Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Практична бухгалтерія - Націнки і знижки

Особливе призначення рахунка 704 "Вирахування з доходу"

7. Не називайте звичайне виправлення помилки списанням у реалізацію

Проводки № 4-9 розглянемо в єдиному зв'язку. Це той смішний випадок, про який було згадано вище, тобто коли націнка, списана в реалізацію, насправді виявилася нереалізованою, точніше - недореалізованою; простіше кажучи, сума валового прибутку виявилася меншою за суму списаних у реалізацію націнок.

Посудіть самі.

Проводка №4 - це нарахована і пред'явлена до оплати виручка від реалізації

Д-т 361 - К-т 702 96000,

Проводка №5 - це ПДВ у складі виручки

Д-т 702 - К-т 641/ПДВ 16000.

Отже, дохід від реалізації становить:

96000 - 16000 = 80000.

Ми визнали цю суму доходом, зафіксувавши цей факт проводкою №9:

Д-т 702 - К-т 7921 80000.

А тепер - увага! Як ви гадаєте, шановні колеги, яку суму в обсягах реалізації становила націнка, якщо цей обсяг дорівнює 80000, а собівартість реалізованих товарів - 60000? Відповідь абсолютно зрозуміла: 20000, оскільки:

80000 - 60000 = 20000.

Тоді чому в реалізацію списуються всі 24000?

Про те, що націнка у реалізованому товарі повинна становити 24000, свідчить супровідний запис до проводки №6: "Списана сума реалізованих товарних надбавок". (Про саму проводку Д-т 285 К-т 281 поговоримо нижче.)

Про те, що собівартість реалізованих товарів дорівнює 60000, свідчать проводки №7 і №8:

Д-т 902 - К-т 281 60000

Д-т 792 - К-т 902 60000.

А все це разом означає, що дохід від реалізації товару первісною вартістю 60000 повинен становити не 80000, а 84000. Якщо додати відповідну величину ПДВ:

84000 х 20% = 16800,

то всього до оплати покупцю має бути пред'явлено не 96000, а 100800 грн. Це при тому, що про знижки (уступки), які надаються покупцям, ще не йдеться.

Можна припустити, що проводка №6 (Д-т 285 К-т 281) - це ніяке не списання суми реалізованих торговельних націнок (товарних надбавок, як їх у цьому разі назвав автор прикладу), а звичайне визнання помилковості дій, зафіксованих проводкою №3 (Д-т 281 К-т 285). Іншими словами: проводкою №6 ці націнки не в реалізацію були списані, як про це говориться у змісті операції, а просто відмінено їх нарахування (за непотрібністю). Звичайно проводки зі списання націнок у реалізацію мають такий вигляд:
Д-т 902 К-т 285 Червоним сторно
або
Д-т 285 - К-т 902,

тобто проводка відображає той факт, що націнка дійсно списана в реалізацію, а не просто "пішла" зі складу в невідомому напрямі, як це показано в нашому чарівному прикладі проводкою №6:

Д-т 285 - К-т 281 - до чого тут реалізація?

Націнка, нарахована проводкою №3, не відіграла жодної ролі у даній ситуації, тому її, наче схаменувшись, прибрали зворотною проводкою, однак супровідний запис у колонці "Зміст операцій" чомусь говорить про списання націнок у реалізацію.

Але найцікавіше, що приклад подається всерйоз, для того щоб його взяли на озброєння десятки тисяч фахівців! А це означає, що автор прикладу свідомо виконав проводки №3 і №6, вважаючи їх необхідними у даному ланцюгу операцій.

Між іншим, якщо з цієї схеми прибрати проводки №3 і №6, а також у проводці №2 рахунок 644 замінити на рахунок 641, крім того, у проводках №8 і №9 рахунок 792 замінити на рахунок 791, то схему (до проводки №9 включно) можна було б визнати логічною, а заразом вона скоротилася б до семи проводок. Ось який вигляд могла б мати ця частина нашої схеми:
Д-т К-т
1. 281 631 6000
0
2. 641/пдв 631 12000 наджодження товару
3. 361 702 96000
4. 702 641/пдв 16000
5. 902 281 60000 продаж товару
6. 791 902 60000
7. 702 791 80000 визнання доходу

Однак, якщо говорити чесно, я б не застосовувала цю схему в такому вигляді. Адже у цій ситуації я не бачу сенсу у використанні рахунка 902. Чому б проводки №5 і №6 не замінити однією: Д-т 792 К-т 281? Але про рахунок 902 у нас має бути розмова особлива. І я обов'язково викладу свою точку зору щодо цього. А поки що повернімося до наших баранів.

8. Отримання валового прибутку - ще не привід для нарахування податку на прибуток

Проводки №10 і №11 свідчать про наявність податку на прибуток і показують величину прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства. Чи не зарано?

Валовий прибуток - це, як відомо, результат віднімання прямих витрат з обсягу визнаного доходу. А щоб отримати прибуток, що підлягає оподаткуванню, потрібно від валового прибутку відняти адміністративні та інші непрямі витрати. А в нашому прикладі з прибутку відняли тільки прямі витрати, в цьому разі це собівартість реалізованих товарів (60000). Про те, з яких витрат складається собівартість (первинна вартість) запасів, можна дізнатися, уважно вивчивши п. 9 П(С)БО 9. Усе, що там перераховано, - лише прямі витрати. Отже, непрямі витрати ніяк не можуть входити до собівартості реалізованих товарів, а тому валовий прибуток - це ще не той прибуток, на який потрібно нараховувати податки.

Але навіть якщо уявити, що на цьому підприємстві первісна вартість реалізованих товарів - це все, що потрібно відняти від прибутку, щоб отримати показник прибутку до оподаткування, то все одно проводка Д-т 981 К-т 641/н.п. є неправильною. Досить нагадати, що по кредиту рахунка 641/н.п. аж ніяк не завжди може пройти та сума, яка нарахована по рахунку 981. Рахунок 641/н.п. призначений для відображення податку, нарахованого за результатами податкової декларації, а не за балансовими результатами. Ці результати, як відомо, збігаються дуже рідко.

Втім, оскільки дана ситуація - всього лише умовний приклад, можна заплющити очі на цю помилку. Отже, продовжимо розглядати приклад, уявивши, що підприємство в зв'язку з реалізацією не зазнало ні адміністративних, ні будь-яких інших непрямих витрат, а величина нарахованого на рахунку 981 податку на прибуток неначе копійка до копійки збіглася з величиною податку, нарахованого за декларацією. Тим більше, що у другій частині прикладу (а це основна його частина, оскільки саме тут ми підійшли до відображення знижок) нас очікують "сюрпризи" з оподаткуванням. А це вже серйозно.


Примітки:

1Незрозуміло, чому для відображення доходів від основної діяльності вибрано рахунок 792 "Результат фінансових операцій", а не рахунок 791 "Результат основної діяльності". Мені зовсім не зрозуміла логіка, якою керувався автор прикладу, зараховуючи операції продажу товарів до розряду фінансових.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua