Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Практична бухгалтерія - Нові національні стандарти

Продовжуємо публікацію практичного посібника з вивчення нових національних стандартів бухгалтерського обліку.
Теми попередніх номерів

Тема №12.

Взаємопов'язаність форм звітності

Надія ГОРИЦЬКА, член ради Асоціації бухгалтерів України

Найскладніше під час складання звітності - пов'язати форми фінансової звітності між собою, і кожен головний бухгалтер це добре знає. Заповнення форм звітності за П(С)БО - справа нова, однак не така вже й далека перспектива, оскільки заповнення нових форм розпочинається з квітня 2000 року, хоча це стосується лише двох форм (балансу і звіту про фінансові результати). Однак потім, у 2001 році, необхідно буде подати заповнений річний звіт за всіма формами, включаючи дані за попередній звітний період (1999 рік).

А складати у 2001 році звіт за 1999 рік за формами 2000 року (тому що у формах звітності міститься одна й та сама інформація не лише за звітний період, а й за попередній) буде досить важко. Ось чому ми пропонуємо вам цей, здавалося б, нетерміновий матеріал уже зараз.Теми попередніх номерів практичного посібника з вивчення нових національних стандартів бухгалтерського обліку :

Тема №1
"Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" - правова основа переходу на нові національні стандарти" - "ГК" (зошит "Документи для роботи") №47/99.

Тема №2
"Реформа бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні на основі нових національних Положень (стандартів)" - "ГК" (зошит "Документи для роботи") №48/99.

Тема №3
"Бухгалтерський баланс як основна форма фінансової звітності" - "ГК" (зошит "Документи для роботи") №49/99.

Тема №4
"Суть звіту про фінансові результати за ПБО 3" - "ГК" (зошит "Документи для роботи") №50/99.

Тема №5
"Суть і порядок заповнення звіту про рух грошових коштів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4" - "ГК" (зошит "Документи для роботи") №51/99.

Тема №6
"Суть Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" - "ГК" (зошит "Документи для роботи") №52/99.

Тема №7
"Порядок виправлення помилок та змін у фінансових звітах згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6" - "ГК" (зошит "Документи для роботи") №1/2000.

Тема №8
"Облік і звітність об'єднання підприємств згідно з національним Положенням (стандартом) 19 бухгалтерського обліку" "ГК" (зошит "Документи для роботи") №2-3/2000.

Тема №9
"Порядок складання консолідованої(зведеної) фінансової звітності згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність" (зошит "Документи для роботи") №5/2000.

Тема №10
"Порядок відображення доходу в обліку та звітності підприємств згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку ПБО 15" (зошит "Документи для роботи") №8/2000.

Тема №11
"Складання приміток до фінансової звітності" ("Дебет-Кредит" №9/2000)

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua