Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Практична бухгалтерія -Школа бухгалтера: Ноборотні активи

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 10-й

1. Ноборотні активи

Законодавча база

1. Цивільний кодекс України від 18.07.63 р. №1540-06, з подальшими змінами і доповненнями (по тексту - ЦКУ).

2. Земельний кодекс України від 18.12.90 р. №561-ХII, з подальшими змінами і доповненнями (по тексту - ЗКУ).

3. Указ Президента України "Про приватизацію і оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності" від 12.07.95 р. №608/95 (по тексту - Указ №608/95).

4. Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.97 р. №525 (по тексту - Методика оцінки земель).

5. Порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затверджений спільним наказом Державного комітету України із земельних ресурсів (Держкомзем), Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України (Держбудархітектура), Державного комітету України з водного господарства (Держводгосп), Міністерства агропромислового комплексу України (МінАПК), Державного комітету лісового господарства України (Держлісгосп), Української академії аграрних наук (УААН) від 29.08.97 р. №86/19/148/86/76/88, зареєстрований в Мін'юсті України 14.10.97 р. за №477/2281 (по тексту - Наказ №86).

6. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР, з подальшими змінами і доповненнями (по тексту - Закон про ПДВ).

7. Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20.05.99 р. №687-ХIV (по тексту - Закон про архітектуру).

8. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХIV (далі Закон про бухгалтерський облік).

9. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. №88, зареєстроване у Мін'юсті України 05.06.95 р. за №168/704 (по тексту - Положення про документообіг).

10. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР, з подальшими змінами і доповненнями (по тексту - Закон про прибутки).

11. Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) від 30.05.97 р. №165, зареєстрований у Мін'юсті України 23.06.97 р. за №233/2037, з подальшими змінами і доповненнями (по тексту - Порядок заповнення №165).

12. Порядок ведення книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. №165, зареєстрований у Мін'юсті України 23.06.97 р. за №233/2037, з подальшими змінами і доповненнями (по тексту - Порядок ведення №165).

13. Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури, затверджене наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики (Держбудархітектури) України від 09.09.99 р. №220, зареєстроване в Мін'юсті України 23.09.99 р. за №643/3936 (по тексту - Положення про архтехпаспорт).

14. Наказ Міністерства статистики (Мінстату) України "Про затвердження типових форм первісного обліку" від 29.12.95 р. №352 (по тексту - Наказ №352).

15. Державний класифікатор України ДК 013-97. Класифікація основних фондів (по тексту - Класифікатор ДК 013-97).

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. №242, зареєстроване в Мін'юсті України 02.11.99 р. за №750/4043 (по тексту - ПБУ 8).

17. Порядок ведення книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. №165, зареєстрований у Мін'юсті України 23.06.97 р. за №233/2037, з подальшими змінами і доповненнями (по тексту - Порядок ведення продажу №165).

18. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291, зареєстрована в Мін'юсті України 21.12.99 р. за №893/4186 (по тексту - Інструкція з плану рахунків).

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. №290, зареєстроване в Мін'юсті України 14.12.99 р. за №860/4153 (по тексту - Стандарт №15).

20. Порядок видання архітектурно-планувального завдання і технічних умов на інженерне забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.99 р. №2328 (по тексту - Порядок видання архітектурно-планувального завдання).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.99 р. №2328 (по тексту - Постанова №2328).

22. Положення про державний архітектурно-будівельний контроль у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.95 р. №253 (по тексту - Положення №253).

23. Закон України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування" від 14.10.94 р. №208/94-ВР, з подальшими змінами (по тексту - Закон №208).

24. Закон України "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з питань оподаткування" від 02.03.2000 р. №1523-III (по тексту - Закон №1523).

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87, зареєстроване в Мін'юсті України 21.06.99 р. за №396/3689 (по тексту - Стандарт 2).

26. Правила формування договірних цін і їх уточнення в процесі будівництва, затверджені наказом Держбудархітектури України від 09.09.98 р. №197, зареєстровані в Мін'юсті України 30.09.98 р. за №614/3054 (по тексту - Правила №197).

27. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91 р. №698-ХII, з подальшими змінами і доповненнями (по тексту - Закон про підприємництво).

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua