Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: урок №6, практика

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 6-й - Практика

ЗАВДАННЯ №6
Оформити довіреність на отримання вказаних у Заявці товарів

Відповідно до Заявки на отримання товару №1 від 27.01.2000 р., складеної ТзОВ "Галикон" і переданої ТзОВ "Авангард", ви повинні оформити довіреність на отримання вказаних у Заявці товарів на ім'я менеджера Кіріченка С. М.

та зареєструвати її в Журналі реєстрації довіреностей.

Нагадуємо, що відповіді необхідно надсилати за вказаними нижче адресами протягом чотирьох тижнів після виходу з друку цього номера "Дебету-Кредиту".

Київ-23, 01023, а/с 178
Факс: (044) 294 65 47
E-mail: karev@gc.kiev.ua
debet-kredit@gc.kiev.ua
Бажаємо успіхів!

ВІДПОВІДЬ НА ЗАВДАННЯ
"Школи бухгалтера" №2, надруковане в №8 "Дебету-Кредиту", стор. 27

(щодо оформлення комплекта документів з прийому на роботу менеджера Кіріченка С.М.)

Заповнення документів з приймання на роботу менеджера Кіріченка С.М.

Кіріченка Сергія Михайловича
мешкаю за адресою:
м. Київ вул. Коломієвська,
буд 2, кв. 18
Директору
товариства з обмеженою
відповідальністю "Галикон"
Чернівецькому В.А.

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на роботу у Товариство з обмеженою відповідальністю "Галикон" на посаду менеджера з 18 січня 2000 року. *

До заяви додаю:

1) копію диплома;

2) копію ідентифікаційного коду;

3) автобіографію.

18 січня 2000 р. (підпис) С.М. Кіріченко

*Примітка: в завданні №2 ("Дебет-Кредит" №8 за 2000 рік, стор. 27) була допущена помилка. Датою приймання на роботу Кіріченка С.М. було помилково вказано 10.01.2000 р. замість 18.01.2000 р. згідно з "Реєстром наказів ТзОВ "Галикон" (див. "Дебет-Кредит" №8 за 2000 рік, стор.35).Зворотний бік форми №П-1

Направляється для ознайомлення

з умовами роботи

________________________________________________________________________

цех (відділ), дільниця
_______________________
посада
_________________________
підпис

"__"________199_ р.

Згоден прийняти на роботу на посаду ___________________ за професією ________________

за тарифним розрядом зі строком випробування

з окладом

Начальник (майстер) цеху (відділу), дільниці

підпис

"__"__________ 199__ р.

З умовами роботи згоден (згодна) підпис Кіріченка

підпис

"18" січня 200_ р.

Висновок медичного огляду
посада підпис

Відмітки про проходження інструктажу з техніки безпеки, протипожежного мінімуму та інше

Вид інструктажу Дата Посада і підпис особи, яка проводила інструктаж
     
     
     
     


ТзОВ "Галикон"
підприємство, організація
Типова форма №П-2
Затверджена наказом Мінстату
України від 27.10.95 р. №277
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 29460130 код УКУД

Номер документа Стать (ч/ж) Табельний номер Алфавіт
3 ч 3 К

ОСОБОВА КАРТКА №3

I. Загальні відомості

1.Прізвище ______Кіріченко____________________
ім'я ___________________________Сергій ____________________

по батькові _________________Михайлович_________________

2. Рік народження 1974 місяць 01 число 05
3. Місце народження _____________м.Львів______________________

4. Освіта
а)___________________вища __________________________________
вища, н/вища, сер. спец. сер., н/сер., поч
____________________________________________________________
б) _________________ інститут КІБТ 15.07.1999 р.___________
назва і дата закінчення професійно-технічного (професійного) училища

в) __________________________________________________________
назва і дата закінчення вищого або прирівняного до нього закладу*

г) Вид навчання:(денний, вечірн., заочн.)_____________________________
потрібне підкреслити

5. Спеціальність за дипломом (свідоцтвом)____________________________

_________менеджер______________________________________________

6. Кваліфікація за дипломом(свідоцтвом )_____________________________

_______________________________________________________________

які закінчили вищий навчальний заклад*

Диплом №77 від "25" липня 1999 р.

(свідоцтво)

Дата заповнення картки "18" січня 2000 р.

II. Відомості про військовий облік

Група обліку _____________________________________________________

Категорія обліку __________________________________________________

Склад __________________________________________________________

Військове звання _________________________________________________

7. Загальний стаж роботи ____з 01.09.1992 р. _________

_____________________________________________

8. Безперервний стаж роботи ________________з 18.01.2000 р. _______
____________________________________________________________

9. Останнє місце роботи, посада, професія - _________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

10. Дата та причина звільнення - __________________________________

11.Родинний стан __________________неодружений_____________
перелічити членів сім'ї із зазначенням дати народження

______________________________________________________________

12.Паспорт: серія РС №482051 .

Ким виданий ________Харківським РУГУ МВС м.Києва______

____________________________________________

Дата видачі __________________21 серпня 1995 р______________

13. Домашня адреса _________ м.Київ, вул.Коломієвська,________

______________________буд. 2, кв.18_______________________

14. Телефон _______________.

Особистий підпис____________ (підпис)____________________

Військово-облікова спеціальність №________________________________

Придатність до військової служби - військовозобов'язаний

Назва райвійськкомату за місцем проживання________________________

______________________________________________________________

Перебуває на спецобліку №_______________________________________

* Технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія, університет.

ІІІ. Призначення і переведення

IV. Відпустки

Додаткові відомості_____________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Дата і причина звільнення_______________________________________________

____________________________________________________________________

Трудову книжку отримав ____________ 200_р. _____________________________


Оформлення трудової книжки менеджера Кіріченка С.М.

ТРУДОВА КНИЖКА
ТК №195404

Прізвище Кіріченко

Ім'я Сергій

По батькові Михайлович

Дата народження 05 січня 1974 року

(число, місяць, рік)

Дата заповнення 18 січня 2000 року

Підпис власника книжки (підпис Кіріченка С.М.)

Підпис особи, що відповідає (розбірливо) за видачу трудових книжок (підпис Яценко О.П.)

М.П.


Відомості про працю


зпису
Дата Відомості про прийом на роботу,
переведення на іншу роботу і звільнення
(із зазначенням причин та посилання на
статтю, пункт закону)
На підставі
чого внесено
запис
(дата № документа)
число місяць рік
1 2 3 4
1 18 01 2000 Проходив навчання в інституті
КІБТз 01.09.1992 р. до 15.07.1999 р.
Диплом
від 25.07.1999 р. № 77
2 18 01 2000 Проходив службу у складі
Збройних сил України з 20.11.92 р. до 25.12.94 р.
Військовий квиток
від 14.01.92 р.
НУ №2354125
      ТзОВ "Галикон"  
3 18 01 2000 Прийнятий на посаду менеджера Наказ
від 18.01.2000 р. №3

Послідовність формування особової справи менеджера Кіріченка Сергія Михайловича.

Після співбесіди та розгляду поданих Кіріченком С.М. документів, а саме: паспорта, диплома про освіту, військового квитка й автобіографії, йому запропонували посаду менеджера. Він ознайомився з умовами контракту, договору про повну матеріальну відповідальність, з Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників ТзОВ "Галикон" та з умовами роботи (робочим місцем).

Після згоди зайняти пропоновану посаду С. М. Кіріченко склав заяву на ім'я директора ТзОВ "Галикон" Чернівецького В.А., підписав контракт та договір про повну матеріальну відповідальність. На підставі заяви був виданий наказ про приймання на роботу за типовою формою №П-1. Оформлений наказ, своєю чергою, слугував підставою для заповнення особової картки - типової форми №П-2 та трудової книжки, для чого додатково отримано дані з паспорта та військового квитка С. М. Кіріченка. Після заповнення всіх зазначених документів сформовано особову справу, яка за описом зібраних документів містить: заяву, витяг з наказу (ф. №П-1), особову картку - типової форми №П-2, копію диплома, копію ідентифікаційного коду та автобіографію. Повністю сформована особова справа зберігається в окремому сейфі.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua