Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Практична бухгалтерія -Податковий календар

Податковий календар: 17 - 30 липня

19 липня - середа

Закінчується строк подання:

- розрахунку за різницю в цінах на природний газ власного видобутку за червень;

- звіту про суми сплаченого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за червень 2000 р.;

- розрахунку з рентної плати за нафту і природний газ за червень 2000 р.;

- розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою за II квартал 2000 р.

Закінчується строк сплати:

- збору за геологорозвідувальні роботи за II квартал 2000 р.;

- фіксованого сільськогосподарського податку за червень 2000 р. у розмірі третини суми податку, визначеної на II кв.;

- збору за забруднення навколишнього природного середовища за II кв.

20 липня - четвер

Закінчується строк подання:

до податкової служби декларації про податок на додану вартість за червень 2000 р. та за II квартал 2000 р.;

органам статистики звіту про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б) за червень 2000 р.

Закінчується строк сплати:

- податку на прибуток за II квартал 2000 р.;

- податку на додану вартість за червень 2000 р. підприємствами, що платять його щомісяця, та за II квартал 2000 р. підприємствами, що платять його щокварталу;

- сум єдиного податку підприємствами - юридичними особами, які оподатковують доходи за єдиним податком, за червень 2000 р.;

- зборів до Пенсійного фонду та на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття за II квартал 2000 р. фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, адвокатами, приватними нотаріусами.

21 липня - п'ятниця

Закінчується строк подання:

- до податкової служби звіту про суми отриманих пільг з оподаткування за окремими видами податків і пільг щодо кожного виду податку (форма №1ПП) за II квартал 2000 р.

24 липня - понеділок

День виходу бланків звітності за липень

Закінчується строк сплати:

- сум рентної плати, обчислених за розрахунком за червень 2000 р.;

- різниці в цінах на природний газ власного видобутку, якщо обчислені в місячному розрахунку за червень суми більші від сум, сплачених авансовими платежами.

25 липня - вівторок

Закінчується строк подання:

- фінансової звітності за II квартал;

- декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами;

- декларації про прибуток підприємства за II квартал 2000 р.;

- звіту про результати діяльності виконавця довгострокових договорів (контрактів) (форма №1ДДЗ);

- податкового звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за II квартал 2000 р.;

- звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ за II квартал 2000 р.;

- розрахунку сум збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення за II квартал 2000 р.;

- розрахунку плати за користування надрами за II квартал 2000 р.

Закінчується строк сплати:

- суми рентної плати за нафту і природний газ за другу декаду липня 2000 р.;

- акцизного збору за другу декаду липня 2000 р. підприємствами, які платять його щодекади (середньомісячні суми акцизного збору за минулий рік становили понад 25 тис. грн);

- різниці в цінах на природний газ власного видобутку за другу декаду липня 2000 р.

28 липня - п'ятниця

Закінчується строк подання:

- звіту про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках (форма №3ПН).

Редакція "Д-т К-т" рекомендує не відкладати сплату та подання декларацій на останні дні, вказані у цьому календарі
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua