Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Практична бухгалтерія - Нові національні стандарти

Міжформові ув'язки

Рядок 300 графи 3 форми №1 = рядок 010 графи 3 форми №4
Рядок 300 графи 4 форми №1 = рядок 300 графи 3 форми №4 = рядок 290 графи 3 форми №4
Рядок 310 графи 4 форми №1 = рядок 300 графи 4 форми №4 = рядок 290 графи 4 форми №4
Рядок 310 графи 3 форми №1 = рядок 010 графи 4 форми №4
Рядок 320 графи 3 форми №1 = рядок 010 графи 5 форми №4
Рядок 320 графи 4 форми №1 = рядок 300 графи 5 форми №4 = рядок 290 графи 5 форми №4
Рядок 330 графи 3 форми №1 = рядок 010 графи 6 форми №4
Рядок 330 графи 4 форми №1 = рядок 300 графи 6 форми №4 = рядок 290 графи 6 форми №4
Рядок 340 графи 3 форми №1 = рядок 010 графи 7 форми №4
Рядок 340 графи 4 форми №1 = рядок 300 графи 7 форми №4 = рядок 290 графи 7 форми №4
Рядок 350 графи 3 форми №1 = рядок 010 графи 8 форми №4
Рядок 350 графи 4 форми №1 = рядок 300 графи 8 форми №4 = рядок 290 графи 8 форми №4
Рядок 360 графи 3 форми №1 = рядок 010 графи 9 форми №4
Рядок 360 графи 4 форми №1 = рядок 300 графи 9 форми №4 = рядок 290 графи 9 форми №4
Рядок 370 графи 3 форми №1 = рядок 010 графи 10 форми №4
Рядок 370 графи 4 форми №1 = рядок 300 графи 10 форми №4 = рядок 290 графи 10 форми №4
Рядок 380 графи 3 форми №1 = рядок 010 графи 11 форми №4
Рядок 380 графи 4 форми №1 = рядок 300 графи 11 форми №4 = рядок 290 графи 11 форми №4
Рядок 130 графи 11 форми №4 = рядок 130 графи 8 форми №4 = рядок 220 графи 3 форми №2 або рядок 225 графи 3 форми №2
Рядок 380 графи 4 форми №1 -рядок 380 графи 3 форми №1 = рядок 310 графи 3 форми №3 = рядок 300 графи 11 форми №4 - рядок 010 графи 11 форми №4
Рядок 430 графи 4 форми №1 - рядок 430 графи 3 форми №1 = рядок 360 графи 4 форми №4 (у частині забезпечення майбутніх виплат і затрат) ± рядок 030 (графи 3, графи 4) форми №3
Рядок 620 графи 4 форми №1 - рядок 620 графи 3 форми №1 - рядок 500 (графи 4 - графи 3) форми №1 - рядок 510 (графи 4 - графи 3) форми №1 = рядок 360 графи 2 форми №3
Рядок 010 графи 3 форми №3 = рядок 170 графи 3 форми №2
Рядок 010 графи 4 форми №3 = рядок 175 графи 3 форми №2
Рядок 010 графи 5 форми №3 = рядок 170 графи 4 форми №2
Рядок 010 графи 6 форми №3 = рядок 175 графи 4 форми №2
Рядок 020 графи 3 форми №3 = рядок 260 графи 3 форми №2
Рядок 020 графи 5 форми №3 = рядок 260 графи 4 форми №2
Рядок 030 графи 3 форми №3 + рядок1 330 графи 3 форми №3 - рядок1 360 графи 4 форми №3 - рядок 030 графи 6 форми №3 = рядок 430 графи 4 форми №1 - рядок 430 графи 3 форми №1
рядок 480 графи 4 форми №1 - рядок 480 графи 3 форми №1 + рядок 500 графи 4 форми №1 - рядок 500 графи 3 форми №1 + рядок 510 графи 4 форми №1 - рядок 510 графи 3 форми №1 + рядок 590 графи 4 форми №1 - рядок 590 графи 3 форми №1 = рядок 320 графи 3 форми №3 - рядок 340 графи 4 форми №32
Рядок 160 графи 3 форми №3 - рядок 160 графи 4 форми №3 + рядок 290 графи 3 форми №3 - рядок 290 графи 4 форми №3 + рядок 380 графи 3 форми №3 - рядок 380 графи 4 форми №3 = рядок 200 графи 3 форми №2 - рядок 205 графи 3 форми №2
Рядок 160 графи 5 форми №3 - рядок 160 графи 6 форми №3 + рядок 290 графи 5 форми №3 - рядок 290 графи 6 форми №3 + рядок 380 графи 5 форми №3 - рядок 380 графи 6 форми №3 = рядок 200 графи 4 форми №2 - рядок 205 графи 4 форми №2
Рядок 012 графи 4 форми №1 - рядок 012 графи 3 форми №1 + рядок 032 графи 4 форми №1 - рядок 032 графи 3 форми №1 = рядок 260 графи 3 форми №2 = рядок 020 графи 3 форми №3
Рядок 350 графи 4 форми №3 = рядок 140 графи 8 форми №4 - рядок*3 590 графи 4 форми №1 + рядок 590 графи 3 форми №1
Рядок 590 графи 3 форми №1 + рядок 330 графи 3 форми №3 (у частині розрахунків з учасни-ками) - рядок 350 графи 4 форми №3 = рядок 590 графи 4 форми №1
рядок 410 графи 3 форми №3 = рядок 230 графи 3 форми №1 + рядок 240 графи 3 форми №1
Рядок 430 графи 3 форми №3 = рядок 230 графи 4 форми №1 + рядок 240 графи 4 форми №1
Рядок 260 графи 4 форми №1 - рядок 260 графи 3 форми №1 - (рядок 230 графи 4 форми №1 - рядок 230 графи 3 форми №1) - (рядок 220 графи 4 форми №1 - рядок 220 графи 3 форми №1) - (рядок 2104 графи 4 форми №1 - рядок 2104 графи 3 форми №1) - (рядок 1904 графи 4 форми №1 - рядок 190 графи 3 форми №1) - (рядок4 250 графи 4 форми №1 - рядок4 250 графи 3 форми №14 у частині неопераційних обо- ротних активів) = рядок 070 графи 3 форми №3 - рядок 070 графи 4 форми №3
Рядок 120 графи 3 форми №1 + рядок 130 графи 3 форми №1 + рядок 280 графи 3 форми №2 - рядок 040 графи 3 форми №2 - рядок 070 графи 3 форми №2 - рядок 080 графи 3 форми №2 = рядок 120 графи 4 форми №1 + рядок 130 графи 4 форми №1
Рядок 270 графи 4 форми №1 - рядок 270 графи 3 форми №1 = рядок 090 графи 3 форми №3 або рядок 090 графи 4 форми №3
Рядок 620 графи 4 форми №1 - рядок 620 графи 3 форми №1 - (рядок 590 графи 4 форми №1 - рядок 590 графи 3 форми №1) - (рядок 510 графи 4 форми №1 - рядок 510 графи 3 форми №1) - (рядок 500 графи 4 форми №1 - рядок 500 графи 3 форми №1) - (рядок 600 графи 4 форми №1 + рядок 610 графи 4 форми №1) - рядок 610 графи 3 форми №1 - рядок 600 графи 3 форми №1 (у частині поточних зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю) = рядок 100 графи 3, 4 форми №3
Рядок 220 графи 3 форми №1 + рядок 240 графи 4 форми №3 - рядок 180 графи 3 форми №3 + рядок 040 графи 3 форми №1 + рядок 045 графи 3 форми №1 + рядок 050 графи 3 форми №1 = рядок 220 графи 4 форми №1 + рядок 040 графи 4 форми №1 + рядок 045 графи 4 форми №1 + рядок 050 графи 3 форми №1
Рядок 630 графи 4 форми №1 = рядок 630 графи 3 форми №1 + рядок 110 графи 3 форми №3 - рядок 110 графи 4 форми №3
Рядок 180 графи 3 форми №2 + рядок 220 графи 3 форми №2 + рядок 5504 графи 3 форми №1 - рядок 140 графи 4 форми №2 = рядок 550*4 графи 4 форми №1
Рядок 250 графи 4 форми №3 - рядок 190 графи 3 форми №3 = (рядок 011 графи 4 форми №1 - рядок 011 графи 3 форми №1) + (рядок 020 графи 4 форми №1 - рядок 020 графи 3 форми №1) + (рядок5 030 графи 4 форми №1 - рядок5 030 графи 3 форми №1)
Рядок 260 графи 4 форми №3 - рядок 200 графи 3 форми №3 = рядок*6 030 графи 4 форми №1 - рядок 0306 графи 3 форми №1
Рядок 080 графи 3, 4 форми №3 = рядок 260 графи 4 форми №1 - рядок 230 графи 4 форми №1 - рядок 240 графи 4 форми №1 - рядок 220 графи 4 форми №1 - [рядок 200 графи 4 форми №1 + рядок 210 графи 4 форми №1 + рядок 250 графи 4 форми №1]7 - (рядок 260 графи 3 форми №1 - [рядок 200 графи 3 форми №1 + рядок 210 графи 3 форми №1 + рядок 250 графи 3 форми №1]7 - рядок 230 графи 3 форми №1 - рядок 240 графи 3 форми №1 - рядок 220 графи 3 форми №1)
Рядок 162 графи 4 форми №1 - рядок 162 графи 3 форми №1 = рядок 090 графи 3 форми №2 (в частині резерву сумнівних боргів)
Рядок 240 графи 4 форми №4 - рядок 180 графи 3 форми №4 = рядок 040 графи 4 форми №1 + рядок 045 графи 4 форми №1 - рядок 040 графи 3 форми №1 - рядок 045 графи 3 форми №1 + рядок 220 графи 4 форми №1 - рядок 220 графи 3 форми №1

Примітки:

1З рядків 330, 340, 360 забезпечення майбутніх витрат і платежів, пов'язаних з фінансовою діяльністю.

2Для ув'язки за рядками форми 1 беруться дані, не пов'язані з операційною діяльністю.

3Тільки в частині дивідендів.

4У частині податку на прибуток.

5Крім майнових комплексів.

6За майновими комплексами.

7У квадратних дужках - у частині, що не належить до операційної діяльності.

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua