Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: оплата праці

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 8-й
Оплата праці, необоротні активи, облік запасів, ліцензування, каса і касові операції

1. Оплата праці

Законодавча база

1. Кодекс законів про працю від 10.12.71 р. №322-VIII (далі - КЗпП).

2. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. №108/95-ВР (далі - Закон №108/95-ВР).

3. Закон України "Про колективні договори і угоди" (далі - Закон №3356-XII).

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за №892/4185 (далі - новий План рахунків).

5. Інструкція про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 (далі - Інструкція №291).

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. за №27/4248 (далі - П(С)БО "Витрати").

7. Типове положення про майстра виробничої дільниці виробничого об'єднання (комбінату), науково-виробничого об'єднання, промислового підприємства, будівельної і ремонтно-будівельної організації, затверджене постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 30 березня 1984 р. №92/6-25.

8. Типове положення про виробничу бригаду, раду бригади, бригадира і раду бригадирів, затверджене постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 31 грудня 1980 р. №389/22-119.

9. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 28.12.94 р. №335/94-ВР.

10. Міжнародна конвенція "Про рівну винагороду чоловіків і жінок за труд рівної цінності" від 23 травня 1953 року.

11. Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих залежно від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства, затверджені наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 31 березня 1999 р. №44.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua