Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: оплата праці

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 7-й
Оплата праці та внески у формі нематеріальних активів - особливості внесення та оцінки, облік запасів

1. Оплата праці

Таблиця 1

Показники і шкала оцінки для визначення фактичного КТУ робітника

Показники оцінки Одиниця виміру Кількісна оцінка показників, коефіцієнт
Додатна оцінка
(+ до базового КТУ)
Від'ємна оцінка
(від базового КТУ)
1 2 3 4
Своєчасність і якість виконання (невиконання) виробничих (нормованих) задач За кожен процент 0,050,07 0,080,10
Дотримання чи підвищення якості продукції За кожен випадок браку Зменшення випадків порівняно з минулим періодом
0,020,04
Збільшення випадків порівняно з минулим періодом 0,080,10
Скорочення (збільшення) простою обладнання За кожен випадок простою 0,020,04 0,060,08
Використання передових методів праці За кожен випадок 0,050,10  
Робота на нових робочих місцях (операціях) - " - 0,030,05  
Допомога іншим робітникам - " - 0,010,02  
Запізнення на роботу, передчасне залишення робочого місця - " - - 0,050,09
Невиконання розпоряджень бригадира, майстра - " - - 0,080,10
Порушення правил техніки безпеки - " - - 0,080,10
Створення аварійної ситуації на робочому місці - " - - 0,150,20
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua