Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18-19 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації

6. При продажу основних фондів суб'єктом малого підприємництва виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу

Який порядок відображення в бухгалтерському обліку та оподаткування операції з реалізації платником єдиного податку - юридичною особою (ставка оподаткування - 10%) автомобіля?

Відповідно до ст. 3 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.98 р. №727/98 в редакції Указу Президента від 28.06.99 р. №746/99 (надалі - Указ), у суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності за ставкою 10% (тобто податок на додану вартість включається до складу єдиного податку), податкове зобов'язання з єдиного податку обчислюється з виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору.

Пунктом 1 Указу встановлено, що виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Водночас у разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

Отже, якщо суб'єкт малого підприємництва - юридична особа, який сплачує єдиний податок за ставкою 10%, реалізує автомобіль балансовою вартістю 10000 грн за 15000 грн, то оподатковуватимуться єдиним податком у цьому разі 5000 грн. При цьому податкове зобов'язання перед бюджетом в такого суб'єкта виникне виключно після зарахування виручки від реалізації автомобіля на його розрахунковий рахунок або (та) в касу. Якщо така виручка надходитиме частинами, то і податкове зобов'язання в суб'єкта малого підприємництва виникатиме частинами виходячи з суми, яка надійшла на його розрахунковий рахунок чи в касу.

Слід звернути увагу на те, що суб'єкти підприємницької діяльності, які, на виконання підпункту 8.3.5 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР (із внесеними змінами), облік балансової вартості основних фондів групи 2, до якої належить і автотранспорт, вели за сукупною балансовою вартістю групи основних фондів, тобто окремого обліку балансової вартості окремої матеріальної цінності, яка входила до складу основних фондів групи 2, не вели, повинні відновити такий облік з метою визначення балансової вартості автомобіля, який підлягає продажу.

Не зайвим також буде нагадати, що суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового та безготівкового розрахунків коштами.

Бухгалтерський облік реалізації автомобіля у суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, який сплачує єдиний податок за ставкою 10%, виглядатиме таким чином:

наприклад, первісна вартість автомобіля - 14000 грн, нарахований знос - 4000 грн, продажна вартість - 15000 грн.

Роман БІЛИК, член ФПБА України,
керівник консалтингової групи "ДК".
№ з/п Зміст операції За старим Планом рахунків Сума За новим Планом рахунків
Дебет Кредит грн Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7
1 Відображено продажну вартість автомобіля 76 46 15000 377 742
2 Списано нарахований знос 02 01 4000 131 10
3 Списано на витрати балансову вартість автомобіля 46 01 10000 972 10
4 Відображено фінансовий результат 46 80 5000 742
794
794
972
5 Отримано виручку від реалізації автомобіля 51(50) 76 15000 301(311) 377
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua