Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: оплата праці

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 6-й
Оплата праці та внески у формі нематеріальних активів - особливості внесення та оцінки, облік запасів

1. Оплата праці

2. Необоротні активи

4. Практика:

Урок ведуть: В. КАРЄВ, В. ЛАВРЄНОВ, О. МІРОНОВ, В. ВАРЕНЯ, В. БАРОН


У нашій "Школі" тривають заняття, і з кожним уроком вони стають складнішими й цікавішими. Розширюється їх тематика, і хоча це вимушений крок, на наш погляд, зроблений він у правильному напрямі. Ми пов'язуємо заняття в "Школі" з практикою у вигаданому підприємстві "Галикон". Однак функціонування будь-якого підприємства - це одночасна діяльність основних і допоміжних виробництв, апарату управління і цехового персоналу, здійснення операцій по касі, на розрахунковому і валютному рахунках, складі тощо. Тому ми відкриваємо в нашій "Школі" щоразу нові теми, водночас продовжуючи розповідь про раніше розпочаті. Тільки таким чином ми зможемо пов'язати теорію і практику, що, як відомо, дає найбільший ефект у вивченні будь-якої науки. Отже, рушаймо далі - попереду нас чекає ще дуже багато цікавого.

Сьогодні ми продовжимо тему "Оплата праці", в якій закінчуємо розповідь про додаткову заробітну плату, тему "Необоротні активи", в якій йдеться про нематеріальні активи, і розпочинаємо нову тему - "Запаси".

Бажаємо Вам успіхів.

Теми попередніх уроків:
Урок 1.
Створення підприємства і його реєстрація ("Дт-Кт" №5)
Урок 2. Трудові відносини. Кадри: все, що стосується бухгалтера ("Дт-Кт" №8)
Урок 3. Зарахування на баланс основних засобів ("Дебет-Кредит" №10)
Урок 4(частина перша). Оплата праці в сучасних умовах господарювання ("Д-т К-т" №12)
Урок 5. Оплата праці та облік основних фондів, отриманих безкоштовно ("ДК" №15)


1. Оплата праці

Продовжуючи тему "Оплата праці" нагадаємо, що під час попередніх уроків ми розглянули такі види додаткової заробітної плати:

Види додаткової заробітної плати

1. Суміщення професій (посад).

2. Робота в понаднормовий час.

3. Робота в святковий і неробочий день.

4. Робота в нічний час.

5. Оплата праці за незавершеним відрядним нарядом.

6. Оплата праці за виготовлення продукції, визнаної браком.

7. Оплата часу простою.

8. Оплата часу освоєння нового виробництва (продукції).

9. Збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу і при переміщенні.

10. Надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів.

11. Премії працівникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів.

12. Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи (надбавки за стаж роботи за фахом на даному підприємстві).

13. Оплата праці працівників, які не є в штаті підприємств, за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду, за умови, що розрахунки з працівниками за виконану роботу проводяться безпосередньо цим підприємством.

14. Оплата працівникам, які не є в штаті підприємства, за виконання разових робіт (ремонт інвентарю, побілка і пофарбування, роботи з експертизи тощо).

15. Заробітна плата до остаточного розрахунку по закінченні року (або іншого періоду), зумовлена системами оплати праці на сільськогосподарських підприємствах.

16. Суми відшкодування втраченого заробітку внаслідок тимчасової втрати працездатності до фактичного заробітку у випадках, коли працівник продовжує працювати на підприємстві.

17. Виплати різниці в окладах працівникам, працевлаштованим з інших підприємств, із збереженням протягом певного часу (відповідно до законодавства) розміру посадового окладу за попереднім місцем роботи, а також при тимчасовому заміщенні - процентні або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу).

18. Оплата працівникам днів відпочинку, які надаються їм у зв'язку з роботою понад нормальну (встановлену законодавством) тривалість робочого часу при вахтовому методі організації праці, при підсумованому обліку робочого часу і в інших випадках, передбачених законодавством.

19. Суми, нараховані за виконану роботу особам, залученим до роботи на підприємстві за спеціальними договорами з державними організаціями (на надання робочої сили), які видані безпосередньо цим особам.

20. Оплата праці кваліфікованих працівників, керівників, спеціалістів підприємств, залучених без звільнення від основної роботи для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, для керівництва виробничою практикою студентів, для навчання учнів загальноосвітніх шкіл.

21. Оплата праці студентів вищих навчальних закладів і учнів середніх спеціальних і професійно-технічних закладів, що проходять виробничу практику на підприємстві, а також оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл в період професійної орієнтації, які залучені до тимчасової посильної праці на період канікул.

22. Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників в межах, передбачених чинним законодавством.

23. Вартість безплатно наданих працівникам окремих галузей народного господарства (відповідно до законодавства) комунальних послуг, продуктів харчування.

24. Витрати на оплату житла, безоплатно наданого працівникам підприємств відповідно до законодавства (суми грошових компенсацій за ненадання безоплатного житла, комунальних послуг тощо).

25. Витрати, пов'язані з наданням безоплатного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту і міського електротранспорту.

26. Вартість безоплатно наданих предметів (включаючи формений одяг, обмундирування), які залишаються в особистому постійному користуванні, або сума пільг у зв'язку з продажем їх за зниженими цінами (крім витрат, вказаних в пункті 4.11 розділу IV Інструкції зі статистики заробітної плати).

27. Оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством.

У законодавстві передбачено:

а) надання жінкам, що мають дітей віком до півтора року, додаткових перерв на годування дитини;

б) надання перерв у роботі на проходження медичного обстеження.

У першому випадку, відповідно до статті 183 КЗпП, жінкам, які мають дітей віком до півтора року, крім загальної перерви для відпочинку і харчування, надаються додаткові перерви для годування дитини.

Ці перерви надаються не рідше ніж через три години тривалістю не менше ніж тридцять хвилин кожна.

За наявності двох і більше грудних дітей тривалість перерви встановлюється не меншою ніж година.

Час, який витрачає жінка на проїзд, не враховується.

Конкретний порядок надання перерв і їх тривалість встановлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації і з урахуванням бажання матері.

Перерви для годування дитини включаються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком.

У другому випадку, відповідно до статті 122 КЗпП, за час перебування в медичній установі на обстеженні працівникам, які зобов'язані пройти таке обстеження (статті 169, 191 КЗпП), зберігається середній заробіток за місцем роботи.

28. Оплата пільгового часу підліткам.

Згідно із законодавством, особи, які не досягли вісімнадцяти років, неповнолітні, мають право на скорочений робочий день, тривалість якого на одну годину коротша порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників. Оплата цієї години здійснюється за статтею 194 КЗпП у тому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій з повною тривалістю роботи. Якщо неповнолітній працівник допущений до відрядних робіт , невідпрацьована година оплачується за тарифною ставкою.

29. Оплата робочого часу працівників, які залучаються до виконання державних або суспільних обов'язків, якщо ці обов'язки виконуються в робочий час відповідно до законодавства.

Гарантії для працівників на час виконання державних або суспільних обов'язків

Статтею 119 КЗпП передбачені гарантії для працівників на час виконання державних або суспільних обов'язків.

Так, на час виконання державних або суспільних обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватися в робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Згідно із Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.92 р. №2232-ХII, громадянам, які проходять підготовку до військової служби з відривом від виробництва у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та у відповідних професійно-технічних навчальних закладах, на весь час підготовки, включаючи час проїзду до місця підготовки та у зворотному напрямку, зберігаються місце роботи, займана посада і середній заробіток.

Військовозобов'язані, які перебувають у запасі, призиваються на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори.

За призваними на збори військовозобов'язаними зберігаються на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце роботи, займана посада та середній заробіток.

30. Заробітна плата, яка зберігається відповідно до законодавства за місцем основної роботи за працівниками, залученими до сільськогосподарських та інших робіт. Таке залучення працівників до сільгоспробіт може здійснюватися тільки за їх згодою і повинно передбачатися в колективному договорі. Розмір оплати встановлюється відповідним рішенням Президента або уряду.

31. Суми заробітної плати за основним місцем роботи працівникам, керівникам і спеціалістам підприємств за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

Згідно зі статтею 207 КЗпП, за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей працівникам виплачується заробітна плата в порядку і в розмірах, які визначаються законодавством.

32. Суми, виплачені особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи на щойно введених в експлуатацію підприємствах за рахунок коштів, передбачених в загальних кошторисах будівництва. Сума оплати визначається виходячи із коштів, передбачених на такі цілі в кошторисах на будівництво, і обумовлюється в колективному договорі.

33. Оплата праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій.

Цей вид додаткової заробітної плати оплачується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. №700 "Про затвердження Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій".

Дія Положення поширюється на підприємства, установи та організації усіх форм власності.

Оплата праці учнів

Підкреслюємо, що йдеться про порядок оплати праці учнів за час їх навчання та робітників за час їх перекваліфікації або навчання інших професій, що провадиться підприємством, установою та організацією безпосередньо на виробництві.

Оплата праці учнів у разі індивідуального навчання професій робітників з відрядною оплатою праці провадиться за чинними на підприємстві розцінками за фактично виготовлену учнями придатну продукцію.

Якщо учень навчається в бригаді, то оплата здійснюється іншим чином. Починаючи з другого місяця навчання учням здійснюється доплата до 100 відсотків тарифної ставки першого розряду на підприємстві з відрядного заробітку бригади. Виробничі бригади з відрядною оплатою праці за згодою колективу (ради) бригади можуть із загального заробітку бригади підвищувати доплату учням понад 100 відсотків тарифної ставки першого розряду на підприємстві. Порядок і розміри доплати учням визначаються колективом (радою) бригади залежно від їх трудового внеску в результати роботи бригади.

Крім того, за весь час навчання, навіть якщо учень навчається в бригаді, проводиться доплата, яка розраховується у відсотках від тарифної ставки першого розряду відповідної професії на підприємстві:

за перший місяць навчання - 75%;

за другий - 60%;

за третій - 40%;

за четвертий і всі наступні місяці до закінчення терміну навчання, передбаченого програмою, - 20%.

Оплата праці учнів у разі індивідуального навчання професій робітників з погодинною оплатою праці провадиться у відсотках від тарифної ставки першого розряду відповідної професії на підприємстві:

за перший і другий місяці навчання - 75%;

за третій і четвертий - 80%;

за всі наступні місяці до закінчення терміну навчання, передбаченого програмою, - 90%.

У такому ж порядку оплачується праця учнів на роботах з відрядною оплатою праці, якщо виробниче навчання здійснюється на обладнанні, на якому працюють працівники, які навчають.

Оплата праці учнів за час навчання професій, яким відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників перший розряд не присвоюється, провадиться виходячи з тарифної ставки найнижчого розряду відповідної професії.

Оплата праці учнів, що навчаються безпосередньо на виробництві, в організаціях і установах професій робітників, яким встановлено місячні оклади, провадиться виходячи з мінімального місячного окладу на підприємстві у порядку, передбаченому для учнів, що навчаються професій робітників з погодинною оплатою праці.

За жінками, які звільняються від виконання важких робіт і робіт із шкідливими умовами праці, зберігається їх попередня середньомісячна заробітна плата на час навчання або перекваліфікації.

Оплата праці робітників за час перекваліфікації або навчання їх виходячи з потреб виробництва інших професій провадиться: за перший місяць навчання - у розмірі 100%, другий - 70, за третій місяць - 40% їх середнього заробітку на попередньому місці роботи.

Крім того, зазначеним робітникам з другого місяця навчання за виготовлену ними придатну продукцію нараховується заробітна плата за чинними на підприємстві нормами та розцінками.

У разі навчання зазначених робітників на устаткуванні, на якому працюють робітники, які їх навчають, оплата за весь час навчання, передбачений програмою, провадиться виходячи з їх середнього заробітку на попередньому місці роботи.

По-іншому оплачується праця учнів, які навчаються професій робітників, зайнятих на підземних роботах:

за час навчання техніки безпеки і ознайомлення з гірничими виробками їм виплачується 50% тарифної ставки робітників найнижчого розряду професії, яку освоюють учні. Після закінчення навчання техніки безпеки і ознайомлення з гірничими виробками оплата праці провадиться за відрядною формою згідно з чинними на підприємстві нормами та розцінками, але не менше 50% тарифної ставки, встановленої на підприємстві для робітників найнижчого розряду професії, що її освоюють ті, хто навчається (це обмеження діє не більш ніж два місяці).Починаючи з третього місяця навчання оплата праці тих, хто навчається, провадиться за чинними на підприємстві нормами та розцінками без будь-яких доплат.

Тим особам, які навчаються у виробничих бригадах, у разі неможливості заміряти індивідуально виконані ними роботи для розподілу заробітної плати між членами бригади на перші два місяці навчання встановлюється тарифна ставка в розмірі 60% тарифної ставки, передбаченої на підприємстві для робітників, які мають найнижчий розряд з освоюваної учнями професії, а на наступні місяці, до закінчення встановленого терміну навчання, - в розмірі 80% тієї ж тарифної ставки.

У разі потреби, але не більш ніж два місяці, оплата праці тим, хто навчається індивідуально професій робітників з відрядною оплатою, провадиться погодинно з розрахунку 50% тарифної ставки, встановленої на підприємстві для робітників, які мають найнижчий розряд з освоюваної учнями професії.

Тим особам, що навчаються професій робітників з погодинною оплатою, виплачується за час навчання (до одержання самостійного робочого місця) 50% тарифної ставки, встановленої на підприємстві для робітників, які мають найнижчий розряд з освоюваної учнями професії.

Після переведення тих, хто навчається, на самостійне обслуговування робочих місць, їм виплачується до закінчення терміну навчання 80% тарифної ставки, встановленої на підприємстві для робітників, які мають найнижчий розряд з освоюваної учнями професії.

У разі навчання інших професій робітники можуть бути звільнені від основної роботи на весь термін виробничого навчання і оплата їх праці в цьому разі провадиться за чинними нормами та розцінками з доплатою протягом не більш як двох місяців різниці між їх середнім заробітком за основним місцем роботи і заробітком за новим місцем роботи.

У всіх випадках праця тих осіб, що навчаються професій робітників, зайнятих на підземних роботах, оплачується за час навчання не нижче від тарифної ставки першого розряду на підприємстві.

34. Оплату працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові і відпочинку, що надається після кожного дня здавання крові.

Стаття 124 КЗпП передбачає збереження за працівниками-донорами середнього заробітку за дні обстеження в закладах охорони здоров'я і здавання крові для переливання.

Цим працівникам безпосередньо після кожного дня здавання крові для переливання надається день відпочинку із збереженням середнього заробітку. За бажанням працівника цей день приєднується до щорічної відпустки.

35. Доплати в зв'язку зі скороченим робочим тижнем. Відповідно до статті 209 КЗпП передбачається, що для працівників, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період навчального року встановлюється скорочений робочий тиждень на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (при скороченні робочого дня протягом тижня). Ці особи звільняються від роботи протягом навчального року не більш як на 36 робочих днів при шестиденному робочому тижні або на відповідну кількість робочих годин. При п'ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин. Вказаним працівникам за час звільнення від роботи виплачується 50% середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче від мінімального розміру заробітної плати.

Оплата навчальних відпусток

36. Оплата навчальних відпусток.

Відповідно до законодавства, працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання:

1) випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів;

2) випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23 календарні дні;

3) перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних.

Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних закладів освіти, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом року.

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові відпустки:

а) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих закладах освіти:

- першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів щорічно,

- третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів щорічно,

- незалежно від рівня акредитації із заочною формою навчання - 30 календарних днів щорічно;

б) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих закладах освіти:

- першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів щорічно,

- третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів щорічно,

- незалежно від рівня акредитації із заочною формою навчання - 40 календарних днів щорічно;

в) на період складання державних іспитів у вищих закладах освіти незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;

г) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих закладах освіти третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова відпустка тривалістю 30 календарних днів.

На час всіх додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, перерахованих у пункті 36, працівникам за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці

37. Додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про відпустки" за роботу із шкідливими та важкими умовами праці надається додаткова відпустка тривалістю до 35 календарних днів. Така додаткова відпустка надається лише працівникам, які зайняті на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів згідно зі списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. №1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці".

Конкретна тривалість відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

38. Додаткова відпустка за особливий характер праці.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про відпустки" щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:

а) окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. №1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці";

б) працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Творча відпустка

39. Творча відпустка.

Творча відпустка надається відповідно до статті 16 Закону України "Про відпустки" на умовах, передбачених в Постанові КМУ від 19.01.98 р. №45 "Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток".

Творчі відпустки надаються працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності за основним місцем їх роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата (до трьох місяців) або доктора наук (до шести місяців), для написання підручника, а також монографії, довідника тощо (до трьох місяців).

Творча відпустка надається на підставі заяви працівника та рекомендації наукової (науково-технічної) ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації чи науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки.

Творча відпустка не надається для закінчення дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук особам, які закінчили відповідно аспірантуру чи докторантуру, а також здобувачу одного й того ж наукового ступеня повторно.

Творча відпустка для написання підручника чи наукової праці надається на підставі заяви працівника та довідки видавництва про включення підручника чи наукової праці до плану випуску видань на поточний рік. Якщо підручник чи наукова праця створюється авторським колективом, творча відпустка надається одному з його членів за письмовою заявою, підписаною всіма членами авторського колективу.

На час творчих відпусток за працівниками зберігається місце роботи (посада) та заробітна плата.

40. Оплата щорічної основної відпустки.

Тривалість щорічної основної відпустки становить не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відраховується з дня укладення трудового договору.

Деяким категоріям працівників встановлена інша тривалість щорічної основної відпустки, а саме:

а) промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин - 24 календарні дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарні дні, але не більше 28 календарних днів;

б) працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче - 28 календарних днів незалежно від стажу роботи, а в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150 метрів - 24 календарні дні із збільшенням на 4 календарні дні при стажі роботи на цьому підприємстві 2 роки і більше;

в) працівникам лісової промисловості та лісового господарства державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв - 28 календарних днів за Списком робіт, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

г) воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин - 24 календарні дні із збільшенням за кожні два відпрацьовані роки на 2 календарні дні, але не більше 28 календарних днів;

д) керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

е) інвалідам I і II груп надається 30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів;

ж) особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день;

з) сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу. Список таких робіт затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.97 р. №278 "Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей".

Положення цієї статті щодо тривалості щорічної основної відпустки не поширюються на працівників, тривалість відпустки яким установлюється іншими актами законодавства, проте тривалість їх відпустки не може бути меншою, ніж 24 календарні дні.

Оплата щорічної основної відпустки розраховується за середнім заробітком.


Продовження теми


Суттєво

Згідно із законодавством, особи, які не досягли вісімнадцяти років, неповнолітні, мають право на скорочений робочий день, тривалість якого на одну годину коротша порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників. Оплата цієї години здійснюється за статтею 194 КЗпП у тому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій з повною тривалістю роботи. Якщо неповнолітній працівник допущений до відрядних робіт, невідпрацьована година оплачується за тарифною ставкою.

Виробничі бригади з відрядною оплатою праці за згодою колективу (ради) бригади можуть із загального заробітку бригади підвищувати доплату учням понад 100 відсотків тарифної ставки першого розряду на підприємстві. Порядок і розміри доплати учням визначаються колективом (радою) бригади залежно від їх трудового внеску в результати роботи бригади.

Стаття 124 КЗпП передбачає збереження за працівниками-донорами середнього заробітку за дні обстеження в закладах охорони здоров'я і здавання крові для переливання.Цим працівникам безпосередньо після кожного дня здавання крові для переливання надається день відпочинку із збереженням середнього заробітку. За бажанням працівника цей день приєднується до щорічної відпустки.

Творчі відпустки надаються працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності за основним місцем їх роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата (до трьох місяців) або доктора наук (до шести місяців), для написання підручника, а також монографії, довідника тощо (до трьох місяців).


Додаткові матеріали


Далі:

2. Необоротні активи - 3. Облік запасів - 4.Практика

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua