Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера

1 тема. Створення підприємства і його реєстрація

Положення про діяльність з обліку прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність (витяг)

Затверджене Указом Президента України від 2 березня 1996 року №160/96

...

I. Загальні положення

1. ...

Реєстр власників іменних цінних паперів (далі - реєстр) - перелік за станом на певну дату власників іменних цінних паперів, належних їм іменних цінних паперів, що є складовою частиною системи реєстру та дає змогу ідентифікувати цих власників, кількість, номінальну вартість та вид належних їм іменних цінних паперів.

...

Реєстратор - юридична особа, що здійснює діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Номінальний утримувач - юридична особа, зареєстрована в системі реєстру власників іменних цінних паперів, якій цінні папери передані для здійснення операцій з ними за дорученням і в інтересах власника.

Депозитарій - юридична особа, що здійснює діяльність щодо зберігання цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) та/або обліку прав власності на цінні папери.

II. Реєстр власників іменних цінних паперів

2. Діяльність з ведення реєстру здійснює емітент або реєстратор. Якщо кількість власників іменних цінних паперів емітента перевищує 500, емітент зобов'язаний ведення реєстру доручити реєстратору шляхом укладення відповідного договору.

Договір на ведення реєстру емітент може укласти лише з одним реєстратором. При цьому таке доручення емітента не знімає з нього відповідальності щодо виконання обов'язків з цінних паперів.

...

Глава Адміністрації Президента України Д. ТАБАЧНИК
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua