вашим керівником.

6.2. Картка зразків підписів та печаток, завірених нотаріально (2 прим.) (вирішити - кому надається право першого (директор) та другого підпису (головний бухгалтер). У разі відсутності посади бухгалтера право підпису передається за наказом директора іншим посадовим особам.

6.3. Копія статуту (нотаріально засвідчена).

6.4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

6.5. Копія свідоцтва про реєстрацію в статуправлінні.

6.6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків.

6.7. Довідка про реєстрацію в Пенсійному фонді та в органах соціального страхування.

6.8. Копія свідоцтва про реєстрацію в податковій інспекції.

6.9. Документ, що засвідчує оплату послуг за відкриття розрахункового рахунка, якщо така плата стягується.

Повідомити особисто податкову інспекцію про відкриття банківського рахунка за 3 робочі дні.

Починаючи з 01.01.99 р. підприємствам дозволено мати кілька банківських рахунків.

Валютні рахунки відкривають на підставі Інструкції №3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" (постанова НБУ №527 від 18.12.98 р.).

7. Зареєструватись в обласному відділі автодору

Для цього необхідно подати:

7.1. Копію статуту.

7.2. Довідку статистичного відділу.

7.3. Реєстраційні коди підприємства.

Ви отримаєте реєстраційну довідку, в якій будуть зазначені ваш реєстраційний номер та банківські реквізити відділу облавтодору для сплати податку.

8. Отримати дозвіл на виготовлення печатки в районному чи міському (дозвільному) відділі внутрішніх справ

Видача такого дозволу відбувається на основі Інструкції, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України №17 від 11.01.99 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1999 р. за №264/3557.

Відповідно до цієї Інструкції вам необхідно надати такі документи:

8.1. Заяву, де вказують:

а) кількість печаток та штампів, які передбачається виготовити;

б) уперше чи ні виготовляються печатки та штампи (при виготовленні печаток не вперше зазначається підстава їх виготовлення);

в) місцезнаходження;

г) особу, відповідальну за отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів, її прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані;

д) прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані керівника або уповноваженої ним особи, що подає клопотання до органу внутрішніх справ.

8.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, нотаріально завірена, якщо інше не передбачено законом;

8.3. Зразки (ескізи) печаток, штампів - у двох примірниках, затверджені керівником (власником);

8.4. Документ, що засвідчує внесення сплати за реєстрацію дозволу (квитанція).

8.5. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків (громадяни-підприємці).

Протягом п'яти робочих днів із дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов'язаний видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів суб'єкту підприємницької діяльності або надати письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України.

Вам залишилось отримати лише печатку та штамп. Ви можете звернутись до будь-якої організації, яка офіційно виготовляє штампи та печатки. Для цього вам необхідні такі документи:

- дозвіл начальника ВВС;

- зразки печатки та штампа, узгоджені з міськвиконкомом.

Реєстрація вашого підприємства завершена. У вас на руках повинні бути такі документи:

1. Статут (перший примірник)

2. Свідоцтво про державну реєстрацію (1-й примірник).

3. Свідоцтво про реєстрацію в статуправлінні (1-й примірник).

4. Свідоцтво про реєстрацію в податковій інспекції (1-й примірник).

5. Свідоцтво платника ПДВ (якщо це передбачено законом).

6. Договір з банком про обслуговування.

7. Довідка про реєстрацію в Пенсійному фонді. В органи Соцстраху інформацію направляє виконком.

8. Довідка про реєстрацію в облавтодорі.

9. Довідка з фонду зайнятості.

10. Печатка та кутовий штамп (на інші штампи необов'язково отримувати дозвіл).

Ви витримали цей марафон? Ви жодного разу не посварились з жодною посадовою особою? З вами завжди поводились чемно і відповідали на всі ваші запитання? Ваші документи завжди були готові в потрібний час? Тоді ви дійсно щаслива людина, маєте міцні нерви та залізну витримку. Бажаємо вам успіху в бізнесі.


Задача

Задача, яку ми пропонуємо вам розв'язати самостійно, пов'язана із загальними зборами учасників ТзОВ "Галикон".

Вам необхідно скласти протокол перших загальних зборів учасників, використовуючи вже наведені у розділі "Практика" дані, наведені вище законодавчі акти, які пов'язані з цією тематикою, свій досвід і трохи фантазії.

Бажано, щоб ви надсилали не лише сам протокол, а й коментарі до нього, в яких були б розглянуті можливі варіанти таких протоколів при інших вихідних даних, не пов'язаних із ТзОВ "Галикон".

Відповіді надсилайте до 31 січня 2000 року на адреси: 04023, м. Київ, вул. Мечникова, 10/2, бухгалтерський відділ; факс: (044) 294 96 42; E-mail: karev@gc.kiev.ua
КАРЄВ В., ЛАВРЄНОВ В., САЙ Л., БАРОН В.
Офіційні консультанти: юридична фірма "Пік-2": (044) 212-34-43;
аудиторська фірма "Тевріз": (044) 246-99-47
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua