Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: зразки документів

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 6-й - Практика

Зразки документів:

підприємство___________________________
_______________________________________
ідентифікаційний код
ЄДРПОУ_______________________________
Типова форма № М-3

код за УКУД________________________

ЖУРНАЛ
реєстрації довіреностей

за 200 ___ р.
№ п/п
довіре-
ності
Дата
видачі
Строк дії
довіреності
Посада і
прізвище
особи, якій
видано
довіреність
Наймену-
вання
постачаль-
ника
№ і дата
контракту,
наряду,
рахунку,
спеціфікації та
іншого
документа
або
повідомлення
Розписка
особи, що
одержала
довіреність
Відмітка про
використання
довіреності (№ і
дата документа)
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               

________________________________________________

підприємство, організація

ідентифікаційний код ЄДРПОУ_________________21.06.96 р. №193

Типова форма №М-4

Затверджена наказом Мінстату

Код за УКУД_________________

ПРИБУТКОВИЙ ОРДЕР №

Номер
документа
Дата
складання
Код виду
операції
Склад Постачальник Кореспондентський рахунок Номер
супровідного
документа
наймеування код рахунок,
субрахунок
код
аналітичного
обліку
                 

Матеріальні цінності Одиниця виміру Кількість Ціна Сума Номер
паспорта
Порядковий
номер запису
за складською
картотекою
найменування,
сорт, розмір,
марка
номенкла-
турний
номер
код найме-
нування
за
документом
прийнято
фактично
       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                 

Синтетичний рахунок для віднесення зносу код

по МШП_______________________

Прийняв

Здав

Друкувати із зворотом без заголовка. Підписи та текст під таблицею друкувати на звороті.Далі:

Завдання №6 та Відповідь на завдання №2

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua