Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: Нематеріальні активи

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 8-й
Оплата праці, необоротні активи, облік запасів, ліцензування, каса і касові операції

2. Необоротні активи


Законодавча база

1. Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.63 р.

2. Кодекс України про надра від 27.07.94 р. №132/94-ВР.

3. Водний кодекс України від 06.06.95 р. №213/95-ВР.

4. Земельний кодекс України від 18.12.90 р. №561-ХІІ.

5. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91р. №698-XII

6. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. №1576-XII.

7. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 07.06.96 р. №236/96-ВР.

8. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.93 р. №3116-XII.

9. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.93 р. №3689-XII.

10. Закон України "Про племінну справу у тваринництві" від 15.12.93 р. №3691-XII.

11. Закон України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" від 15.12.93 р. №3691-XII.

12. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.93 р. №3688-XII.

13. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. №887-XII.

14. Закон України "Про державну таємницю" від 21.02.94 р. №3855-XII.

15. Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 р. №2657-XII.

16. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 22.12.93 р. №3792-XII.

17. Закон України "Про власність" від 07.02.91 р. №697-ХІІ.

18. Закон України "Про оренду землі" від 06.10.98 р. №161-ХІV.

19. Закон України "Про тваринний світ" від 03.03.93 р. №3041-ХІІ.

20. Закон України "Про рослинний світ" від 09.04.99 р. №591-ХІV.

21. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР.

22. Указ Президента України "Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності" від 18.09.92 р. №479.

23. Постанова КМ України "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" від 03.04.93 р. №250.

24. Постанова КМ України "Про затвердження Класифікації запасів та ресурсів корисних копалин державного фонду надр" від 05.05.97 р. №432.

25. Постанова КМ України "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами" від 31.08.95 р. №709.

26. Постанова КМ України "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення" від 12.12.94 р. №827.

27. Постанова КМ України "Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури та мистецтва" від 18.07.95 р. №532.

28. Постанова КМ України "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення" від 10.08.92 р. №459.

29. Постанова ЦВК СРСР, Ради Народних Комісарів СРСР "Про введення в дію Положення про фірму" від 22.06.27 р.

30. Постанова Ради Народних Комісарів СРСР "Про введення в дію Положення про фірму" від 17.08.27р.

31. Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження порядку експертної оцінки нематеріальних активів" від 27.07.95 р. №969/97.

32. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" від 18.10.99 р. №242.

33. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення" від 12.03.93 р. №19.

34. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України "Про затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення" від 26.05.99 р. №115.

35. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" від 07.07.99 р. №163.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua