Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Документи для роботи - Тематичний зміст номера

2. Тематичний зміст номера


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Лист Мінфіну України "Методичні рекомендації з перенесення сальдо рахунків і субрахунків попереднього Плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності об'єднань, підприємств і організацій на рахунки і субрахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291" від 04.02.2000 р. №18-424


БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ

Постанова Правління НБУ "Про затвердження змін до Інструкції №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.08.96 р. №204" від 4 січня 2000 року №3

Зміни до Інструкції №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.08.96 р. №204


ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Лист ДПАУ "Щодо внеску до статутного фонду" від 20.12.99 р. №7236/6/15-0216

Лист Комітету ВР України з питань фінансів і банківської діяльності "Щодо звільнення від оподаткування доходів у вигляді коштів або майна від здійснення основної діяльності та у вигляді пасивних доходів, отриманих товарними біржами, їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, діяльність яких не передбачає отримання прибутку" від 04.02.2000 р. №06-10/90

Лист ДПАУ "Про розгляд листа щодо надання роз'яснення стосовно перенесення балансових збитків" від 06.01.2000 р. №48/6/15-1116

Лист ДПАУ "Щодо деяких питань оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті" від 31.12.99 р. №7552/6/15-1116


ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Лист ДПАУ "Щодо порядку обкладення податком на додану вартість внесків сировини в рахунок оплати за акції" від 17.12.99 р. №7217/6/16-1220-8

Лист ДПАУ "Про податок на додану вартість" від 12.11.99 р. №16887/7/16-1218


ПОДАТОК З РЕКЛАМИ

Лист Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності "Про деякі питання сплати податку з реклами" від 02.02.2000 р. №06-10/75


ПЕНСІЙНИЙ ЗБІР

Лист ДПАУ "Щодо деяких питань сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 28.01.2000 р. №1227/7/23-3117


ЕККА

Лист ДПАУ "Щодо практики застосування пункту 15 Переліку окремих форм діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, специфіка яких дозволяє здійснювати розрахунки зі споживачами без застосування електронних контрольно-касових апаратів з використанням товарно-касових книг" від 28.01.2000 р. №1227/7/23-3117


НАФТОПРОДУКТИ, МИТНИЦЯ

Постанова КМУ "Про призупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1998 р. №1460" від 23.02.2000 р. №396


ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Закон України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" від 17.02.2000 р. №1457-III

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua