Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: зразки документів

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 3-й
Зарахування на баланс основних засобів
(Продовження)

Зразки документів

Продовжуємо на прикладі створеного на сторінках газети "Дебет-Кредит" вигаданого підприємства "Галикон" розглядати порядок оформлення первинних документів і відображення в обліку різноманітних видів господарських операцій. У попередніх номерах газети "Дебет-Кредит" у "Школі бухгалтера" йшлося про створення підприємства, його реєстрацію і формування трудового колективу. Тема сьогоднішнього заняття в "Школі бухгалтера" пов'язана із зарахуванням на баланс основних засобів.


ТзОВ "Галикон"
Місяць січень 2000 року.

Відповідно до додатка №1 до Установчого договору, учасники ТзОВ "Галикон" у рахунок своєї частки в статутному фонді товариства вносять таке майно:

А) товариство з обмеженою відповідальністю "Контакт": торговельне обладнання вартістю 36000 (тридцять шість тисяч) грн;

Б) Науменко Микола Іванович: автофургон вартістю 37800 (тридцять сім тисяч вісімсот) грн;

В) Бородинець Ігор Львович: комп'ютер вартістю 3000 (три тисячі) грн.


На підставі наказу №11 від 28.01.2000 року була створена комісія з приймання на баланс ТзОВ "Галикон" майна, яке передавалося засновниками в рахунок їхнього внеску до статутного фонду підприємства.

За результатами роботи комісії було складено такий акт:


ТзОВ "Галикон"
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТзОВ "Галикон"
__________Чернівецький В.А
"____"_______________2000 р.

АКТ

31.01.2000 р. №1 м. Київ

Про приймання на баланс товариства з обмеженою відповідальністю "Галикон" торговельного обладнання, яке передається товариством з обмеженою відповідальністю "Контакт" у рахунок його внеску до статутного фонду підприємства.

Підстава: наказ директора товариства з обмеженою відповідальністю "Галикон" від 28.01.2000 р. №11.

Складено комісією у складі:

Голова комісії - директор Чернівецький В.А.

Члени комісії - гол. бухгалтер Яценко О.П.;

- менеджер Кіріченко С.М.;

- продавець-касир Морозова А.Н.;

Комірник Савченко В.П.

Зарахування на баланс товариства з обмеженою відповідальністю "Галикон" торговельного обладнання, яке передається товариством з обмеженою відповідальністю "Контакт" у рахунок його внеску до статутного фонду підприємства, відбувається на підставі пунктів 3.2 та 3.3. Установчого договору ТзОВ "Галикон", додатка №1 до Установчого договору та пунктів 4.1 та 4.2 Статуту ТзОВ "Галикон".

Цей акт складено за фактом передачі з балансу товариством з обмеженою відповідальністю "Контакт" на баланс товариства з обмеженою відповідальністю "Галикон" такого торговельного обладнання:
№ з/п Найменування Кількість, штук Ціна, грн Сума, грн
1 Вітрина демонстраційна 3 2400,00 7200,00
2 Вітрина скляна 3 700,00 2100,00
3 Столи прилавкові 6 750,00 4500,00
4 Кабіни примірочні 2 1500,00 3000,00
5 Манекени 4 2500,00 10000,00
6 Місця для касо- вих апаратів 4 200,00 800,00
7 Полиці вітринні 4 300,00 1200,00
8 Вішалка для головних уборів 15 40,00 600,00
9 Вішалка для одягу 12 400,00 4800,00
10 Плічка для одягу 200 5 1000,00
11 Стільці 4 200,00 800,00
  Всього:     36000,00

Факт передачі здійснено через представника товариства з обмеженою відповідальністю "Контакт" директора Якимця П.П.

Під час приймання торговельного обладнання комісія виявила таке:

1. Вартість прийнятого торговельного обладнання підтверджена актом оцінки, складеним товариством з обмеженою відповідальністю "Контакт" на підставі платіжних документів з придбання цього майна.

2. Стан прийнятого торговельного обладнання відповідає його паспортним даним, воно цілком укомплектоване, зовнішніх ушкоджень або дефектів не має і готове до використання за своїм прямим призначенням після відповідних робіт щодо встановлення.

3. Прийняте торговельне обладнання є новим і зносу не має.

Перераховане в акті торговельне обладнання прийняте комісією від представника товариства з обмеженою відповідальністю "Контакт" директора Якимця П.П. і передане на відповідальне зберігання комірнику ТзОВ "Галикон" Савченку В.П.

Зазначене в акті торговельне майно здав____________ Якимець П.П.

Зазначене в акті торговельне майно прийняв__________ Савченко В.П.

Голова комісії _____________ директор Чернівецький В.А.

Члени комісії _____________ гол.бухгалтер Яценко О.П.;

______________ менеджер Кіріченко С.М.;

______________ продавець-касир Морозова А.Н.;

______________ комірник Савченко В.П.


  • АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ (ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Типова форма №О3-1

Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. №352

PDF- файл - 79,7Kb

  • ІНВЕНТАРНА КАРТКА ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Типова форма №О3-6

Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.1995 р. №352

PDF- файл - 94,4Kb


ТзОВ "Галикон"

підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 29460130

Типова форма № О3-7
Затверджена наказом Мінстату
України від 29.12.1995 р. №352
Код за УКУД __________

за період з ____01 січня____ 2000_р.

до ________________ 20 __р.
Найменування класифікаційної групи
Номер Найменування об'єкта Відмітка про вибуття
картки інвентарний
01 01 Вітрина демонстраційна  
02 02 Вітрина демонстраційна  
03 03 Вітрина демонстраційна  
04 04 Вітрина скляна  
05 05 Вітрина скляна  
06 06 Вітрина скляна  
07 07 Стіл прилавковий  
08 08 Стіл прилавковий  
09 09 Стіл прилавковий  
10 10 Стіл прилавковий  
11 11 Стіл прилавковий  
12 12 Стіл прилавковий  
13 13 Кабіна примірочна  
14 14 Кабіна примірочна  
15 15 Манекен  
16 16 Манекен  
17 17 Манекен  
18 18 Манекен  
       

Припустімо, що форми ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" та ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" заповнені, підписані комісією та передані в бухгалтерію на зберігання на всі основні засоби, вказані в формі ОЗ-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів". Щоб уникнути повторень, ми їх не наводимо.

Звертаємо вашу увагу на те, що все прийняте торговельне обладнання було передано комірнику Савченку В.П. на збереження.

Що стосується майна, прийнятого від ТзОВ "Контакт", яке не відноситься до основних засобів, то розмову про нього ми продовжимо під час наступного уроку.

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua