Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2000: Практична бухгалтерія -Податковий календар

Податковий календар: 24 квітня - 7 травня

24 квітня - понеділок

День виходу бланків місячної бухгалтерської звітності за квітень

Закінчується строк сплати:

-сум рентної плати, обчислених за розрахунком за березень 2000 року ;

-різниці в цінах на природний газ власного видобутку, якщо обчислені в місячному розрахунку за березень суми більші від сум, сплачених авансовими платежами.

25 квітня - вівторок

Закінчується строк подання до органів статистики:

-бухгалтерської звітності за I квартал
(Баланс, Звіт про фінансові результати);

до податкової служби:

-декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами;

-декларації про прибуток підприємства за I квартал 2000 року;

-звіту про результати діяльності виконавця довгострокових договорів (контрактів) (форма №1-ДДЗ);

-податкового звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за I квартал 2000 року;

-звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ за I квартал 2000 року;

-розрахунку сум збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення за I квартал 2000 року;

-розрахунку плати за користування надрами за I квартал 2000 року.

Закінчується строк сплати:

-суми рентної плати за нафту і природний газ за другу декаду квітня 2000 року;

-акцизного збору за другу декаду квітня 2000 року підприємствами, які платять його щодекади (середньомісячні суми акцизного збору за минулий рік становили понад 25 тис. грн);

-різниці в цінах на природний газ власного видобутку за другу декаду квітня 2000 року.

28 квітня - п'ятниця

Закінчується строк подання

-до служби зайнятості звіту про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках (форма №3-ПН) за квітень 2000 року.

3 травня - середа

Закінчується строк подання:

-органам статистики звіту про товарооборот (форма №1-торг) за квітень 2000 року.

5 травня - п'ятниця

Закінчується строк сплати:

-суми рентної плати за нафту і природний газ за останню декаду квітня 2000 року;

-акцизного збору за останню декаду квітня 2000 року підприємствами, які сплачують його щодекади (середньомісячні суми акцизного збору за минулий рік становили понад 25 тис. грн);

-релігійними організаціями та фізичними особами, які використовують працю найманих працівників, платежів до Фонду соціального страхування України, з зарплати, виплаченої у квітні 2000 року;

-різниці в цінах на природний газ власного видобування за останню декаду квітня 2000 року.

Закінчується строк подання:

-органам статистики форми державної статистичної звітності №1-ПВ (термінова - місячна) "Звіт з праці" за квітень 2000 року;

-органам Пенсійного фонду інформації про розрахунки з Пенсійним фондом (форма №5-ПФ) за квітень 2000 року.

Редакція "Д-т К-т" рекомендує не відкладати сплату та подання декларацій на останні дні, вказані у цьому календарі
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua