Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#8 '2000: Практична бухгалтерія - Новий план: думки бухгалтерів

Коли краще переходити на новий План рахунків?

До редакції продовжують надходити відгуки на запитання, поставлені у №5 "Дебету-Кредиту". Пропонуємо вам думки наших колег з Черкас.

1. Ваше ставлення до національних стандартів?

2. Ваше ставлення до нового Плану рахунків?

3. Коли розпочнете впроваджувати новий План рахунків у себе на підприємстві?


На перших етапах маємо намір дублювати два різні обліки

"Запровадження нового Плану рахунків з 1 січня 2000 року вважаю проблематичним. Для того щоб перевести облік на нові рахунки, потрібно принаймні мати необхідні стандарти. Тих, що на сьогодні опубліковані, - недостатньо.

Дуже подобається, що рахунки в новому Плані пронумеровано і згруповано за ознаками їх належності до відповідних елементів звітності: активи, капітал, зобов'язання, доходи, витрати. Водночас залишається багато запитань. Відповіді на них сподіваюсь отримати на спеціалізованих семінарах. Доки ці питання не будуть роз'яснені, а також доки наші програмісти не розширять базу для нумерації рахунків хоча б до шести знаків, ми не зможемо перевести облік на новий План рахунків, оскільки на сьогодні користуємося програмою, яка передбачає нумерацію рахунків тільки до 3-х знаків.

На перших етапах маємо намір дублювати два різні бухгалтерські обліки: старий і новий. Ми надаємо великого значення бухгалтерському обліку і свідомо йдемо на "жертви". Справа в тому, що старий бухгалтерський облік ми зуміли пов'язати з податковим і хочемо знайти такі самі або подібні спільні "точки дотику" нового бухгалтерського обліку з обліком податковим.

Практика показує, що всі податкові інспектори під час перевірок використовують, перш за все, дані бухгалтерського обліку: вимагають головну книгу, журнали, відомості тощо. Це похвально для податківців і свідчить про зростання їхньої кваліфікації, але ж податковий облік ніхто не скасовував. У наших інтересах вести його в цілковитій гармонії з бухгалтерським".

ТКАЧЕНКО Валентина Володимирівна, головний бухгалтер ВАТ "Черкасиводпроект"

З новим Планом рахунків ще не встигла ознайомитись

З новим Планом рахунків ще не встигла ознайомитись. На семінарі була, але жодних висновків щодо запровадження нового Плану ще не зробила. Очевидно, що перехід для нас неминучий, однак так само очевидно, що, передусім, потрібно отримати якомога більше інформації".

БИЦУЛЯ Валентина Германівна, бухгалтер ВАТ "Черкасихімременерго"

Якби новий План було опубліковано на півроку раніше, то з 1 січня 2000 року всі були б готові до нього

"Вивчити і опрацювати новий План рахунків у перших числах січня заважає збіг двох обставин: 21 грудня 1999 року відбулося офіційне затвердження нового Плану, і на цей же період припадає підготовка річних бухгалтерських і податкових звітів. Якби новий План було опубліковано на півроку раніше, то, гадаю, всі були б готові до застосування в бухгалтерському обліку нових рахунків з 1 січня 2000 року.

Однак, сподіваюсь, до початку другого кварталу я встигну підготуватися до переходу на новий План рахунків з 1 квітня. Велику надію покладаю на відвідування тематичних семінарів, хоча не можу не зауважити: ці семінари надто дорогі для малих підприємств".

ПЕРЕХРЕСТ Ніна Валентинівна, головний бухгалтер МПП "Ізида"

На вивчення нового Плану мені вистачило двох годин

"За сорок років досвіду головного бухгалтера я успішно витримала чимало реформ як в бухгалтерському обліку, так і в економіці: в 70-х - журнально-ордерну форму обліку, в 80-х - госпрозрахунок за двома "славнозвісними" моделями - це найглобальніші реформи, які так чи інакше впливали на облікову методологію. Про податкову реформу 97-го року можна не згадувати - то дрібниці. Мене важко збити з пантелику.

На вивчення нового Плану рахунків мені вистачило двох годин. Я розібралася з наведеною там кореспонденцією рахунків і не побачила нічого принципово нового: що було об'єктом обліку - те й залишається. У разі потреби подрібнити будь-який зі "старих" об'єктів на декілька "нових" згідно з новим Планом - не надто великі труднощі. Нова структура Плану і нові назви рахунків мене не лякають, вони цілком зрозумілі.

Розумію, що на великих підприємствах очікування повного комплекту нових стандартів є цілком виправданим у зв'язку із запровадженням нового Плану рахунків. Для малих же підприємств я труднощів не вбачаю.

Головну книгу на 2000 рік я відкрила за новим Планом рахунків. А хто з бухгалтерів звернеться до мене по допомогу - тому із задоволенням допоможу розібратися в усіх питаннях".

МАТОХНЮК Єлизавета Іванівна, головний бухгалтер МПП "Афіна"

Наше АТ задоволене новим Планом за всіма критеріями

"За своєю структурою новий План рахунків наше підприємство у формі акціонерного товариства задовольняє за всіма критеріями.

Введення принципово нових рахунків у частині обліку капіталу і забезпечення зобов'язань (клас 4) розширює можливості бухгалтерії, а заразом спрощує спілкування з акціонерами. Крім того, рахунки капіталу разом з рахунками доходів (клас 7) і витрат (клас 9) дозволяють проводити багаторівневий економічний аналіз. Однак слід зазначити, що нова кореспонденція рахунків у частині віднесення адміністративних витрат безпосередньо на рахунок фінансових результатів, а не на готову продукцію, зумовлює новий підхід до калькулювання собівартості на одиницю продукції.

З'явився новий клас рахунків "Витрати за елементами" (клас 8). Проте, зважаючи на те, що ці рахунки не є обов'язковими до використання, ми, найімовірніше, не будемо їх використовувати. Вважаю, що на рахунках класу 9 достатньо інформації, щоб на будь-якому з них відшукати потрібний елемент витрат.

Зміст рахунків класів 2, 3, 5, 6 добре знайомий. Залишається тільки запам'ятати нову нумерацію.

Що стосується рахунків класу 1 "Необоротні активи", то, щоб реструктуризувати залишки на старих рахунках під вимоги нового Плану, необхідно дочекатися нових стандартів про облік основних засобів і амортизацію. Ми маємо обширний парк виробничого обладнання, і без цих стандартів при переході на новий План рахунків нам не обійтися.

Щодо нових Національних стандартів взагалі, то в цілому дуже позитивно сприймаю нові форми звітності (стандарти 2-6). Особливу цікавість викликають Звіт про грошові потоки і Звіт про власний капітал. Вважаю запровадження цих принципово нових для нас форм позитивним явищем для підприємництва. Такі пов'язані з балансом звіти надають користувачам вичерпну інформацію про фінансовий стан підприємства. Гадаю, оприлюднення фінансової звітності за новими формами, цілком задовольнить наших акціонерів".

РЯБЕНКО Світлана Онисимівна, головний бухгалтер ВАТ "ЧЛФЗ "Аврора"

Ми вирішили не поспішати з переходом

"Ми вирішили не поспішати з переходом об'єднання на новий План рахунків. Вважаю, що це не допоможе нашим санаторіям ліквідувати збитки. Для того щоб вони стали прибутковими, потрібно не План рахунків змінювати, а, в першу чергу, реформувати економіку. Прибутки або є, або їх нема, і новий рахунок тут не допоможе.

Крім того, є ще одна причина не поспішати.

Закарбувалася в пам'яті дооцінка основних засобів-96, в результаті якої вартість старого, напівзношеного обладнання раптом перевищила в декілька разів вартість аналогічного нового. Є й інші приклади, коли ретельне виконання наказів "згори" приносило абсурдні результати, але всі вони свідчать про одне: реформами не завжди займаються найкомпетентніші з нас.

Як раніше, так і останнім часом мені доводилося бувати на різних спеціалізованих бухгалтерських семінарах в різних містах України, в тому числі і в столиці. Ці семінари теж проводили люди з різним рівнем компетентності. Схоже, що на запитання по багатьох пунктах нових положень, з точки зору практичного їх застосування, не знають відповіді навіть їх автори. У зв'язку з цим я не впевнена, що новий План рахунків, як і нові Стандарти, протягом поточного року не зазнають хоча б незначних змін.

Що стосується нових Національних стандартів, то як практик я бачу в них дуже багато показного, наносного або такого, про що стан нашої економіки і правового регулювання не дозволяє навіть мріяти.

Ми впевнені, що протягом року вщухне гвалт навколо бухгалтерських реформ, все непотрібне - відсіється, все необхідне - залишиться, і ми спокійно переведемо наш облік на новий План рахунків у кінці року".

ГОНЧАРЕНКО Клавдія Іванівна, бухгалтер об'єднання "Черкасиколгоспздравниця"

Потрібен час, щоб розібратися в новій кореспонденції рахунків

"На облік за новим Планом рахунків я мала намір перейти з 1 січня 2000 року. Однак самостійно і нашвидкуруч розібратися з "конвертацією" старих рахунків у нові було важко. Порівняльна таблиця старих і нових рахунків, що публікується в деяких спеціалізованих бухгалтерських виданнях, допомагає мало.

Крім того, потрібен час, щоб розібратися в новій кореспонденції рахунків. Дуже хотілося б взяти участь у семінарі, та поточна робота не відпускає мене туди більше ніж на один день, а семінари, як правило, проводяться декілька днів підряд.

Тому вирішила не поспішати і продовжувати ведення бухгалтерського обліку по-старому, а паралельно з цим - вивчати новий План рахунків і нові стандарти, використовуючи ту інформацію, що публікується в бухгалтерських виданнях.

Дуже корисним вважаю спілкування з колегами. Ми обговорюємо новинки, ділимося своїми ідеями, хитромудрими "знахідками". Іноді таке спілкування між практиками приносить більше користі, ніж участь в семінарі-круїзі, на який треба було б витратити багато дорогоцінного часу".

ХИЖНЯК Наталія Пилипівна, головний бухгалтер ТОВ "Балтія"
Записала Римма ГРАЧОВА

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua