Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера

1 тема. Створення підприємства і його реєстрація

Про державну підтримку малого підприємництва (витяг)

Указ Президента України

...

4. Суб'єктами малого підприємництва є зареєстровані у встановленому порядку фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, а також юридичні особи - суб'єкти підприємництва будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких:

середньооблікова чисельність працюючих за звітний період не перевищує 50 осіб;

обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1000000 гривень.

Дія цього Указу не поширюється на довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи, а також на суб'єкти підприємницької діяльності, в статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, не перевищують 25 відсотків.

Середньооблікова чисельність працівників суб'єктів малого підприємництва визначається з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів.

5. Для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, застосовується пільгове оподаткування.

Для суб'єктів малого підприємництва з середньообліковою чисельністю працюючих за звітний період до 10 осіб включно, обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 250000 гривень (мікропідприємства), може застосовуватись у встановленому порядку спрощена система оподаткування, обліку та звітності.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності передбачає:

заміну сплати встановлених законодавством податків і обов'язкових платежів сплатою єдиного податку;

сплату фізичними особами - підприємцями, замість податків і обов'язкових платежів, вартості патенту на заняття певним видом діяльності;

застосування спрощеної форми ведення документів бухгалтерського обліку та звітності.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності може застосовуватись поряд з діючою системою оподаткування, обліку та звітності, передбаченою законодавством, на вибір суб'єкта малого підприємництва.

...

10. Цей Указ набирає чинності у порядку, передбаченому пунктом 4 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л. КУЧМА
12 травня 1998 року, №456/98
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua