Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#8 '2000: Практична бухгалтерія - Податковий календар

Податковий календар

21 лютого - 5 березня

24 лютого четвер

Закінчується строк сплати:

-сум рентної плати, обчислених за розрахунком за січень 2000 року (остаточна сплата з урахуванням фактично сплачених авансових платежів);

-різниці в цінах на природний газ власного видобутку, якщо обчислені в місячному розрахунку суми більші від сум, сплачених авансовими платежами;

-платежів за перевищення розрахункової величини фонду оплати праці за січень 2000 року.

25 лютого п'ятниця

Закінчується строк сплати:

-суми рентної плати за нафту і природний газ за другу декаду лютого 2000 року;

-акцизного збору за другу декаду лютого 2000 року підприємствами, які платять його щодекади (середньомісячні суми акцизного збору за минулий рік становили понад 25 тис. грн);

-різниці в цінах на природний газ власного видобутку за другу декаду лютого 2000 року.

28 лютого понеділок

Закінчується строк подання:

-до служби зайнятості звіту про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках (форма №3-ПН).

2 березня четвер

Закінчується строк подання:

-органам статистики звіту про товарооборот (форма №1-торг).

3 березня п'ятниця

Закінчується строк сплати:

-суми рентної плати за нафту і природний газ за останню декаду лютого 2000 року;

-акцизного збору за останню декаду лютого 2000 року підприємствами, які платять його щодекади (середньомісячні суми акцизного збору за минулий рік становили понад 25 тис. грн);

-релігійними організаціями та фізичними особами, які використовують працю найманих працівників, платежів до Фонду соціального страхування України, із зарплати, виплаченої у лютому 2000 року;

-різниці в цінах на природний газ власного видобутку за останню декаду лютого 2000 року.


Редакція "Д-т К-т" рекомендує не відкладати сплату та подання декларацій на останні дні, вказані у цьому календарі

Кошти на виплати, пов'язані з оплатою праці, всі підприємства незалежно від форм власності, а також приватні підприємці мають право одержувати у будь-якому випадку з кас банків або ж витрачати з виручки при відсутності податкової заборгованості перед бюджетом. За витрачання готівки з виручки на виплату з/п за наявності податкової заборгованості до підприємств, відповідно до Указу Президента від 11 травня 1999 р. №491/99, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі здійснених виплат.

При виплаті заробітної плати суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані перераховувати до бюджету суми нарахованого і утриманого прибуткового податку за місяць.

При виплаті заробітної плати (в т.ч. авансу) суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані перераховувати до Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування внески, нараховані на ці суми.

Підприємства, що реалізують спирт, горілку, лікеро-горілчані вироби, шампанське, вино, виноматеріали, коньяк, пиво, акцизний збір сплачують до бюджету виходячи з обороту реалізації на третій робочий день після здійснення обороту.

Відомості про прийнятих працівників (форма №1-ПН), звітність про вивільнення працівників (форма №4-ПН), інформація про фактичне скорочення подаються до місцевої служби зайнятості відповідно в десятиденний термін з дня прийняття осіб на роботу, не пізніше як за два місяці до вивільнення, в десятиденний термін з дня скорочення.

Сплата місцевих податків та подання розрахунків по них проводиться згідно з рішеннями місцевих рад народних депутатів.

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua