Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації

5. Чи надається податковий кредит з ПДВ на придбані для виробничого використання земельні ділянки

Підприємство у 1999 році придбало земельну ділянку несільськогосподарського призначення з метою її виробничого використання і сплатило ПДВ. Чи надається у цьому випадку податковий кредит?

Відповідно до підпункту 7.4.1 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР (із внесеними змінами), податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням (спорудженням) основних фондів, що підлягають амортизації, включаються до складу податкового кредиту такого звітного періоду незалежно від строків введення в експлуатацію основних фондів, а також від того, чи мав платник податку оподатковувані обороти протягом такого звітного періоду.

Пунктом 1.11 ст. 1 Закону України "Про податок на додану вартість" передбачено, що основні фонди, які підлягають амортизації, визначені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.97 р. №283/97-ВР (із внесеними змінами).

Відповідно до підпункту 8.1.2 ст. 8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", амортизації підлягають витрати на придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного виробничого використання.

Як зазначено підпунктом 8.2.1 ст. 8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", під терміном "основні фонди" слід розуміти матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.

Придбання земельної ділянки з метою виробничого використання є безпосередньо пов'язаним з господарською діяльністю платника податку. (Як визначено п. 1.32 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", господарська діяльність - будь-яка діяльність особи, спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою).

Сподіваємося, ніхто не заперечуватиме, що за умови виробничого використання придбаної земельної ділянки, тривалість такого використання перевищуватиме 365 календарних днів.

Що стосується поступового зменшення вартості земельної ділянки у зв'язку з фізичним або моральним зносом, то визначення такого зменшення стосовно земельних ділянок є досить суб'єктивним і, мабуть, підлягає експертній оцінці.

Виходячи з норм підпункту 8.2.1 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", на нашу думку, відсутні будь-які обмеження стосовно включення земельних ділянок до складу основних фондів. Щодо включення земельної ділянки до відповідної групи основних фондів, то для груп 1 та 2 в підпункті 8.2.2 ст. 8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" наведено досить вичерпний перелік, однак до жодної з них земельної ділянки не включено, отже, залишається лише група 3, яка включає в себе будь-які інші основні фонди, що не входять до груп 1 і 2.

Підтвердженням думки щодо включення земельних ділянок до групи 3 основних фондів з наступною амортизацією їх вартості може бути також абзац п'ятий підпункту 8.1.2 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", відповідно до якого амортизації підлягають витрати на поліпшення якості земель, не пов'язаних з будівництвом. Звертаємо увагу також на те, що витрати на придбання земельних ділянок відсутні серед переліку витрат платника податку, які не підлягають амортизації та провадяться за рахунок відповідних джерел фінансування (підпункт 8.1.4 ст. 8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств").

Таким чином, згідно з нормами податкового законодавства, на нашу думку, платник податків має повне право отримати податковий кредит на придбані земельні ділянки для промислового використання у звітному періоді такого придбання.

Проте, на думку деяких фахівців, таке право не надається. Як доказ вони використовують п. 2.3 Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 18.08. 95 р. №139, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.09.95 р. за №321/1857 (із внесеними змінами), яким передбачено, що до складу основних засобів (без нарахування амортизації) зараховується вартість земельних ділянок, які придбані підприємством відповідно до Указу Президента України від 19.01.99 р. №32/99 "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення".

Проте ця норма стосується лише порядку заповнення форм річного бухгалтерського звіту та бухгалтерського обліку. Що ж стосується порядку оподаткування податком на додану вартість, то, вважаємо, слід користуватись описаними вище нормами Закону України "Про податок на додану вартість" та Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

P. S. Наведене вище обгрунтування здійснене на підставі чинного на сьогодні податкового законодавства. Згідно зі здоровим глуздом та загальновизнаними у світі принципами бухгалтерського обліку, вартість земельної ділянки не повинна амортизуватись. Проте знову ж таки виходячи зі здорового глузду та загальновизнаних принципів підприємство повинно було б мати право отримати податковий кредит з ПДВ на придбані для виробничого використання земельні ділянки, хоча вони і не амортизуватимуться. На жаль, ні перше, ні друге не підкріплені чинним податковим законодавством України.

У зв'язку з цим вважаємо за можливе скористатися наведеними вище доведеннями на користь податкового кредиту з ПДВ.

Роман БІЛИК, АФ "Контракти-Аудит"

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua