Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18-19 '2000: Практична бухгалтерія - Нові національні стандарти

Продовжуємо публікацію практичного посібника з вивчення нових національних стандартів бухгалтерського обліку.
Теми попередніх номерів


Тема №18.

Зміст об'єктів обліку за видами рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов'язань, капіталу і господарських операцій

Надія ГОРИЦЬКА, член ради Асоціації бухгалтерів України

Ця стаття дозволить головним бухгалтерам, які здійснили переведення бухгалтерського обліку на підприємстві на новий План рахунків, правильно скласти квартальний і річний баланс за 2000 рік згідно з П(С)БО 2 "Баланс" (див. "Дебет-Кредит" №49/99). Адже в ньому зосереджена інформація за формою 1 у розрізі статей балансу з урахуванням змісту кожної з них з одночасною вказівкою рахунків, які є основою для заповнення кожної цієї статті фінансового звіту "Баланс"*.

Для нормального ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, згідно з П(С)БО, необхідно з'ясувати економічний зміст кожного синтетичного балансового рахунка першого порядку, субрахунка другого порядку та аналітичних рахунків (що розробляються підприємством самостійно), передбачених робочим Планом рахунків підприємства, складеним на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. під №892/4185, і Інструкції з його використання, затвердженої тим же наказом Міністерства фінансів України, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. під №893/4186 (див. "ДК" №4/2000).

Зміст облікових об'єктів за кожним рахунком першого порядку, субрахунком другого порядку і аналітичними субрахунками подано у таблиці 1 .

Наступна таблиця допоможе скласти робочий План рахунків, що є переліком рахунків першого, субрахунків другого порядку, аналітичних рахунків третього і подальшого порядку, які використовуються на підприємстві. Техніка складання такого Плану рахунків залежить від кількості видів діяльності та обсягу здійснюваних операцій. Наведемо приклад складання робочого Плану рахунків у таблиці 2 .

З наведеного прикладу видно, що ступінь деталізування на кожному підприємстві встановлюється самостійно виходячи з практичної доцільності накопичення інформації для складання фінансової звітності. Єдиного "рецепта" тут бути не може, внаслідок чого головним бухгалтерам доведеться серйозно зайнятися розробленням системи аналітичного обліку.


Примітки:

* Методичні рекомендації щодо визначення показників вступного сальдо "Балансу" (графа 3) у 2000 році надруковано в "Документах для роботи" №12/2000.


Таблиця 1

Зміст облікових об'єктів за рахунками і субрахунками

  • Клас 1. Необоротні активи
  • Клас 2. Запаси
  • Клас 3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи
  • Клас 4. Власний капітал і забезпечення зобов'язань
  • Клас 5. Довгострокові зобов'язання
  • Клас 6. Поточні зобов'язання
  • Клас 7. Доходи і результати діяльності
  • Клас 8. Витрати за елементами
  • Клас 9. Витрати діяльності
  • Клас 0. Позабалансові рахунки

Таблиця 2

Робочий План рахунків бухгалтерського обліку
за рахунками першого порядку

Теми попередніх номерів

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua