Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера

Тема 1. Створення підприємства і його реєстрація

1. Законодавча база

2. Практика

3. Взірці документів

4. Витяги з законодавчих актів

 • Указ Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва (витяг)" від 12.05.98 р. №456/98
 • Закон України "Про підприємництво (із змінами)(витяг)" від 07.02.91 р. №698-ХII
 • Закон України "Про підприємства в Україні (витяг)" від 27.03.91 р. №887-ХII
 • Постанова "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" від 25.05.98 р. №740
 • Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності (витяг)
 • Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків" від 19.02.98 р. №80
 • Інструкція про порядок обліку платників податків (витяг)
 • Закон України "Про господарські товариства (із змінами) (витяг)" від 19.09.91 р. №1576-ХII
 • Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів від 11.01.99 р. №17"
 • Указ Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (витяг)"
 • Закон України "Про банки і банківську діяльність (із змінами) (витяг)"
 • Постанова "Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" від 22.01.96 р. №118
 • Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (витяг)
 • Вказівки про склад та порядок заповнення облікових реєстрів малими підприємствами (витяг)
 • Указ Президента України "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 25.05.94 р. №247"
 • Положення про діяльність з обліку прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність
 • Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" від 03.06.99 р. №719-ХIV
 • Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні (витяг)" від 30.10.96 р. №448/96-ВР
 • Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" від 18.12.98 р. №527
 • Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті (витяг)
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua