Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера

1 тема. Створення підприємства і його реєстрація

Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (витяг)

Закон України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" такі зміни:

...

9. У статтях 8 і 12 слово "карбованцях" в усіх відмінках замінити словом "гривнях" у відповідних відмінках.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА
3 червня 1999 року, №719-ХIV
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua