Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 8-й
Оплата праці, необоротні активи, облік запасів, ліцензування, каса і касові операції

1. Оплата праці

2. Необоротні активи

3. Облік запасів

4. Ліцензування

5. Каса і касові операції

6. Практика:

Урок ведуть: В. КАРЄВ, В. ЛАВРЄНОВ, О. МІРОНОВ, В. ВАРЕНЯ, В. БАРОН


Теми попередніх уроків:
Урок 1.
Створення підприємства і його реєстрація ("Дт-Кт" №5)
Урок 2. Трудові відносини. Кадри: все, що стосується бухгалтера ("Дт-Кт" №8)
Урок 3. Зарахування на баланс основних засобів ("Дебет-Кредит" №10)
Урок 4(частина перша). Оплата праці в сучасних умовах господарювання ("Д-т К-т" №12)
Урок 5. Оплата праці та облік основних фондів, отриманих безкоштовно ("ДК" №15)
Урок 6.
Оплата праці та внески у формі нематеріальних активів - особливості внесення та оцінки, облік запасів ("ДК" №17)
Урок 7.
Оплата праці та внески у формі нематеріальних активів - особливості внесення та оцінки, облік запасів, ліцензування і патентування ("ДК" №20).
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua