Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації

7. Підприємства з іноземними інвестиціями є податковими агентами

Але засновані ними дочірні підприємства не можуть вважатися податковими агентами

Верховна Рада України, прийнявши Закон "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 18.11.99 р. №1243-XIV, фактично оминула судову заборону на стягнення акцизного збору із підприємств з іноземними інвестиціями, що були зареєстровані до набрання чинності Декретом Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26.12.92 р. №18-92.

З цією метою згаданим вище законом було запроваджено термін "податковий агент", яким визначається суб'єкт підприємницької діяльності, створений у формі підприємства з іноземною інвестицією і право якого на звільнення від оподаткування окремими податками, зборами (обов'язковими платежами було затверджено рішенням суду (арбітражного суду).

Отже, податковий агент, відповідно до закону України від 18.11.99 р. №1243-XIV, - це суб'єкт підприємницької діяльності, який характеризується такими ознаками:

1) створений згідно з законодавством України його статутний фонд, сформовано в тому числі і за рахунок іноземної інвестиції.

Суб'єкт підприємницької діяльності отримує статус підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс. Крім того, така іноземна інвестиція повинна бути зареєстрована у відповідних органах у встановленому законодавством України порядку;

2) має право на звільнення від оподаткування окремими податками, зборами (обов'язковими платежами), яке підтверджене рішенням суду (арбітражного суду).

Лише за сукупності цих ознак суб'єкт підприємницької діяльності може вважатися податковим агентом.

Податковий агент не є платником акцизного збору, але є особою, уповноваженою законодавством нараховувати та стягувати акцизний збір з платників і вносити його до бюджету.

При укладенні цивільно-правових договорів щодо підакцизних товарів (продукції) податкові агенти зобов'язані письмово повідомляти покупців (одержувачів) таких підакцизних товарів (продукції) про їх обов'язки щодо сплати акцизного збору, сума якого має бути виділена окремим рядком.

Включений до ціни товару (продукції) акцизний збір у порядку і за ставками передбаченими законом, податковий агент зобов'язаний утримати з платника та перерахувати до бюджету.

У разі продажу (відчуження) підакцизних товарів без письмового повідомлення покупця (одержувача) таких товарів (продукції) про його обов'язки щодо сплати акцизного збору або без визначення його суми окремим рядком; при продажу (відчуженні) підакцизних товарів без включення суми акцизного збору до їх ціни, а також при невнесенні або несвоєчасному внесенні до бюджету сум акцизного збору, стягнутих з його платника, податковий агент несе відповідальність, встановлену законодавством.

Таким чином, Законом України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 18.11.99 р. №1243-XIV підприємства з іноземними інвестиціями було позбавлено пільг зі сплати акцизного збору.

Однак у рішеннях, якими суди (арбітражні суди) підтверджували право підприємства з іноземними інвестиціями на звільнення від оподаткування окремими податками, зборами (обов'язковими платежами), було зазначено, що державні гарантії захисту іноземних інвестицій поширюється не тільки на самі підприємства, але і на філії та дочірні підприємства - окремих юридичних осіб, засновниками яких є підприємства з іноземними інвестиціями.

На нашу думку, коли такі дочірні підприємства створені без безпосереднього внесення іноземних інвестицій нерезидентами (на балансі не відображено наявності іноземної інвестиції), то вони не можуть вважатись податковими агентами, оскільки відсутня одна суттєва ознака податкового агента - статутний фонд дочірнього підприємства на сформований за рахунок іноземної інвестиції.

Ми вважаємо, що за таких умов дочірні підприємства підприємств з іноземними інвестиціями при укладенні цивільно-правових договорів щодо підакцизних товарів (продукції) не повинні утримувати акцизний збір з платників та перераховувати до бюджету.

Дмитро БОРОВЕЦЬ, юрист

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua