Головна сторінка
Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#23, червень 2000р.

ПРАКТИЧНА БУХГАЛТЕРІЯ
ЛИСТУВАННЯ З ЧИТАЧАМИ
Про що пишуть до редакції "Дебету-Кредиту"

РОБОТА В ТІНІ

Деякі тіньові особливості відшкодування ПДВ за експорт
Михайло СОЛОВІЙ,
директор аудиторської фірми "Соловій-Аудит"
Редакція "ДК" отримала незвичну статтю - про те, як працювати у тіні, не порушуючи при цьому стосунків із податківцями.


АУДИТ: СПИСАННЯ ТОВАРУ

НЦОА - маленька кузня великих кадрів
Коли виникають проблеми, які бухгалтер не в змозі самостійно розв'язати, він найчастіше звертається по допомогу до аудиторської фірми.

Вплив методу списання товарів на суму до оподаткування податком на прибуток
Юлія БАКУН,
сертифікований аудитор, член Спілки аудиторів України


ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Про що запитують "гарячу лінію"
Підготував В. ЛАВРЄНОВ
16 запитань до "гарячої лінії ДК" стосовно розрахунку відпускних.


КОНСУЛЬТАЦІЇ

Консультації консалтингової групи "ДК"
27
конкретних консультацій - спільна діяльність, єдиний податок, амортвідрахування, ...


ПЕРЕВІРКИ
 1. Ревізори виявили невідповідність сум ПДВ у Головній книзі підприємства даним звіту до податкової інспекції

 2. Лжеподатківці з Берегівського району

ІНДЕКСИ

Курси валют, індекси інфляції, облікова ставка НБУ, "мінімуми"


ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР

Кінцеві терміни платежів та подання декларацій
з 5-го по 18-е червня 2000р.


ДОКУМЕНТИ для РОБОТИ

МОНІТОРИНГ
Перелік та аналіз документів, оприлюднених з 24 по 30 травня 2000 р.


НОВІ ДОКУМЕНТИ
Рейтинг важливості документів цього випуску:
 • П(С)БО 7 "Основні засоби": встановлено 5 методів щомісячного проведення амортизації, які підприємство обирає самостійно

  Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"

 • П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" - встановлено 3 методи оцінки фінансових інвестицій: за справедливою вартістю, за амортизованою собівартістю і за методом участі в капіталі

 • З 11 липня 2000 року забороняється сплата акцизного збору зі спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних та тютюнових виробів негрошовими методами. Обіг технічного спирту регулюється так само, як і питного.

 • У нерезидентів є два шляхи звільнення від подвійного оподаткування згідно з міжнародними договорами: попереднє звільнення та відшкодування суми податку

 • З 25 травня всі виробники сільськогосподарської продукції, крім виробників молока та м'яса, повинні сплачувати ПДВ

 • У рядку 02 "Розрахунку сплати єдиного податку юридичною особою" враховуються всі надходження, які відображені у графі 6 Книги обліку доходів і витрат

 • ВАСУ вважає, що розрахунки через касу установи банку шляхом внесення готівки на рахунок юридичної особи вважаються готівковими

 • З 1 січня 2000 року із суми перевищення доходів над витратами бюджетних організацій податок на прибуток не сплачується

 • Умови реалізації викуплених акцій керівникам товариства визначаються загальними зборами акціонерів або спостережною радою товариства

 • Нові норми тривалості робочого часу на 2000 рік
Податковий календар
Індекси
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua