Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: облік запасів

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 7-й

3. Облік запасів

Продовження (початок див. в уроці №6 "ДК" №17).

Попередній урок (№6) ми закінчили оформленням первинної документації, зокрема довіреностей. Продовжимо ознайомлення з цією темою, в зв'язку з чим не зайвим буде нагадати перелік затверджених типових форм з обліку запасів:

М-1 "Журнал обліку вантажів, що надійшли";

М-2 "Довіреність";

М-2а "Акт списання бланків довіреностей";

М-2б "Довіреність";

М-3 "Журнал реєстрації довіреностей";

М-4 "Прибутковий ордер";

М-7 "Акт про приймання матеріалів";

М-8 "Лімітно-забірна картка";

М-9 "Лімітно-забірна картка";

М-10 "Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів";

М-11 "Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів";

М-12 "Картка №... складського обліку матеріалів";

М-13 "Реєстр №... приймання-здачі документів";

М-14 "Відомість обліку залишків матеріалів на складі";

М-15 "Акт про приймання обладнання";

М-15а "Акт приймання-передачі обладнання у монтаж";

М-16 "Матеріальний ярлик";

М-17 "Акт №... про виявлені дефекти обладнання";

М-18 "Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу";

М-19 "Матеріальний звіт";

М-21 "Інвентаризаційний опис №...";

М-23 "Акт №... про витрату давальницьких матеріалів";

М-26 "Картка обліку обладнання для встановлення";

М-28 "Лімітно-забірна картка №...";

М-28а "Лімітно-забірна картка №...";

форма №1 (міжнародна) "Шляховий лист вантажного автомобіля у міжнародному сполученні";

форма №2 (яка діє у межах України) "Шляховий лист вантажного автомобіля";

форма №1-ТН "Товаротранспортна накладна";

форма №1-ТЗ (при роботі автомобіля згідно з погодинною формою оплати транспортних послуг) "Талон замовника".

Коротко про призначення кожної з форм

Форма М-1 "Журнал обліку вантажів, що надійшли", використовується для обліку і контролю за надходженням і оприбуткуванням усіх запасів, що надійшли на підприємство. Керівник підприємства призначає відповідального за ведення даного журналу працівника підприємства. Як правило, це працівник відділу постачання або бухгалтерії підприємства. Працівник здійснює записи у форму М-1 в міру надходження запасів на склад підприємства. Підставою для такого запису є "Прибутковий ордер" М-4, "Акт про приймання матеріалів" М-7 або "Товаротранспортна накладна" 1-ТН. У графі "Примітки", як правило, відображають дані щодо оплати відповідних рахунків, відмову від акцепту або суму часткового акцепту тощо.

Про форми М-2, М-2б "Довіреність", М-2а "Акт списання бланків довіреностей" і М-3 "Журнал реєстрації довіреностей" було докладно розказано під час попереднього уроку.

Форма М-4 використовується для оприбуткування запасів, що надходять, як правило, на центральний склад підприємства. Запаси надходять від постачальників або підрядчиків, юридичних або фізичних осіб, від підзвітних осіб, від виробничих підрозділів підприємства, включаючи продукцію власного виробництва, тощо.

"Прибутковий ордер" складається в одному примірнику матеріально відповідальною особою підприємства (комірником) у день надходження цінностей і залишається у нього до моменту передачі в бухгалтерію підприємства за "Реєстром №... приймання-здачі документів" М-13.

Загальновідомо, що на практиці "Прибутковий ордер" оформляється, як правило, у двох, а то й у трьох примірниках під "копірку". Перший примірник залишається у матеріально відповідальної особи підприємства (комірника) до моменту передачі його в бухгалтерію підприємства, а другий видається особі, яка доставила і здала запаси на склад. Третій примірник, як правило, залишається у матеріально відповідальної особи підприємства (комірника) і в бухгалтерію не передається. Причина такого відступу від передбаченого порядку полягає, передусім, у бажанні матеріально відповідальних осіб підстрахувати себе від можливого розкрадання, псування або втрати первинних документів. Прагнення залишити у себе копію документа, за яким отримуєте або здаєте запаси, що мають певну цінність, і за збереження яких несете повну матеріальну відповідальність, цілком зрозуміле. Враховуючи те, що наявність копії або кількох копій первинних документів не можна в цьому разі визнати порушенням, ми не рекомендуємо вам після прочитання цієї статті здійснювати якісь революційні перетворення у вашому обліку і змінювати усталений порядок.

При отриманні запасів безпосередньо від постачальників, доставлених їхнім транспортом або транспортом сторонньої організації безпосередньо на склад підприємства, "Прибутковий ордер" не оформляється, оскільки документом, що оформляє надходження запасів на склад підприємства, у цьому разі є "Товаротранспортна накладна" форми №1-ТН.

Форма М-7 "Акт про приймання матеріалів" використовується для оформлення приймання матеріальних цінностей з кількісними або якісними відхилення від даних, вказаних у договорі або в супровідних документах постачальника, а також у разі надходження запасів без супровідних документів.

"Акт про приймання матеріалів" М-7 складається в 2-х примірниках приймальною комісією, яка призначається наказом керівника підприємства. До складу комісії обов'язково мають бути включені представники постачальника або транспортної організації, що доставила вантаж, і матеріально відповідальна особа - працівник підприємства, який приймає вантаж. Можливим є залучення представника незацікавленої організації (юридичної, аудиторської, оцінної тощо), наприклад, у разі виникнення спірних моментів або коли необхідно оцінити запаси, що надійшли без супровідних документів.

Акт завіряється керівником підприємства або особою, уповноваженою відповідним наказом.

Після складання "Акт про приймання матеріалів" М-7 з іншими первинними супровідними документами передається:

- один примірник, доданий до форми М-13, - у бухгалтерію підприємства для обліку переміщення, руху отриманих запасів;

- другий примірник - в юридичний відділ для підготовки і відправлення листа-претензії постачальнику.

При оформленні надходження запасів за актом М-7 прибутковий ордер М-4 не оформляється.

Всі запаси, що надходять на підприємство, спочатку повинні бути оприбутковані на склад підприємства під повну матеріальну відповідальність комірника і тільки після цього можуть передаватися іншим матеріально відповідальним особам для використання у виробничо-господарській діяльності.

Підприємства, які в своїй виробничій діяльності постійно використовують одні і ті ж види запасів, застосовують для оформлення відпуску таких запасів зі складу у виробничі цехи, дільниці та інші підрозділи підприємства типові форми М-8, М-9, М-28 і М-28а "Лімітно-забірна картка" (ЛЗК).

Виписуванню ЛЗК передує робота, пов'язана з визначенням розрахункового обсягу (кількості) запасів, необхідних тому або іншому цеху, дільниці для його безперебійної роботи протягом певного періоду часу, як правило, місяця. Наказом керівника підприємства визначається відповідальна особа або відділ, на яку покладається відповідальність за здійснення таких розрахунків і виписування ЛЗК. ЛЗК виписують на одне або кілька найменувань матеріалів (номенклатурних номерів) із зазначенням тільки кількості (без зазначення ціни) у двох примірниках (форми М-8, М-9) або в одному примірнику (форма М-28а) з терміном дії на місяць або в одному примірнику на весь термін будівництва (форма М-28). ЛЗК підписують начальник відділу або працівник, який встановив ліміт.

Форма М-8 використовується для багаторазового відпуску одного найменування (номенклатурного номера) запасів в один і той же цех, дільницю протягом одного місяця.

Форма М-9 використовується для чотириразового відпуску лімітованих запасів в один і той же цех, дільницю протягом одного місяця.

Форма М-28 використовується для відпуску матеріалів на будівельні об'єкти і ведеться протягом усього терміну будівництва. Форма М-28 зберігається у виконавця робіт, споживача даних запасів (матеріально відповідальної особи, бригадира, начальника дільниці тощо).

Одночасно складається щомісячна ЛЗК форми М-28а, яка передається комірнику і зберігається у нього до кінця місяця.

Якщо на підприємстві є кілька складів, то при виписуванні ЛЗК у ній має зазначатися, з якого складу провадитиметься відпуск запасів. Відпуск запасів за такою ЛЗК зі складу, в ній не зазначеного, заборонено.

Порядок відпуску запасів зі складу у виробництво матеріально відповідальній особі (бригадиру, начальнику дільниці) за ЛЗК такий:

1. Виконавець робіт (матеріально відповідальна особа, бригадир, начальник дільниці тощо) при виникненні потреби в отриманні зі складу підприємства запасів подає комірнику свій примірник ЛЗК з вимогою відпуску запасів, необхідних для виконання робіт.

2. Якщо цей вид запасів зазначено в ЛЗК і вони в достатній кількості є на складі, комірник зобов'язаний передати запаси в необхідній кількості матеріально відповідальній особі (бригадиру, начальнику дільниці). При цьому кількість запасів, що відпускаються, не повинна перевищувати зазначений у ЛЗК ліміт з урахуванням раніше відпущених протягом місяця запасів. Комірник в обох примірниках зазначає дату і кількість відпущених запасів, після чого визначає залишок ліміту за кожним найменуванням матеріальних цінностей (номенклатурним номером).

3. У ЛЗК комірника (форма М-28а) ставить підпис матеріально відповідальна особа (бригадир, начальник дільниці), а в ЛЗК матеріально відповідальної особи (бригадира, начальника дільниці) (форма М-28) - комірник.

За ЛЗК також оформляється повернення з цехів, дільниць запасів, не використаних у виробництві. При цьому жодні інші первинні документи додатково не оформляються.

Наприкінці місяця виконавець робіт - матеріально відповідальна особа (бригадир, начальник дільниці) на підставі інвентаризації зі зняття залишків запасів заповнює у формі М-28 графу 14 "Залишок на об'єкті на кінець місяця". Фактичні витрати запасів за місяць визначаються шляхом підрахунку підсумку за кожним рядком з урахуванням повернення і залишків на початок і на кінець місяця. Оформлені ЛЗК (форма М-28) наприкінці місяця разом з іншими первинними документами додаються до "Матеріального звіту" (форма М-19) і здаються виконавцем робіт - матеріально відповідальною особою (бригадиром, начальником дільниці) у бухгалтерію. Бухгалтерія, відповідно до даних "Матеріального звіту", перевіряє правиль

ність списання запасів на виробництво за кожним об'єктом, що будується, і загалом по дільниці, цеху, бригаді. Одночасно визначаються дані про витрати запасів за ЛЗК М-28 з початку будівництва об'єкта. Після цього ЛЗК за незавершеними об'єктами, де триває будівництво і за якими не повністю використано ліміт, повертаються виконавцю робіт - матеріально відповідальній особі (бригадиру, начальнику дільниці).

Після використання ліміту ЛЗК після закінчення місяця або закінчення будівництва форма М-28а додається до форми М-13 "Реєстр №... приймання-здачі документів", а форма М-28 додається до форми М-19 "Матеріальний звіт" і передається у бухгалтерію.

ЛЗК використовують не тільки для оформлення відпуску запасів зі складу у виробництво, а й для поточного контролю дотримання лімітів відпуску запасів.

Понадлімітний відпуск запасів або заміна одних матеріалів іншими допускається тільки з дозволу керівника; при цьому виписується "Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів" М-10.

Форму М-10 виписують на один вид матеріалів на його багаторазовий відпуск у межах ліміту в двох примірниках, один з яких передається одержувачу - матеріально відповідальній особі (бригадиру, начальнику дільниці), а другий - комірнику.

Комірник у момент відпуску запасів в обох примірниках "Акта-вимоги на заміну (додатковий відпуск) матеріалів" М-10 зазначає дату і кількість відпущених запасів, після чого визначає залишок ліміту. У формі М-10 комірника ставить підпис матеріально відповідальна особа (бригадир, начальник дільниці), а у формі М-10 матеріально відповідальної особи (бригадира, начальника дільниці ) - комірник.

Після видачі кількості запасів згідно з "Актом-вимогою на заміну (додатковий відпуск) матеріалів" М-10 він разом з іншими первинними документами додається до форми М-13 і передається комірником у бухгалтерію. Матеріально відповідальна особа (бригадир, начальник дільниці) форму М-10 додає до форми М-19 "Матеріальний звіт" і разом з нею здає у бухгалтерію.

Форма М-11 "Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів" використовується для обліку руху запасів всередині підприємства, їх відпуску виробничим підрозділам, господарствам підприємства, в тому числі тим, які розташовані за його межами, а також стороннім юридичним і фізичним особам.

"Накладну-вимогу на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів" виписують у двох примірниках і підписують головний бухгалтер підприємства або уповноважена особа.

У разі відпуску запасів виробничим підрозділам, господарствам підприємства один примірник передається одержувачу - матеріально відповідальній особі (бригадиру, начальнику дільниці), а другий - комірнику, який потім додає його до форми М-13 і передає у бухгалтерію.

Якщо такий виробничий підрозділ, господарство підприємства, одержувач запасів розташовані за межами території підприємства або якщо запаси відпускаються стороннім юридичним або фізичним особам, форму М-11 виписують у двох примірниках на підставі заявок, нарядів, розпоряджень, договорів та інших відповідних документів. Перший примірник залишається у комірника і є підставою для списання запасів зі складу і передачі їх одержувачу, а другий - у одержувача запасів як підстава для зарахування запасів під його матеріальну відповідальність або на баланс. При цьому необхідно пам'ятати, що в момент відпуску запасів сторонній організації її представник, довірена особа, має пред'явити оформлену на неї довіреність форми М-2 або М-2б, яка залишається у комірника підприємства. У цьому разі при оформленні форми М-11 бажано в рядку "Підстава" зазначати номер і дату довіреності, за якою були відпущені запаси.

Особливу увагу необхідно приділити організації обліку запасів на складі. Для цього призначена форма М-12 "Картка №... складського обліку матеріалів", яка використовується для обліку наявності і руху запасів на складі за кожним найменуванням, номенклатурним номером окремо, ведеться в одному примірнику, як правило, комірником підприємства і зберігається у нього.

Підстава для запису в первинні документи з прибутку - це форми М-4 "Прибутковий ордер", М-7 "Акт про приймання матеріалів" і форма №1-ТН "Товаротранспортна накладна", а з видатку - М-8, М-9, М-28а "Лімітно-забірна картка", М-10 "Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів", М-11 "Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів", М-15а "Акт приймання-передачі обладнання у монтаж", М-23 "Акт №... про витрату давальницьких матеріалів" і форма №1-ТН "Товаротранспортна накладна".

Запис робиться у день надходження або вибуття цінностей.

Форма М-13 використовується для реєстрації прибутково-видаткових документів, які здаються у бухгалтерію.

Реєстр М-13 оформляється матеріально відповідальною особою підприємства в одному примірнику в момент передачі первинних документів у бухгалтерію. Оформляється реєстр у міру необхідності, тобто може складатися кілька разів на день у міру надходження або видачі запасів, але не рідше ніж один раз на день, якщо цього дня відбувався рух запасів. Це потрібно для оперативного обліку цінностей у бухгалтерії і своєчасного їх відпуску у виробництво або на реалізацію.

Перш ніж здати первинні документи з прибутку або видатку разом з реєстром М-13 у бухгалтерію, матеріально відповідальна особа підприємства має на підставі цих документів записати прибуток або видаток у картки складського обліку або інші реєстри обліку.

Якщо після передачі первинних документів разом з реєстром М-13 у бухгалтерію у комірника не залишається жодного виправдувального первинного документа, на підставі яких він зробив записи у картки складського обліку, він має підстрахуватися на випадок, якщо ці документи з будь-яких причин будуть втрачені, викрадені або зіпсовані. Тому на практиці реєстр М-13, як правило, складається у двох примірниках, один із яких залишається у комірника, а другий передається у бухгалтерію разом з первинними документами за підписом бухгалтера на першому примірнику.


Продовження теми


Суттєво:

"Прибутковий ордер" складається в одному примірнику матеріально відповідальною особою підприємства (комірником) у день надходження цінностей і залишається у нього до моменту передачі в бухгалтерію підприємства за "Реєстром №... приймання-здачі документів" М-13.

Підприємства, які в своїй виробничій діяльності постійно використовують одні і ті ж види запасів, застосовують для оформлення відпуску таких запасів зі складу у виробничі цехи, дільниці та інші підрозділи підприємства типові форми М-8, М-9, М-28 і М-28а "Лімітно-забірна картка" (ЛЗК).

Оформлені лімітно-забірні картки (форма М-28) наприкінці місяця разом з іншими первинними документами додаються до "Матеріального звіту" (форма М-19) і здаються виконавцем робіт - матеріально відповідальною особою (бригадиром, начальником дільниці) у бухгалтерію.

ЛЗК використовують не тільки для оформлення відпуску запасів зі складу у виробництво, а й для поточного контролю дотримання лімітів відпуску запасів.

Реєстр М-13 оформляється матеріально відповідальною особою підприємства в одному примірнику в момент передачі первинних документів у бухгалтерію.


Додаткові матеріали

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua