Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18-19 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації

2. При використанні автомобіля за генеральною довіреністю зі службовою метою компенсація за його використання не нараховується

У директора власний автомобіль (за генеральною довіреністю) використовується зі службовою метою. Яким чином можна відшкодовувати витрати на його експлуатацію?

Статтею 125 Кодексу законів про працю передбачено, що працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, установи, організації, мають право на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію). Розмір і порядок виплати цієї компенсації, якщо вони не встановлені в централізованому порядку, визначаються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з працівником. Відповідно до підпункту "г" пункту 1 статті 5 Декрету про прибутковий податок з громадян, така компенсація до сукупного оподатковуваного доходу громадян не включається.

Однак у Вашому випадку директор не має права на компенсацію з таких причин: автомобіль, яким користується директор за генеральною довіреністю, є у власності третьої особи, яка власне надала довіреність. Адже, відповідно до статті 64 Цивільного кодексу України, довіреністю визнається письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.

Генеральна довіреність на автомобіль видається лише на право розпоряджатися ним і передачу права власності довіреній особі не передбачає.

Для відшкодування витрат з експлуатації автомобіля необхідно укласти договір оренди.

Необхідно зазначити, що директор як посадова особа, уповноважена здійснювати від імені платника податків (підприємства) юридичні дії, відповідно до пункту 1.26 статті 1 Закону України від 22.05.97 р. №283 "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон про прибуток), є для такого підприємства пов'язаною особою. Це зумовлює певні обмеження при укладанні договору оренди, передбачені підпунктом 7.4.4 пункту 7.4 статті 7 Закону про прибуток.

Так, орендна плата за договором оренди, укладеним із пов'язаною особою, відноситься на валові витрати (підпункт 5.5.1 статті 5 Закону про прибуток) підприємства орендаря виходячи з договірної ціни, але не більшої за звичайні ціни, що діяли на дату такої виплати. Нагадаємо, що звичайна ціна - це ціна продажу товарів (робіт, послуг) продавцем, яка може бути отримана у випадку їх продажу особам, не пов'язаним з продавцем у звичайних умовах ведення господарської діяльності (пункт 1.20 статті 1 Закону про прибуток). Якщо розмір виплат перевищує звичайні ціни, різниця між ними на валові витрати не відноситься, а покривається за рахунок прибутку орендаря.

Для визначення звичайної ціни при укладанні договору оренди між пов'язаними особами пропонуємо виходити із обчислених відповідно до Закону про прибуток амортизаційних відрахувань на експертну вартість автомобіля.

Вартість запасних частин та ремонту орендованого автомобіля, відповідно до підпункту 8.8.1 Закону про прибуток, орендар може віднести на збільшення балансової вартості відповідної групи основних фондів, якщо договір оперативного лізингу (оренди) зобов'язує або дозволяє здійснювати поліпшення об'єкта оперативного лізингу. Вартість ремонту буде амортизовуватись і зменшувати оподатковуваний прибуток підприємства.

Крім цього, підпунктом 8.7.1 Закону про прибуток передбачено, що платники податку мають право протягом звітного року віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, у сумі, що не перевищує 5% сукупної балансової (залишкової) вартості власних основних фондів на початок звітного року. А витрати, що перевищують зазначену суму, відносяться на збільшення балансової вартості групи 2 та підлягають амортизації за нормою 6,25% у розрахунку на календарний квартал від залишкової вартості на початок звітного кварталу.

Враховуючи обмеження, передбачені підпунктом 5.4.10 статті 5 Закону про прибуток, витрати на пально-мастильні матеріали, витрати, пов'язані зі стоянкою та паркуванням легкових автомобілів, не включаються до валових витрат платника податку, а відшкодовуються за рахунок прибутку підприємства.

Андрій КУТНИЙ, АФ "Контракти-Аудит"
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua