Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: оплата праці

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 7-й
Оплата праці та внески у формі нематеріальних активів - особливості внесення та оцінки, облік запасів

1. Оплата праці

Законодавча база

1. Кодекс законів про працю від 10.12.71 р. №322-VIII (далі - КЗпП).

2. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. №108/95-ВР (далі - Закон №108/95-ВР).

3. Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 р. №504/96-ВР.

4. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. №887-ХII (далі - Закон №887-XII).

5. Закон України "Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості і розміру мінімальної заробітної плати на 1999 рік" від 25.12.98 р. №366 (далі - Закон №366).

6. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91 р. №698-ХII.

7. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.93 р.№3356-XII (далі - Закон №3356-XII).

8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за №892/4185 (далі - новий План рахунків).

9. Інструкція про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 (далі - Інструкція №291).

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 19.01. 2000 р. за №27/4248 (далі - П(С)БО 16 "Витрати").

11. Типове положення про майстра виробничої дільниці виробничого об'єднання (комбінату), науково-виробничого об'єднання, промислового підприємства, будівельної і ремонтно-будівельної організації, затверджене постановою Держкомпраці СРСР і секретаріату ВЦРПС від 30.03.84 р. №92/6-25.

12. Типове Положення про виробничу бригаду, раду бригади, бригадира і раду бригадирів, затверджене постановою Держкомпраці СРСР і секретаріату ВЦРПС від 31.12.80 р. №389/22-119.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua