Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: Необоротні активи

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 8-й

2. Необоротні активи

Законодавча база

1. Цивільний кодекс України від 18.07.63 р.

2. Кодекс України про надра від 27.07.94 р. №132/94-ВР.

3. Водний кодекс України від 06.06.95 р. №213/95-ВР.

4. Земельний кодекс України від 18.12.90 р. №561-ХII.

5. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91 р. №698-XII.

6. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. №1576-XII.

7. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 07.06.96 р. №236/96-ВР.

8. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.93 р. №3116-XII.

9. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.93 р. №3689-XII.

10. Закон України "Про племінну справу в тваринництві" від 15.12.93 р. №3691-XII.

11. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.93 р. №3691-XII.

12. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.93 р. №3688-XII.

13. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. №887-XII.

14. Закон України "Про державну таємницю" від 21.02.94 р. №3855-XII.

15. Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 р. №2657-XII.

16. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 22.12.93 р. №3792-XII.

17. Закон України "Про власність" від 07.02.91 р. №697-ХII.

18. Закон України "Про оренду землі" від 06.10.98 р. №161-ХIV.

19. Закон України "Про тваринний світ" від 03.03.93 р. №3041-ХII.

20. Закон України "Про рослинний світ" від 09.04.99 р. №591-ХIV.

21. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР.

22. Указ Президента України "Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності" від 18.09.92 р. №479.

23. Постанова КМ України "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" від 03.04.93 р. №250.

24. Постанова КМ України "Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр" від 05.05.97 р. №432.

25. Постанова КМ України "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами" від 31.08.95 р. №709.

26. Постанова КМ України "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення" від 12.12.94 р. №827.

27. Постанова КМ України "Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва" від 18.07.95 р. №532.

28. Постанова КМ України "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення" від 10.08.92 р. №459.

29. Постанова ЦВК СРСР, Ради Народних Комісарів Союзу РСР "Про введення в дію положення про фірму" від 22.06.27 р.

30. Постанова Ради Народних Комісарів СРСР "Про введення в дію Положення про фірму" від 17.08.27 р.

31. Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження порядку експертної оцінки нематеріальних активів" від 27.07.95 р. №969/97.

32. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" від 18.10.99 р. №242.

33. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України "Про затвердження інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів в кордонах територій і об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення" від 12.03.93 р. №19.

34. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України "Про затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин і інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення" від 26.05.99 р. №115.

35. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" від 07.07.99 р. №163.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua