Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#11 '2000: Практична бухгалтерія - Податкові векселі
<<

Сплата та відшкодування ПДВ за податковими векселями, виданими на митниці

Роман БІЛИК, АФ "Контракти-Аудит", Член ФПБАУ

Ця стаття написана для тих, хто не знає або неправильно застосовує відстрочення сплати ПДВ на митниці. Досить часто платники ПДВ, які імпортують товарно-матеріальні цінності, як механізм для відстрочення терміну сплати ПДВ при їх ввезенні використовують податкові векселі. Ці векселі, справді, досить цікавий та зручний спосіб маневрування.

Не сплачуючи ПДВ на митниці за рахунок видачі податкового векселя, ви кредитуєтесь, причому без нарахування відсотків, бюджетом.

А сплачуючи цей вексель достроково, нехай хоч і на один день, у вас виникає податкове зобов'язання та податковий кредит одночасно. Таким чином, на момент сплати ПДВ за підсумками податкового періоду, на який припадає дострокова сплата за податковим векселем, у вас за особовим рахунком рахується переплата на суму цього достроково сплаченого векселя. А отже, суму ПДВ, що підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника податку за декларацією з ПДВ, ви сплачуєте меншу - на суму достроково сплаченого податкового векселя.

Проте, як показує досвід аудиторських перевірок, більше ніж у половині випадків такі платники ПДВ припускаються різного роду помилок при відображенні виданих податкових векселів в обліку та звітності. Навчити вас уникати цих помилок та правильно застосовувати досить зручний механізм відстрочення податкових зобов'язань - мета цієї статті.

1. Визначення термінів

Податковий вексель - простий вексель, що видається платником ПДВ на суму податкового зобов'язання при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України.

Аваль - вексельне поручительство, згідно з яким комерційний банк бере на себе відповідальність за оплату податкового векселя перед векселедержателем і яке оформляється гарантійним написом банку на векселі чи на спеціальному додатковому аркуші (алонж) окремо для кожного окремого примірника кожного векселя.

Зауваження. Забороняється оформлення авалю одним документом більше ніж на один вексель.

2. Загальні положення

Зобов'язання щодо сплати ПДВ при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України виникають у день оформлення ввізної митної декларації, але сплату ПДВ, на бажання платника податку, можна відстрочити шляхом видачі податкового векселя.

Таку можливість передбачено п.11.5 ст.11 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР (із внесеними змінами, надалі - Закон). Цим пунктом, зокрема, передбачено, що з моменту набрання чинності Законом (з 01.10.97 р.) платники податку при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю простий вексель на суму податкового зобов'язання (далі - податковий вексель).

Дія наведеної норми Закону не поширюється на операції з ввезення (пересилання) підакцизних товарів (крім тютюнової сировини) та товарів, що відносяться до товарних груп 1 - 24 Гармонізованої системи опису та кодування товарів. Сума ПДВ за ввезеними підакцизними товарами (крім тютюнової сировини) та товарами, які відносяться до товарних груп 1 - 24 Гармонізованої системи опису та кодування товарів, підлягає сплаті під час митного оформлення в установленому порядку. Сплата ПДВ за ввезену тютюнову сировину може бути здійснена шляхом видачі податкового векселя.


До товарних груп 1 - 24 Гармонізованої системи опису і кодування, зокрема, відносяться:
  • живі тварини і продукція тваринництва;
  • продукти рослинного походження;
  • жири і масла тваринного або рослинного походження, продукти їх розщеплення, приготовлені харчові жири, віск тваринного або рослинного походження;
  • продукція харчової промисловості, алкогольні і безалкогольні напої та оцет, тютюн і його замінники.

Не поширюється ця норма Закону також і на ввезення товарів критичного імпорту за номенклатурою, встановленою Постановою Кабінету Міністрів України "Про перелік товарів критичного імпорту" від 18.06.99 р. №1080 (із внесеними змінами), оскільки ввезення таких товарів в момент перетину митного кордону до 1 січня 2001 року здійснюється без сплати ПДВ.

Перелік товарів критичного імпорту наведено в додатку до цієї статті.

На виконання п.11.5 ст.11 Закону, Кабінетом Міністрів України постановою від 01.10.97 р. №1104 (із внесеними змінами) затверджено Порядок випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму ПДВ при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України (надалі - Порядок).

Дія Порядку, відповідно до п.1, поширюється на ввезені (імпортовані) товари, оформлення ввізної митної декларації щодо яких проводиться з дня набрання чинності Законом незалежно від дати укладення договорів (контрактів), відповідно до яких здійснюється їх ввезення (пересилання), та дати перетину державного кордону України.

Стосовно готової продукції, виробленої з давальницької сировини резидента, яка до 01.01.99 р. повертається (ввозиться) на митну територію України, за умови, що за договорами переробки сировини було проведено фактичні витрати до 01.10.97 р. або якщо таку давальницьку сировину повністю або частково було вивезено за межі митної території України до 01.10.97 р., та стосовно операцій з ввезення давальницької сировини на митну територію України до приведення законодавчих актів України з питань оподаткування давальницької сировини у відповідність до норм Закону порядок сплати ПДВ визначається Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.05.95 р. №327/95-ВР (із внесеними змінами).

3. Умови, яким повинен відповідати суб'єкт підприємницької діяльності, якщо він хоче отримати вексель на сплату ПДВ

Отже, якщо ви не ввозите на митну територію України підакцизні товари (крім тютюнової сировини), товари, що відносяться до товарних груп 1 - 24 Гармонізованої системи опису та кодування товарів, а також давальницьку сировину, і вирішили оформити своє зобов'язання щодо сплати ПДВ при ввезенні податковим векселем, відповідно до п.4 Порядку, ви повинні:

- бути платником ПДВ відповідно до вимог ст. 2 Закону;

- бути зареєстрованим як платник ПДВ згідно із ст. 9 Закону та внесеним до реєстру платників ПДВ;

- мати індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику ПДВ.

Особи, які не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту, сплачують ПДВ при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.

Слід мати на увазі також, що:

- виданий податковий вексель не підлягає передачі шляхом індосаменту;

- обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.

І найголовніше: за користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.

4. Видача податкових векселів

Податковий вексель складається на суму податкового зобов'язання, тобто на суму ПДВ, яка нарахована і має бути сплачена при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України. Вартість товарів для цілей визначення суми податку, належної до сплати (база оподаткування), визначається відповідно до пункту 4.3 Закону.

Таким чином, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менша від митної вартості, зазначеної у ввізній митній декларації, з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерських, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов'язаних з ввезенням (пересиланням) таких товарів, плати за використання об'єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком ПДВ, що включаються до ціни товарів (робіт, послуг) згідно з законами України з питань оподаткування. Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на момент виникнення податкових зобов'язань.

При митному оформленні ввезеного (пересланого) на митну територію України товару сума податкового зобов'язання за однією вантажною митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання, нарахованого за вантажною митною декларацією, окремо для кожної вантажної митної декларації.

5. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 30 днів, але щодо окремих товарів його можуть продовжити до 90 днів

Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 30 днів, включаючи дату його видачі. Отже, якщо ви видали податковий вексель 25 березня, то дата його погашення припадатиме на 25 квітня.

При ввезенні (пересиланні) на митну територію України окремих товарів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, може видаватися податковий вексель із строком погашення до 90 днів. Перелік товарів, про які йдеться, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення доповнення до Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні ) товарів на митну територію України" від 26.06.99 р. №1123.

До них, зокрема, відносяться: соя, олія пальмова та її фракції, нерафіновані або рафіновані, але без зміни їх хімічного складу, тільки суміші рослинних жирів для виготовлення харчових продуктів, у тому числі кондитерських виробів, тільки ефір метилтрибутиловий, полімери, інші (флокулянт для відходів флотації - канфлок), поліетилентерефталат, смокед-шит (сорт натурального каучуку), каучук ізопреновий (IR), целюлоза деревна, натронна або сульфатна, крім розчинних сортів, небілена із хвойних порід, целюлоза деревна, сульфітна, крім розчинних сортів, небілена із хвойних порід, тільки силікокальцій.

Крім цього:

- відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про тимчасовий порядок сплати податків суб'єктами підприємницької діяльності України, які здійснюють реалізацію нафтопродуктів вітчизняного виробництва на території України" від 21.07.99 р. №1300, вітчизняним нафтопереробним підприємствам, а також суб'єктам підприємницької діяльності України, що виробили мазут та світлі нафтопродукти на вітчизняних нафтопереробних підприємствах, у тому числі на давальницьких умовах, і реалізують їх на території України, встановлено тимчасовий порядок сплати ПДВ (та акцизного збору) шляхом видачі податкових векселів з терміном погашення 60 днів, авальованих одним із банків України за переліком згідно з додатком до цієї постанови;

- відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про деякі питання митного оформлення пально-мастильних матеріалів" від 24.06.99 р. №1112, встановлено порядок декларування пально-мастильних матеріалів за кодами згідно з ТН ЗЕД 2710 00 330, 2710 00 350, 2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690, що імпортуються, а також вироблені в Україні з нафти, поставленої на давальницьких умовах, і реалізуються в Україні, який передбачає митне оформлення зазначеного товару із сплатою ПДВ (а також акцизного збору та ввізного мита) шляхом видачі податкових векселів із строком погашення 60 днів, авальованих одним із банків України, перелік яких додається до цієї постанови.

Видача податкового векселя здійснюється під час проведення митного оформлення ввезених (пересланих) на митну територію України товарів у строк, встановлений для сплати ПДВ.

Якщо сума податкового векселя не сплачена у строк, вона підлягає стягненню з векселедавця державним податковим органом у порядку, передбаченому для стягнення недоїмки за обов'язковими платежами до бюджету. У разі коли податковий вексель забезпечено шляхом авалю (про вимоги щодо авалювання податкових векселів - в наступному розділі "Забезпечення податкових векселів"), сума неоплаченого векселя стягується державною податковою адміністрацією (інспекцією) - векселедержателем з векселедавця або у претензійно-судовому порядку відповідно до законодавства з банку-аваліста.

6. Особливості оформлення податкового векселя

Податковий вексель складається у трьох примірниках. Особливості його оформлення такі:

- податковий вексель складається виключно на вексельному бланку, що видається банківською установою та відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України "Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків" від 10.09.92 р. №528;

- складається у грошовій одиниці України, перерахованій за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на дату виникнення податкових зобов'язань;

- перший примірник податкового векселя - це оригінал вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;

- другий і третій примірники податкового векселя - це ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий з першим примірником номер вексельного бланка;

- усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя (в тому числі про забезпечення його шляхом авалю) виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника, тобто "Перший примірник векселя", "Другий примірник векселя", "Третій примірник векселя").

В органі митного контролю, який здійснює митне оформлення ввезених (пересланих) на митну територію України товарів, залишається другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим органом митного контролю не пізніше ніж на третій день від дати видачі векселя державної податкової адміністрації (інспекції), в якій особа зареєстрована як платник ПДВ і яка є векселедержателем податкового векселя. Третій примірник векселя залишається у платника податку, який його видав.

Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і строками, встановленими для первинних бухгалтерських документів.

7. Забезпечення податкових векселів

Як визначено п. 11.5 ст. 11 Закону, податкові векселі, виписані платниками податку, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) яких протягом останніх 12 місяців перевищував п'ять мільйонів гривень та проти яких не порушено справу про банкрутство, не підлягають забезпеченню.

Довідка щодо відповідності статусу імпортера зазначеним вимогам безоплатно видається податковим органом на запит платника податку та поновлюється кожні три календарні місяці. Податкові векселі, виписані іншими платниками податку, підлягають підтвердженню комерційними банками шляхом авалю.

Процедуру надання довідки про відповідність статусу імпортера вимогам Закону встановлено розділом IV Порядку. Нею передбачено, що довідка про відповідність статусу імпортера вимогам Закону видається державною податковою адміністрацією (інспекцією) за місцем реєстрації імпортера як платника ПДВ. Довідка видається на письмовий запит платника податку за умови відповідності статусу платника вимогам Закону в десятиденний строк з дня одержання запиту платника. Якщо останній день цього строку припадає на вихідний, святковий чи неробочий день, строк видачі довідки продовжується до першого робочого дня після вихідного, святкового чи неробочого дня.

Довідка є дійсною протягом 90 днів з дня її видачі. Для поновлення довідки платник податку повинен звернутися до державної податкової адміністрації (інспекції) з повторним письмовим запитом.

Для видачі довідки про відповідність статусу імпортера вимогам Закону державна податкова адміністрація (інспекція) повинна перевірити:

- відповідність обсягу оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) з урахуванням ПДВ, зазначених платником податку в податкових деклараціях за останні до 1 числа місяця, в якому подано запит, 12 календарних місяців вимогам Закону;

- чи не порушено проти платника податку справи про банкрутство станом на день подання запиту.

8. Імпортери, які хочуть отримати відстрочення сплати ПДВ, попередньо повинні бути перевірені податківцями

Якщо платник податку хоче отримати довідку про відповідність статусу імпортера вимогам Закону, щоб не авалювати вексель, який видається митному органу, він повинен попередньо підготуватись до перевірки податковим органом щодо правильності визначення податкових зобов'язань з ПДВ за останні 12 календарних місяців.

Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам Закону вважається недійсною до закінчення 90-денного строку дії у разі:

- порушення проти імпортера-платника податку справи про банкрутство - з дня порушення такої справи;

- зупинення платником податку господарської діяльності - через 30 днів з дня отримання державною податковою адміністрацією (інспекцією) податкової декларації, в якій відсутні дані в розділі "Податкові зобов'язання".

У разі настання однієї з наведених вище обставин державна податкова адміністрація (інспекція), яка видала таку довідку, надсилає відповідне повідомлення Держмитслужбі. Та, в свою чергу, інформує регіональні митниці про визнання довідки недійсною.

9. Погашення податкових векселів

9.1 Загальні випадки

Відповідно до Закону та п.19 Порядку, сума ПДВ, зазначена в податковому векселі, включається до суми податкових зобов'язань платника податку в тому звітному (податковому) періоді, у якому вексель було оплачено, шляхом включення суми векселя до відповідного розділу податкової декларації з ПДВ. Сума ПДВ, зазначена в податковому векселі, відображається в податковій декларації окремим рядком.

Після включення суми податкового векселя до суми податкових зобов'язань у податковій декларації вексель вважається погашеним.

До податкової декларації платник податку додає:

- перелік оплачених у звітному (податковому) періоді, за який подається декларація, векселів, суми яких включено до податкових зобов'язань цього звітного періоду (окремо - оплачених в строк, оплачених достроково);

- перелік не оплачених векселів, строк оплати яких настав у звітному (податковому) періоді, з поясненням причин неоплати щодо кожного окремого векселя (суми за такими векселями можуть бути включені до суми податкових зобов'язань лише того звітного періоду, в якому вони оплачуватимуться).

Наведений перелік додатків до податкової декларації визначено Порядком. Проте державні податкові адміністрації (інспекції), відповідно до Методичних вказівок щодо порядку адміністрування податкових векселів, які видаються платниками ПДВ при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України, затверджених заступником Голови ДПА України Г. М. Оперенком від 30.04.99 р. (надалі - Методичні вказівки), вимагають від платників податків додавати до податкової декларації ще і перелік виданих у звітному періоді податкових векселів.

При цьому якщо в одному звітному періоді платником видано кілька векселів, то в податковій декларації в рядку 6 слід вказувати загальну суму виданих податкових векселів, в рядку "Термін погашення векселя" робити запис "Перелік додається" і до декларації додавати розшифрування рядка 6 декларації довільної форми, в якій обов'язково вказувати по кожному окремому векселю дату його видачі, суму, на яку він виданий та дату його оплати. Слід сказати, що ця вимога державних податкових адміністрацій (інспекцій) є досить спірною. Проте оскільки вона не призводить до вилучення в платника податку додаткових коштів до бюджету, автор рекомендує такому платнику не йти на конфлікт та задовольнити інтерес податкових органів щодо виданих ним у звітному періоді податкових векселів.

Сума ПДВ, зазначена в податковому векселі, як визначено Законом та п.20 Порядку, включається до суми податкового кредиту платника податку, який видав цей вексель, у звітному (податковому) періоді, що настає за тим звітним (податковим) періодом, в якому вексель було погашено, і відображається в декларації окремим рядком.

До податкової декларації з метою збільшення податкових зобов'язань (рядок 19 "б") чи податкового кредиту (рядок 12 "б") можуть бути включені лише оплачені податкові векселі. Включення суми векселя до складу податкових зобов'язань платника податку без його оплати не дозволено Порядком.

Неоплачений податковий вексель не може бути включений до податкової декларації незалежно від того, скільки звітних періодів минуло від строку оплати до того звітного періоду, в якому податковий вексель було оплачено.

Податковий вексель, який лише оплачений, але не включений до податкових зобов'язань, не може вважатися погашеним, оскільки оплата векселя є лише підтвердженням надходження коштів до бюджету, і без включення такого векселя до податкової декларації платник податку матиме на особовому рахунку лише переплату на суму, що дорівнює зазначеній у податковому векселі.

Кожен виданий платником податковий вексель у разі своєчасної його оплати послідовно включається до податкових декларацій трьох звітних періодів.

Розглянемо описані в цьому розділі загальні випадки на прикладі 1 (всі приклади, наведені в цій статті, взято з Методичних вказівок або розроблено автором на підставі Закону, Порядку та Методичних вказівок).


Приклад 1
Оплата податкового векселя грошовими коштами + (див. таблицю 1)

9.2. Дострокове погашення податкового векселя грошовими коштами

Пунктом 11.5 ст.11 Закону закріплено норму, відповідно до якої за умови оплати векселя шляхом перерахування коштів до строку погашення векселя до податкового кредиту включається зазначена сума коштів у тому звітному періоді, в якому відбулося таке погашення. Ця ж норма знайшла своє відображення і в п.20 Порядку.

Слід звернути увагу, що вексель може бути включений до податкового кредиту (рядок 12 "б" декларації) того звітного періоду, в якому він оплачений, лише у разі, якщо дострокова оплата податкового векселя здійснена шляхом перерахування коштів. Тобто податковий вексель, в оплату якого зарахована сума бюджетного відшкодування (таку можливість описано в наступному розділі статті), не може вважатись достроково оплаченим, оскільки оплата його не супроводжується надходженням до бюджету грошових коштів, а тому і не може бути включений до складу податкового кредиту в тому звітному періоді, в якому податковий вексель включено до податкових зобов'язань.

Розглянемо на прикладі 2 дострокове погашення податкового векселя грошовими коштами.


Приклад 2
Дострокове погашення податкового векселя грошовими коштами +
(див. таблицю 2)

Платникам податку слід звернути увагу на досить цікавий та зручний спосіб маневрування. Не сплачуючи ПДВ на митниці за рахунок видачі податкового векселя, ви кредитуєтесь, причому без нарахування відсотків, бюджетом. А при сплаті векселя достроково, нехай хоч і на один день, у вас виникає податкове зобов'язання та податковий кредит одночасно. Таким чином, на момент сплати ПДВ за підсумками податкового періоду, на який припадає дострокова сплата за податковим векселем, у вас за особовим рахунком рахується переплата на суму цього достроково сплаченого векселя. А отже, суму ПДВ, що підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника податку, за декларацією з ПДВ ви сплачуєте меншу на суму достроково сплаченого податкового векселя.

9.3. Погашення податкового векселя за рахунок сум бюджетного відшкодування

Всі описані вище випадки є цілком логічними за умови, що у платника податків відсутнє бюджетне відшкодування або переплата з ПДВ. Але якщо у платника податку за особовим рахунком обліковуються переплачені суми або суми, які підлягають відшкодуванню з бюджету (що, в принципі, трапляється часто), то було б абсурдом сплачувати до бюджету ПДВ, суми переплати чи бюджетного відшкодування, за яким той же бюджет йому винен.

Уважно прочитавши Закон та Порядок, ви не побачите вимоги стосовно обов'язкової грошової оплати податкового векселя, крім випадку, коли ви хочете його погасити достроково. А що не заборонено - те дозволено.

І справді так. Погашення векселя за рахунок бюджетного відшкодування або переплати можливе (звичайно, якщо не брати до уваги суб'єктивні обставини, що можуть виникнути у податкового органу стосовно платника податку, що також трапляється часто), а процедура його навіть описана в Методичних вказівках.

Для зарахування сум бюджетного відшкодування в рахунок оплати податкового векселя необхідне виконання таких умов:

1) наявність у картці особового рахунка платника суми ПДВ, яка відноситься до будь-якої категорії переплат; при цьому в оплату податкового векселя в першу чергу зараховується та категорія переплати, яка раніше виникла і довше рахується в картці особового рахунка;

2) наявність письмової заяви платника про зарахування суми бюджетного відшкодування в рахунок оплати податкового векселя: в заяві має бути зазначено, який саме вексель (№, дата видачі, дата оплати, сума) оплачується таким чином; форма заяви довільна, але вона обов'язково має бути підписана бухгалтером, директором та засвідчена печаткою.

Заява подається платником до відділу непрямих податків. Дані, вказані платником у заяві, звіряються з даними Журналу обліку векселів, після цього заява передається у відділ обліку для перевірки наявності суми переплати на особовому рахунку платника та достатності її для зарахування в рахунок оплати податкового векселя.

Якщо сума переплати відсутня або ж розмір її для зарахування в рахунок оплати податкового векселя недостатній, то заява повертається платнику з позначкою про відсутність необхідної суми переплати.

Якщо ж за даними особового рахунка на дату, вказану в податковому векселі як термін платежу, або ж на дату подання заяви, якщо заяву подано пізніше, цієї дати, суми переплати (будь-якої категорії) достатньо для зарахування в рахунок оплати векселя, то оплату податкового векселя за рахунок суми бюджетного відшкодування повинна зараховуватись, про що на ній робиться відповідний запис.

Фактична дата зарахування коштів бюджетного відшкодування в рахунок оплати податкового векселя за умови наявності будь-якого виду переплати в картці особового рахунка платника визначається в такому порядку:

- якщо заяву подано до строку оплати, вказаного в податковому векселі, то датою оплати векселя визначається дата, вказана в векселі як строк оплати;

- якщо заяву подано після строку оплати, вказаного в податковому векселі, то датою оплати визначається дата реєстрації заяви в державній податковій інспекції (адміністрації) за місцем реєстрації платника ПДВ. При цьому на кількість днів, які минули від строку платежу, визначеному у векселі, і до дати фактичного зарахування суми бюджетного відшкодування в рахунок оплати векселя включно нараховується пеня.

Нагадуємо, що оскільки, відповідно до Закону, достроково оплаченим вважається вексель, оплата якого здійснена до строку погашення векселя шляхом перерахування коштів, податковий вексель, в оплату якого зарахована сума бюджетного відшкодування, не може вважатися достроково оплаченим, тому що оплата його не супроводжується надходженням до бюджету грошових коштів. Внаслідок цього він не може бути включений до складу податкового кредиту в тому звітному періоді, в якому податковий вексель включено до податкових зобов'язань.

Таким чином, відображення податкового векселя в податковій звітності відбувається в такому порядку:

1) у звітному періоді видачі векселя податковий вексель відображається в рядках 6 і 19 "а" податкової декларації, одночасно з податковою декларацією платником подається перелік векселів, виданих у звітному періоді, за довільною формою;

2) у звітному періоді, в якому платником подано заяву про оплату векселя за рахунок бюджетного відшкодування, але не раніше того звітного періоду, в якому вексель має бути оплачений відповідно до строку платежу, вказаному у векселі:

- якщо відповідно до заяви про оплату векселя за рахунок бюджетного відшкодування і даних картки особового рахунка суму бюджетного відшкодування зараховано в рахунок оплати векселя, і платник отримав від податкової інспекції (адміністрації) відповідне повідомлення, сума векселя відображається в рядку 19 "б" податкової декларації;

- до того моменту, доки податковий вексель не буде відображений в податковій декларації в рядку 19 "б", він не буде вважатися погашеним;

3) у звітному періоді, наступному за тим, в якому вексель включено до рядка 19 "б", сума векселя може бути включена до складу податкового кредиту і вказується в рядку 12 "б" податкової декларації.

Розглянемо випадок з погашенням податкового векселя за рахунок переплати чи сум бюджетного відшкодування на прикладі 3.


Приклад 3
Погашення податкового векселя за рахунок сум бюджетного відшкодування + (див. таблицю 3)

Наведені на стор. декларації є ілюстрацією прикладів, про які йшлося у статті. Для спрощення ілюстрації та сприйняття в деклараціях не бралися до уваги податкові зобов'язання та кредит за іншими операціями.

10. Порядок бухгалтерського обліку податкових векселів

Порядок бухгалтерського обліку податкових векселів встановлено п.6 Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 01.07.97 р. №141, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.08.97 р. за №284/2088 (із внесеними змінами).

У зв'язку із застосуванням з 2000 р. нового Плану рахунків та для вашої зручності автор наводить цей порядок у таблиці бухгалтерських проведень як за старим Планом рахунків, так і за новим у трьох варіантах, згідно з прикладами.

Таблиця 1. Погашення податкового векселя грошовими коштами в строк або із запізненням

Таблиця 2. Погашення податкового векселя грошовими коштами достроково

Таблиця 3. Погашення податкового векселя за рахунок сум бюджетного відшкодування


11. Випадки, в яких сума ПДВ, зазначена у векселі, не включається до суми податкового кредиту

Зазначена сума не включається до суми податкового кредиту платника податку повністю або частково, якщо Законом встановлено обмеження щодо врахування її при визначенні податкового кредиту, у таких випадках:

- ввезений (пересланий) на митну територію України товар використовується для виготовлення продукції (робіт, послуг), які не є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 3.2 Закону або які звільнено від оподаткування відповідно до статті 5 Закону - на підставі підпункту 7.4.2 ст. 7 Закону;

- ввезені (переслані) на митну територію України товари частково використовуються для виготовлення оподатковуваної продукції, а частково - ні - на підставі підпункту 7.4.3 ст. 7 Закону;

- вартість ввезеного (пересланого) на митну територію України товару не відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу), не підлягає амортизації - на підставі підпункту 7.4.4 ст. 7 Закону.

Всі вказані вище обмеження не стосуються випадків, коли на митну територію України ввозяться основні фонди, що підлягають амортизації. Відповідно до абзацу 2 підпункту 7.4.1 ст. 7 Закону, суми ПДВ, сплачені (нараховані) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням (спорудженням) основних фондів, що підлягають амортизації, включаються до складу податкового кредиту такого звітного періоду незалежно від строків введення в експлуатацію основних фондів, а також від того, чи мав платник податку оподатковувані обороти протягом такого звітного періоду.


12. Перелік нормативних документів, що використані при підготовці статті

1. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР (із внесеними змінами).

2. Порядок випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму ПДВ при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.97 р. №1104 (із внесеними змінами).

3. Методичні вказівки щодо порядку адміністрування податкових векселів, які видаються платниками ПДВ при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України, затверджені заступником Голови ДПА України Г.М.Оперенком 30.04.99 р.

4. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 01.07.97 р. №141, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04.08.97 р. за №284/2088 (із внесеними змінами).

5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік товарів критичного імпорту" від 18.06.99 р. №1080 (із внесеними змінами).

6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення доповнення до Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України" від 26.06.99 р. №1123.

7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про тимчасовий порядок сплати податків суб'єктами підприємницької діяльності України, які здійснюють реалізацію нафтопродуктів вітчизняного виробництва на території України" від 21.07.99 р. №1300.

8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання митного оформлення пально-мастильних матеріалів" від 24.06.99 р. №1112.


Податкові декларації з податку на додану вартість (PDF-файли)

<<
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua