Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера

1 тема. Створення підприємства і його реєстрація

Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 25 травня 1994 року №247

Указ Президента України

Внести зміни і доповнення до Указу Президента України від 25 травня 1994 року №247 "Про електронний обіг цінних паперів і Національний депозитарій", виклавши його в такій редакції:

"Про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність

З метою захисту прав інвесторів та інших учасників фондового ринку України постановляю:

1. Установити, що випуск цінних паперів може здійснюватися як у паперовій, так і в безпаперовій формі (у вигляді записів в електронних базах даних).

2. Установити, що облік прав власності на іменні цінні папери здійснюється в системі реєстру власників іменних цінних паперів у паперовій та/або безпаперовій формі.

Власник іменних цінних паперів визначається на підставі пред'явлення іменного цінного папера (сертифіката іменних цінних паперів) при паперовій формі випуску цінних паперів та на підставі запису в системі реєстру власників іменних цінних паперів при безпаперовій формі.

3. Затвердити Положення про діяльність з обліку прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність (додається)".

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua