Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#15 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: оплата праці

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 5-й
Оплата праці та облік основних фондів, отриманих безкоштовно
(частина друга)

2. Безоплатне отримання основних засобів 1, 2 і 3 груп

(Продовження, початок у №10 "Дебету-Кредиту")

Перелік використаних законодавчих і нормативних документів

1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР, з подальшими змінами і доповненнями (надалі - Закон про прибуток).

2. Цивільний кодекс України (надалі - ЦКУ).

3. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. №400/97-ВР, з наступними змінами та доповненнями (надалі - Закон про пенсійний збір).

4. Закон України "Про власність" від 07.02.91 р. №697-XII, з подальшими змінами і доповненнями (надалі - Закон про власність).

5. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. №887-XII, з подальшими змінами і доповненнями (надалі-Закон про підприємства).

6. Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за окремими видами господарських операцій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.98 р. №1740, з подальшими змінами та доповненнями (надалі - Порядок сплати пенсійного збору).

7. інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями і громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 03.06.99 р. №4-6, зареєстрованою в Мін'юсті України 05.07.99 р. №436/3729 (надалі - інструкція про пенсійний збір).

8. Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом ДПАУ від 08.07.97 р. №214, зареєстрований у Мін'юсті України 14.08.97 р. за №313/2117, з подальшими змінами і доповненнями (надалі - Порядок заповнення декларації про прибуток).

9. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР, з подальшими змінами і доповненнями (надалі - Закон про ПДВ).

10. Лист ДПАУ "Про нарахування амортизації за основними засобами, отриманими безкоштовно" від 01.07.98 р. №7866/10/15-1117 (надалі - Лист №7866).

11. Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) від 30.05.97 р. №165, зареєстрованим у Мін'юсті України 23.06.97 р. з наступними змінами і доповненнями (надалі - Порядок заповнення №165).

12. Порядок ведення Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. №165, зареєстрований у Мін'юсті України 23.06.97 р. №233/2037, з подальшими змінами і доповненнями (надалі - Порядок ведення №165).

13. інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів, затверджена наказом Мінфіну України від 24.07.97 р. №159, зареєстрованим у Мін'юсті України 14.08.97 р. №310/2114, з подальшими змінами і доповненнями (надалі - інструкція з обліку основних засобів).

14. інструкція про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291, зареєстрована в Мін'юсті України 21.12.99 р. №893/4186 (надалі - інструкція з плану рахунків).

15. інструкція про порядок державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебуває у власності юридичних та фізичних осіб, затверджена наказом Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 9 червня 1998 року №121, зареєстрованим у Мін'юсті України 26 червня 1998 року №399/2839 (надалі - інструкція про реєстрацію права власності).

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua