Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: облік запасів

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 9-й

3. Облік запасів

Продовження (початок див. в уроці №6 "ДК" №17, урок 7 в "ДК" №20 , урок 8 в "ДК" №22).

Ми продовжуємо ознайомлення з типовими формами документів з обліку запасів. Наступна форма - товаротранспортна накладна.

Товаротранспортна накладна

Визначення понять

Для зручності сприйняття інформації, яка буде викладена у цій темі, введемо поняття:

вантажовідправник - юридична або фізична особа, яка пред'являє перевізнику вантаж для перевезення автомобільним транспортом;

відповідальна особа - працівник, який, відповідно до своїх службових обов'язків, виконує оформлення первинної транспортної документації.

До таких працівників належать:

- диспетчер;

- механік;

- бухгалтер;

- комірник;

- інший працівник, якому доручена ця робота наказом по підприємству або письмовим розпорядженням керівника;

замовник автотранспорту - юридична або фізична особа, для якої, на її замовлення, виконують перевезення вантажів автомобільним транспортом, тобто транспортні послуги;

перевізник - юридична або фізична особа, яка перевозить вантажі автомобільним транспортом на комерційній основі, тобто за плату, і цей вид діяльності для неї може бути єдиним чи одним з багатьох, або для власних потреб;

вантажоодержувач - юридична або фізична особа, яка приймає вантаж, доставлений автомобільним транспортом;

експедитор - працівник, який забезпечує виконання комплексу операцій транспортно-експедиторського обслуговування під час перевезення вантажу.

Коли і для чого потрібна товаротранспортна накладна

Укладення договору купівлі-продажу, договору поставки може передбачати доставку постачальником вантажу, обумовленого у договорі, покупцеві. Всі суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні та фізичні особи - незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності, які перевозять вантажі автомобільним транспортом на комерційній основі або для власних потреб або для яких виконуються перевезення вантажів автомобільним транспортом на комерційній основі, повинні використовувати єдину первинну транспортну документацію.

Типові форми єдиної первинної транспортної документації затверджені спільним наказом Міністерства транспорту України і Міністерства статистики України від 29.12.95 р. №488/346. Вони є документами суворої звітності, які виготовляються друкарським способом з обліковою серією і друкарською нумерацією. Найважливіші з них - подорожній лист і товаротранспортна накладна.

Товаротранспортна накладна (ТТН) - це єдиний первинний документ для постачальника, транспортної організації та покупця.

Для постачальника-вантажовідправника ТТН є документом, на підставі якого провадиться списання вартості запасів на реалізацію.

Для транспортної організації ТТН - це підстава для здійснення розрахунків за транспортування.

Для покупця-вантажоодержувача ТТН - документ, на підставі якого оформлюється одержання запасів.

Треба застерегти, що використання в обліковій практиці первинної транспортної документації невстановлених форм не допускається.

Вищезазначеним наказом Мінтрансу встановлена єдина типова форма товаротранспортної накладної №1-ТН, яка використовується для перевезення вантажів автомобільним транспортом у межах України, а також для їх складського, оперативного і бухгалтерського обліку.

Хто має виписувати ТТН та скільки

Як ми зазначили, перевезення вантажу з комерційною метою або для власних потреб здійснює перевізник, функції якого може виконувати як саме підприємство-постачальник або вантажовідправник, так і перевізник, який надає транспортні послуги на комерційній основі за плату. Обов'язок перевізників, які експлуатують вантажні автомобілі (власні або орендовані без водія), - при випусканні автомобіля на лінію видати водію оформлений належним чином подорожній лист відповідної типової форми і товаротранспортну накладну.

Треба зазначити, що чинним законодавством заборонена експлуатація вантажного автомобіля без подорожнього листа затвердженої типової форми. Необхідним додатком до подорожнього листа при перевезенні вантажів автомобільним транспортом є належним чином оформлена товаротранспортна накладна.

Важливо те, що наявність подорожнього листа і товаротранспортної накладної у водія обов'язкова при всіх видах перевезень вантажів автомобільним транспортом, незалежно від умов оплати за його роботу (відрядної, погодинної, покілометрової, іншої) та видів перевезення (внутрішньоміського, приміського, міжміського або міжнародного).

Товаротранспортну накладну виписує вантажовідправник-постачальник.

Кількість ТТН, які виписує постачальник, залежить від виду товарної групи і потреб перевізника.

Як правило, при відвантаженні товарів вантажовідправник-постачальник виписує товаротранспортну накладну форми №1-ТН у чотирьох примірниках:

- перший примірник залишається у постачальника і буде підставою для списання товарно-матеріальних цінностей;

- інші примірники - другий, третій і четвертий - постачальник засвідчує печаткою підприємства, підписом відповідальної особи і передає водію.

Водій після доставки вантажу здає:

- покупцю другий примірник ТТН, який буде для нього підставою для оприбуткування товарно-матеріальних цінностей;

- третій і четвертий примірники ТТН, завірені підписами і печатками (штампами) покупця, водій передає перевізнику (транспортній організації).

Третій примірник, що є підставою для розрахунків за виконання транспортних послуг, перевізник надсилає замовнику автотранспорту для оплати за перевезення. Четвертий примірник додається до подорожнього листа і буде підставою для обліку транспортної роботи та нарахування заробітної плати водію.

За необхідності постачальник може виписувати додаткові примірники ТТН, кількість яких встановлюється за домовленістю з перевізником.

Для вантажів нетоварного характеру, по яких не ведеться складський облік, але проводиться облік шляхом замірювання, зважування, геодезичного замірювання тощо, товаротранспортну накладну вантажовідправник-постачальник виписує у трьох примірниках:

- перший примірник залишається у вантажовідправника і призначається для обліку виконаних обсягів перевезень;

- другий і третій примірники водій передає перевізнику.

Другий примірник, що є підставою для розрахунків за виконання транспортних послуг, перевізник надсилає замовнику автотранспорту для оплати за перевезення.

У випадку коли вантажовідправник здійснює транспортні послуги самостійно, другий примірник залишається у постачальника.

Третій примірник додається до подорожнього листа і є підставою для обліку транспортної роботи та нарахування заробітної плати водію.

Треба звернути увагу на те, що вантажовідправник має оформлювати ТТН на кожну поїздку автомобіля і для кожного вантажоодержувача окремо.

При перевезенні однорідних вантажів від вантажовідправника на адресу вантажоодержувача на одну і ту ж відстань за умови забезпечення цілісності вантажу допускається оформлення однією товаротранспортною накладною всього обсягу вантажу, перевезеного автомобілем за зміну.


Продовження теми


Законодавча база

1. Наказ Мінфіну "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" від 20.10.99 р. №246, зареєстрований в Мін'юсті 02.11.99 р. за №751/4044.

2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХіV.

3. інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. №291.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua