Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації
  • У разі якщо підприємство продало товар за ціною, нижчою ніж ціна придбання, базою оподаткування ПДВ є продажна ціна товару
  • Відкриття відокремленого підрозділу підприємства: форми організації, оподаткування, проведення касових операцій
  • Чи має право податкова стягувати дебіторську заборгованість, якщо кредитор не має претензій до дебітора?
  • Витрати на страхування переданого за договором оперативного лізингу майна не відносяться на валові витрати
  • Чи надається податковий кредит з ПДВ на придбані для виробничого використання земельні ділянки?
  • За бажанням жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів
  • Підприємства з іноземними інвестиціями є податковими агентами

1. У разі якщо підприємство продало товар за ціною, нижчою ніж ціна придбання, базою оподаткування ПДВ є продажна ціна товару

Підприємство придбало товар і відшкодувало ПДВ. Потім цей товар підприємство продало за ціною, нижчою ніж ціна придбання. Що в цьому разі буде базою оподаткування податком на додану вартість: ціна придбання товару чи продажу і чи не потрібно при цьому повернути державі ПДВ, відшкодований підприємству під час купівлі товару?

Відповідно до підпункту 7.4.1 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР (із внесеними змінами), податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Зазначимо, що, згідно з підпунктом 7.4.5 статті 7 цього закону, не дозволяється включення до податкового кредиту будь-яких витрат на сплату податку, що не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями.

У пункті 7.5 закону зазначено, що датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій:

або дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунка (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Відповідно до пункту 4.1 статті 4 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР (із внесеними змінами), база оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами (тарифами), з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових) платежів, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів (робіт, послуг) згідно із законами України з питань оподаткування. До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацією вартості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) таким платником податку.

Датою виникнення податкових зобов'язань у цьому разі, відповідно до підпункту 7.3.1 статті 7 цього закону, вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а бо дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а в разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

а бо дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

При цьому звертаємо увагу на положення пункту 4.2 статті 4 цього закону, яким зазначено, що у разі продажу товарів (робіт, послуг) без оплати або з частковою оплатою їх вартості коштами у межах бартерних (товарообмінних) операцій, здійснення операцій з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, передачі товарів (робіт, послуг) у межах балансу платника податку для невиробничого використання, витрати на яке не відносяться до валових витрат виробництва (обігу) і не підлягають амортизації, а також пов'язаній з продавцем особі чи суб'єкту підприємницької діяльності, який не зареєстрований як платник податку, база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни.

Відповідно до підпункту 7.3.4 статті 7 закону, датою виникнення податкових зобов'язань під час здійснення бартерних (товарообмінних) операцій вважається будь-яка з подій, що настала раніше:

або дата відвантаження платником податку товарів;

або дата оприбуткування платником податку товарів.

Таким чином, якщо продаж не відбувся у межах бартерних операцій або пов'язаній особі (в такому випадку для визначення бази оподаткування застосовуватимуться звичайні ціни), базою оподаткування податком на додану вартість буде продажна ціна товару. Податок на додану вартість, який організація включила до податкового кредиту звітного періоду за правилом "першої події", визначеним пунктом 7.5 закону, поверненню до бюджету не підлягає.

Віталій ДЗЬОБАН, АФ "Контракти-Аудит"

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua