Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: оплата праці

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 6-й
Оплата праці та внески у формі нематеріальних активів - особливості внесення та оцінки, облік запасів


1. Оплата праці

Законодавча база

1. Кодекс законів про працю від 10.12.71 р. №322-VIII (далі - КЗпП);

2. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. №108/95-ВР (далі - Закон №108/95-ВР);

3. Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 р. №504/96-ВР;

4. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. №887-ХII (далі - Закон №887-ХII);

5. Закон України "Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості і розміру мінімальної заробітної плати на 1999 рік" від 25.12.98 р. №366 (далі - Закон №366);

6. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91 р. №698-ХII;

7. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.93 р. №3356-XII (далі - Закон №3356-XII);

8. Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами і державними цільовими фондами" від 04.03.98 р. №167/98 (далі - Указ №167/98);

9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. під №892/4185 (далі - новий План рахунків);

10. Інструкція про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 (далі - Інструкція №291);

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01. 2000 р. за №27/4248 (далі П (С)БО "Витрати"), а також інші нормативно-правові акти, про які мова йтиме далі;

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.99 р. №106 "Про реалізацію статті 2 Закону України "Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати на 1999 рік" у бюджетних установах, організаціях, апараті органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів";

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. №700 "Про затвердження Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій";

14. Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.92 р. №2232-ХII;

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. №1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці";

16. Постанова КМУ від 19.01.98 р. №45 "Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток".

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.97 р. №278 "Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей"

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua