Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Практична бухгалтерія - Націнки і знижки

Особливе призначення рахунка 704 "Вирахування з доходу"

15. Щоб цифри "заговорили"...

Отже, нам необхідно, щоб собівартість реалізованих товарів була показана саме на рахунку 791 "Фінансові результати" і саме сумою 11200, а не 12000, як це вийшло у цій схемі.

Для розв'язання цієї задачі нічого іншого не залишається, як проігнорувати прописаний Інструкцією №291, але цілком зайвий (я б сказала: шкідливий) у всіх відношеннях рахунок 902, і зробити пряму проводку зі складу в реалізацію: Д-т 791 К-т 281. І незалежно від того, які суми входять до загального підсумку оборотів по кредиту рахунка 281, в дебет рахунка 791 з кредиту рахунка "Товари" потрапить не що інше, як собівартість реалізованих товарів.

З іншого боку, якщо Інструкція дозволяє рахунок 79 по дебету кореспондувати з рахунками 23 "Виробництво" і 26 "Готова продукція" (що, до речі, дуже логічно), то чому рахунок 28 "Товари" випадає з цього ряду?

Хіба собівартість товарів, переданих покупцям зі складу, де вони до цього знаходилися, не є собівартістю реалізованих товарів? Врешті-решт, хіба міжнародні стандарти наказують вважати собівартістю реалізованих товарів яку-небудь іншу величину?

Виходячи з того, що і міжнародний, і національний стандарти повинні відповідати здоровому глузду, я пропоную альтернативне розв'язання цієї бухгалтерської задачі, а моїм колегам - можливість вибору (табл. 3).

Таблиця 3.

Схема бухгалтерських проводок по операціях, пов'язаних з поверненням товарів

№ оп. Зміст операції Обороти Сума, грн
Д-т К-т
Продаж товарів
1. Передавання (відвантаження) товарів покупцю 361 702 18000
2. Зобов'язання з ПДВ, що виникли в зв'язку з реалізацією, зменшують нараховані прибутки 702 641 3000
3. Сума чистої реалізації зараховується на фінансовий результат 702 791 15000
4. Собівартість реалізованих товарів списується на зменшення нарахованого прибутку 791 281 12000
Повернення товарів
1. а) повернуто частину товарів 704 361 1000
б) відкоректовано ПДВ у частині обсягів повернення (червоним сторно) 361 641 200
2. Відкоректовано списання товарів у реалізацію в частині обсягів повернення (червоним сторно) 791 281 800
3. Фінансовий результат зменшено на суму недоотриманого прибутку 791 704 1000

У запропонованій схемі (табл. 3), так само як і в попередній (табл. 1), не всі проводки узгоджуються з Інструкцією №291, але серед них немає нелогічних, а отже, за даними такого обліку проблем із заповненням Звіту про фінансові результати не повинно бути. У цьому легко пересвідчитися, якщо провести арифметичний і логічний контроль оборотів по рахунках (мал. 2 і табл. 4) щодо узгодження зі Звітом про фінансові результати.

Таблиця 4.

Звіт про фінансові результати (форма №2)

№ рядка звіту Показник, грн Контроль
010 18000 ОК 702
015 3000 Проводка Д-т 702 К-т 641
030 1000 ОК 704
035 14000 ОК 791 - ОК 704
040 11200 Проводка Д-т 791 К-т 281 (чорна мінус червона)
050 2800 Відповідає різниці обігів по рахунку 791:
15000 - 12200 = 2800, при цьому ні в кредитових, ні в дебетових обігах нема нічого зайвого

* ОК - тут і далі - обороти по кредиту.

Примітка. Зрозуміло, це не означає, що фінансовий результат операційної діяльності дорівнюватиме 2800. По дебету рахунка 791 ще слід провести з кредиту різних рахунків інші операційні й адміністративні витрати, а також витрати на збут. У нашому прикладі ці та подібні операції не розглядаються, тому рахунок 791 ми залишили відкритим на стадії визначення валового прибутку. Подальші дії із заповненням форми №2 мають також узгодитися з тими, що були проведені у реєстрах бухгалтерського обліку. Але це вже інша тема, яка повернення товарів не стосується.

16. Не все так погано

Коли робота над статтею була майже завершена, сталася подія, яка мене приємно здивувала: надійшов свіжий номер "Вісника податкової служби України" (№19/2000), де на стор. 37-39 дуже стисло і змістовно відомий аудитор і автор багатьох чудових публікацій Лариса Церетелі виклала схеми проводок з повернення товарів для підприємств оптової і роздрібної торгівлі. У цих схемах були також передбачені варіанти обліку продажу без застосування рахунка 902. З'ясувалося, не тільки я вважаю, що без цього рахунка можна обійтися. І хоча не з усіма пунктами прикладів я можу погодитися (зокрема, щодо питання обліку і списання націнок, а також щодо вельми спірного питання про облік ПДВ у ціні повернених товарів), усе ж нелогічними ці схеми назвати не можна - вони просто інші.

"Вісник податкової служби України", як не дивно, - єдине видання, що опублікувало статтю про облік повернення товарів, за яку не соромно. Саме з цієї причини я не приховую джерело інформації. А тому й повторювати приклади не буду. Обмежуся лише тим, що на прикладі, наведеному Л. Церетелі, побудую свою схему проводок обліку повернення товарів у роздрібній торгівлі, оскільки вона дещо відрізняється від оригіналу: в моєму прикладі ПДВ до складу торгових націнок не входить. Я й далі рішуче наполягаю на своїй думці, оскільки небезпідставно вважаю, що сума списаних в реалізацію торгових націнок повинна дорівнювати сумі валового прибутку за період, який охоплює обидві події: як продаж, так і повернення, з ним пов'язане.

Приклад.

Надійшов товар на суму 1200 грн, у т.ч. ПДВ - 200 грн.

Весь товар, що надійшов, продано за 1800 грн, у т. ч. ПДВ - 300 грн.

Частину товару повернено.

Сума повернення 180 грн.

Таблиця 5.

Схема бухгалтерських проводок по операціях, пов'язаних з поверненням товарів (для підприємств роздрібної торгівлі)

№ оп. Зміст операції Обіги Сума, грн
Д-т К-т
Надходження товарів
1. а) товари оприбутковано на склад
б) податковий кредит
281
641
631
631
1000
200
2. а) товари зі складу передано в роздріб
б) торгова націнка
282
282
281
285
1000
500
Продаж товарів
3. а) отримано виручку в касу
б) ПДВ в складі виручки
301
702
702
641
1800
300
4. а) виручку за відрахуванням ПДВ визнано прибутком
б) товари реалізовано
в) у тому числі націнки (з розрахунку)
702
791
791
791
282
285
1500
1500
500
Часткове повернення товарів
5. а) покупцю повернуто гроші
б) ПДВ у складі повернення
704
704
301
641
180
30
6. а) вартість повернутих товарів вирахувано з раніше нарахованого прибутку
б) повернутий товар оприбутковано на склад;
в) поновлено торговельну націнку на нереалізовані товари
791
791
282
704
282
285
150
100
5

Звіт про фінансові результати (форма №2)

№ рядка звіту Показник, грн Арифметичний і логічний контроль
010 1800 ОК 702
015 300 Проводка Д-т 702 К-т 641
030 150 ОК 704
035 1350 ОК 791 - ОК 704
040 900 Проводка Д-т 791 К-т 281 (чорна мінус червона)
050 450 Відповідає різниці оборотів по рахунку 791 1500-1050 = 450

Як бачимо, для підприємств роздрібної торгівлі контроль показників Звіту про фінансові результати такий, як і для підприємств оптової торгівлі, незважаючи на те, що проводки дещо різняться.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua