Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Практична бухгалтерія -Школа бухгалтера: Оплата праці

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 10-й

1. Оплата праці

Законодавча база

1. Кодекс законів про працю від 10.12.71 р. №322-VIII (далі - КЗпП).

2. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. №108/95-ВР (далі - Закон №108/95-ВР).

3. Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 р. №504/96-ВР.

4. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. №887-XII (далі - Закон №887-ХII).

5. Закон України "Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості і розміру мінімальної заробітної плати на 1999 рік" від 25.12.98 р. №366 (далі - Закон №366).

6. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91 р. №698-XII.

7. Закон України "Про колективні договори і угоди" (далі - Закон №3356-XII).

8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за №892/4185 (далі - новий План рахунків).

9. Інструкція про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 (далі - Інструкція №291).

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. за №27/4248 (далі - П(С)БО 16 "Витрати").

11. Постанова КМУ від 27.07.98 р. №1141.

12. Порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, які охороняються діючими на території України свідоцтвами СРСР, затверджений постановою КМУ від 11.07.94 р. №473.

13. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22. 05.97 р. №283/97-ВР.

14. Закон України "Про внесення змін в деякі законодавчі акти України з питань оподаткування" від 02.03.2000 р. №1523-ІІІ.

15. Декрет КМУ "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 р. №13-92.

16. ПКМУ "Про затвердження порядку розрахунку середньої заробітної плати" від 08.02.95 р. №100.

17. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28. 02.91 р. №796-XII (далі - Закон №796-XII).

18. Закон "Про Державний бюджет України на 1998 рік" від 31.12.98 р. №378-XIV.

19. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 03.03.98 р. №137/98-ВР.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua