Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації

4. Витрати на страхування переданого за договором оперативного лізингу майна не відносяться на валові витрати

Підприємству на виконання договору оперативного лізингу передано від іншої організації приміщення, яке залишилося на її балансі. Чи має право підприємство-лізингоодержувач відносити на валові витрати витрати на страхування об'єкта лізингу, коли договором страхування передбачено, що виплата страхового відшкодування здійснюється на користь організації-лізингодавця?

Законом України "Про лізинг" (ч. 2 ст. 4) від 16.12.97 р. №723/97-ВР (далі - Закон про лізинг) передбачено, що оперативний лізинг - це договір, в результаті якого лізингоодержувач отримує від лізингодавця у платне користування об'єкт лізингу на строк, менший від строку, за який амортизується 90% вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.

Частина 1 ст. 9 Закону про лізинг зазначає, що основні фонди, які передаються в оперативний лізинг, залишаються на балансі організації-лізингодавця.

Отже, в цьому разі цілком правомірно, згідно з чинним законодавством, приміщення, передане підприємству за договором оперативного лізингу, залишилося на балансі організації-лізингодавця.

Частиною 1 ст. 7 Закону про лізинг встановлено, що основні фонди, які передаються за договором оперативного лізингу, підлягають обов'язковому страхуванню.

Підпункт 5.4.6 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР (далі - Закон про оподаткування прибутку підприємства) дозволяє підприємствам включати до валових витрат, що пов'язані із страхуванням, лише "будь-які витрати зі страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції платника податку, цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних фондів платника податку; екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдано платником податку іншим особам; майна платника податку; кредитних та інших комерційних ризиків платника податку, за винятком страхування життя, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних з діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов'язковість якого не передбачена законодавством, або будь-які витрати зі страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб".

Отож, як випливає з наведеного вище, підприємству не надано права відносити на валові витрати витрати на страхування переданого йому за договором оперативного лізингу майна.

Передбачене в підпункті 5.4.6 ст. 5 Закону про оподаткування прибутку підприємств право підприємства відносити на валові витрати витрати на страхування майна стосується основних фондів, оборотних коштів та інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі таких підприємств (ч. 1 ст. 10 Закону України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. №887-12).

Оскільки дане приміщення перебуває на балансі організації-лізингодавця, то витрати на страхування такого приміщення підприємство-лізингоодержувач повинно здійснювати за рахунок прибутку.

Дмитро БОРОВЕЦЬ, юрист

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua