Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації

3. Суб'єкт ЗЕД може продовжити діяльність по контрактах, укладених до початку застосування до нього спеціальних санкцій, якщо має разову (індивідуальну) ліцензію МЗЕЗторгу України

До підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності застосовані спеціальні санкції. Ще до їх застосування були укладені договори, операції за якими на сьогоднішній день не завершені. Чи правомірні дії НБУ, який не дозволяє проведення коштів по рахунках у межах цих договорів?

Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 05.10.99 р. №754 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.10.99 р. за №718/4011), тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності щодо українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності означає позбавлення права займатися всіма видами зовнішньоекономічної діяльності, передбаченими статтею 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", за винятком:

завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, за якими з боку українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності були перераховані кошти раніше, до застосування цієї санкції;

завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями за продукцію, що була відправлена за межі України українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або відправлена в Україну іноземними суб'єктами господарської діяльності раніше, до застосування цієї санкції.

Для завершення таких операцій українському суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності слід у встановленому порядку отримати разову (індивідуальну) ліцензію МЗЕЗторгу України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 12 грудня 1998 р. №1968" від 24.01.2000 р. №127, у разі застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування уповноважені банки здійснюють розрахунки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) тільки за наявності у резидентів разової (індивідуальної) ліцензії, що надається органом, який застосував зазначену спеціальну санкцію.

Таким чином, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності може продовжити діяльність за контрактами, укладеними до початку застосування до нього спеціальних санкцій, лише у випадку отримання ним разової (індивідуальної) ліцензії МЗЕЗторгу України.

Крім того, згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 05.10.99 р. №754, в окремих випадках (виникнення форс-мажорних обставин, подання позову третейському судді або до суду звичайної юрисдикції країни розташування контрагента чи до суду (арбітражного суду) України про визнання або стягнення з іноземного суб'єкта господарської діяльності боргу, пов'язаного з невиконанням умов контракту) дія спеціальних санкцій може бути призупинена на строк закінчення дії форс-мажорних обставин або на час розгляду справи при поданні відповідних документів.

Віталій ДЗЬОБАН, АФ "Контракти-Аудит"
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua