Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Практична бухгалтерія - Націнки і знижки

Особливе призначення рахунка 704 "Вирахування з доходу"

9. Вирахування з доходу зменшують результат звітного періоду, тому додатково зменшувати ще і результат минулого періоду не треба

До проводок №12-15 я не маю зауважень. Що стосується подальших дій, відображених проводками №16 і №17, то вони тут недоречні. Більше того: їх не можна здійснювати в жодному разі!

Щоб пересвідчитися у неправомірності зазначених дій, "продовжимо" наш приклад, уявивши, що в травні, крім надання знижок на проданий у квітні товар, була продана ще одна партія товару первісною вартістю 40000 грн, при цьому виручка становила 62400 грн, у тому числі ПДВ - 10400 грн.

Уявімо, що за квітень і травень складаються два окремі звіти про фінансові результати, а за квартал - ще один, загальний.
№ рядка звіту квітень травень II кв.
ряд. 010 96,0 62,4 158,4
ряд. 015 16,0 10,4 26,4
ряд. 030 - 5,0 5,0
ряд. 035 80,0 47,0 127,0
ряд. 040 60,0 40,0 100,0
ряд. 050 20,0 7,00 27,0

Отже, за квартал з урахуванням наданих знижок (вирахування з доходу по р. 030) у результаті ми отримали 27000 валового прибутку (нагадаю: нехай валовий прибуток дорівнює прибутку до оподаткування, хоча такого на практиці не може бути ніколи).

З якої рації ми повинні зменшувати квітневий прибуток? Адже всі зменшення (як чистого доходу, так і, відповідно, всіх рівнів прибутку) відбулися у травні! Якщо уявити, що жодних знижок не було, то травневий чистий прибуток був би на 5000 більше, чи не так? Навіщо ж зменшувати ще й квітневий результат! Це нелогічно і незаконно.

Які ще докази потрібні для того, щоб горе-консультанти перестали у своїх прикладах зменшувати раніше нарахований нерозподілений прибуток і, що найжахливіше, - розмір податку на прибуток?

Запам'ятайте, добродії консультанти, таке правило:

Знижки, повернення та інші вирахування з доходу відображаються на рахунку 704 у тому періоді, в якому вони відбулися, а отже, зменшили фінансовий результат саме цього (а не минулого!) періоду, незалежно від того, в якому періоді відбулася реалізація, з цими вирахуваннями пов'язана. Тільки в такому разі підсумковий результат, полічений за всі періоди, буде правильний.

Отже, проводок №16 і №17 у схемі не повинно бути, оскільки ці дії не тільки нелогічні, але і здатні спричинювати сумні наслідки.

Керуватися слід не тільки Інструкцією, а й логікою

А тепер, використовуючи умови цього прикладу, я покажу свою схему бухгалтерських проводок. При цьому рахунок "Торговельна націнка" використовувати не буду, оскільки умовами прикладу не передбачено початкове сальдо по рахунку 285, що унеможливлює розрахунок націнок на реалізацію. Крім того, я не скористаюся рахунком 902, вважаючи його непотрібним. Причини, як обіцяла, викладу нижче.

Схема бухгалтерських проводок, що відображають надходження і реалізацію товарів в оптовій торгівлі з обліком наданих покупцям знижок (уступок)

  Зміст бухгалтерського обліку Обороти бухгалтерського обліку
Д-т К-т Сума
1. квітень Надходження товару від постачальника
а) товар оприбутковано на склад
б) ПДВ на товар, що надійшов (податковий кредит)
281
641
631
631
60000
12000
2. квітень Реалізація товару покупцю:
а) товар вибув зі складу в реалізацію
б) подано рахунок покупцю
в) у тому числі ПДВ
г) суму, подану до сплати, за вирахуванням ПДВ, визнано прибутком
791
361
702
702
281
702
641
791
60000
96000
16000
80000
3.травень Надано знижку покупцю 704 361 5000
4.травень У зв'язку з наданою знижкою зменшено зобов'язання з ПДВ 361 641 1000
5.травень Товар оплачено покупцем 311 361 90000
6. Знижка зменшує прибуток 791 704 500

Отже, на все про все нам знадобилося десять проводок (проти дев'ятнадцяти, зазначених у прикладі).

Щоб пересвідчитися в її логічності, розкладемо схему по рахунках, а потім заповнимо форму 2.

У нас навіть балансик виходить. Хочете? Ось він:
Рахунок Актив Пасив
311 90,0
631 72,0
641 3,0
791 15,0
Баланс 90,0 90,0

А ось вот отчет о финансовых результатах, где каждый показатель совпадает с оборотами по соответствующим счетам
стр. 010 96,0
стр. 015 16,0
стр. 030 5,0
стр. 035 75,0
стр. 040 60,0
стр. 050 15,0

Слід сказати, що точно такий же Звіт про фінансові результати був складений і нашим консультантом: ті ж показники і той же результат. Але хіба для цього необхідно аж дев'ятнадцять проводок (не кажучи вже про їх якість)?

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua