Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації

6. За бажанням жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів

До введення в дію Закону "Про відпустки" від 15.11.96 р. №504/96-ВР жінка, яка працювала і мала дитину-інваліда, згідно з постановою Верховної Ради СРСР від 10.04.90 р. №1420-1, мала право на отримання одного оплачуваного дня на місяць. Чи втратила чинність ця постанова у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про відпустки"?

Відповідно до пункту 8 Постанови Верховної Ради СРСР "Про невідкладні заходи щодо поліпшення становища жінок, охорони материнства і дитинства, зміцнення сім'ї" від 10.04.90 р. №1420-1, з метою створення батькам сприятливих умов, які давали б змогу поєднувати працю в суспільному виробництві з вихованням дітей, встановлено одному з батьків (опікунові або піклувальникові), який виховує дитину-інваліда, один додатковий вихідний день на місяць з оплатою його у розмірі денного заробітку за рахунок коштів соціального страхування.

Проте Постановою Верховної Ради України "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" від 12.09.91 р. №1545-XII встановлено, що до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.

Статтею 19 Закону України "Про відпустки" від 15.11.96 р. №504/96-ВР встановлено, що жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за її бажанням щороку надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних.

Таким чином, питання щодо надання відпусток жінкам, які мають дитину-інваліда, врегульоване Законом України "Про відпустки", тобто постанова Верховної Ради СРСР від 10.04.90 р. №1420-1 втратила чинність.

Віталій ДЗЬОБАН, АФ "Контракти-Аудит"

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua